Firma » Tax

Obowiązek podatkowy od zaliczki

Obowiązek podatkowy od zaliczki
Zobacz więcej zdjęć »
Jak czytamy w Gazecie Podatkowej WSA w Rzeszowie uznał w wyroku, że kwoty należne podatnikowi z tytułu wykonywania przez niego czynności opodatkowanych stanowią obrót i muszą być opodatkowane (jeśli oczywiście nie zachodzą określone w przepisach wyłączenia).

(...) Jeżeli istnieje wyraźny związek między otrzymaną należnością a czynnością opodatkowaną, to nie można wyłączyć tej kwoty z opodatkowania lub przesunąć powstanie obowiązku podatkowego na inny okres rozliczeniowy, bo nie znajduje to uzasadnienia w obowiązujących przepisach. (...)

(...) Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła umowę na dostawę linii produkcyjnej. Spółka wystawiła fakturę zaliczkową, na podstawie której kontrahent dokonał wpłat. Następnie spółka wystawiła do faktury zaliczkowej fakturę korygującą do zera tę należność, jednak otrzymanych kwot nie zwróciła, uznając je za nadpłatę i zaliczając na należność z faktur wystawionych w kolejnych miesiącach.

W ocenie organów podatkowych wpłaty dokonane na rzecz spółki nie mogły być potraktowane jako nadpłata, lecz stanowiły zaliczkę podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, tj. w miesiącu otrzymania zaliczki. Spółka nie zgadzając się z tym stanowiskiem złożyła skargę do WSA, który ją oddalił.

W ocenie Sądu istotna jest okoliczność, że dokonane na rzecz spółki wpłaty stanowiły dla niej niewątpliwie należność (tj. część należności) za realizację umowy. Okoliczność, że jeszcze przed otrzymaniem tych kwot spółka wystawiła fakturę zaliczkową, którą z kolei anulowała po ich otrzymaniu, nie wpływa na inną ocenę momentu powstania obowiązku podatkowego, niż przyjęty przez organy podatkowe. Skoro bowiem spółka otrzymała określoną należność w trakcie realizacji umowy i niewątpliwie należność ta była elementem realizacji wiążącej strony umowy, to nie ma podstaw do wyłączenia tej należności z obrotu. Przyjęcie innego stanowiska pozostawałoby w sprzeczności z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT.

Nie znajdują, zdaniem Sądu, uzasadnienia twierdzenia spółki odnośnie potraktowania przedmiotowych wpłat jako swego rodzaju nadpłaty, bowiem dla celów VAT pojęcie takie nie może wystąpić w sytuacji, gdy niewątpliwie spółka była w trakcie realizacji umowy sprzedaży. A ponadto nawet otrzymanie całości zapłaty przed rzeczywistym wykonaniem umowy (dostawy, usługi) podlega opodatkowaniu. Wyrok ten potwierdza, że nie zawsze korekta faktury zaliczkowej zwolni podatnika od obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu wpłaty zaliczki. (...) (sygn. akt I SA/Rz 339/08).
(źródło: Gazeta Podatkowa)Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »