Firma » Tax

Karty przychodów

Karty przychodów
Zobacz więcej zdjęć »
Część płatników ma obowiązek prowadzić dodatkowe ewidencje wypłaconych wynagrodzeń, nazywane kartami przychodów.
Ten obowiązek nie dotyczy - w każdym razie nie bezpośrednio - prowadzących księgi rachunkowe.
 
Księga przychodów i rozchodów

Podatnicy wypłacający pracownikom należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, zwane dalej "kartami przychodów".

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
 • miesiąc, w którym nastąpiła wypłata,
 • sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze),
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu,
 • razem dochód narastająco od początku roku,
 • kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym,
 • składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 • należną zaliczkę na podatek dochodowy,
 • datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnik jest obowiązany wypełnić karty przychodów pracowników najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego (czyli do 20-ego następnego miesiąca).

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów.

Karty przychodów to indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym.

Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej pracownika;
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) pracownika;
 • kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotówce i w naturze;
 • koszty uzyskania przychodu;
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • dochód osiągnięty w danym miesiącu;
 • dochód narastająco od początku roku;
 • kwotę zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy;
 • datę przekazania zaliczki.

Podatnik jest obowiązany za każdy miesiąc wypełnić karty nie później niż do dnia 20 następnego miesiąca.

Karty przychodów mogą być prowadzone przy zastosowaniu technik informatycznych. Na koniec każdego miesiąca, nie później jednak niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.

Podatek tonażowy

Podatnicy podatku tonażowego, którzy nie mają obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (wyłącznie dochody opodatkowane podatkiem tonażowym), nie mają również obowiązku prowadzenia kart wynagrodzeń. Jeżeli prowadzą kpir – prowadzą również karty wynagrodzeń na takich zasadach, jak prowadzący księgę.

Rachunkowość

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe nie mają obowiązku prowadzenia kart wynagrodzeń. Prowadzą jednak ewidencję analityczną wynagrodzeń w zakresie określonym przez zakładową politykę rachunkowości. Mogą to być również swego rodzaju karty wynagrodzeń.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Biuro Księgowe RAPID
http://rapid-tax.pl

Komentarze (1)

 • avatar
  ~Michał 2016-04-07 14:15:00

  U mnie karty przychodów, księgi przychodów, rozchodów i wszystko inne, pilnuje biuro rachunkowe www.prawoipodatki.com ;) Także nie mam żadnych problemów z księgowością.


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »