Firma » Tax

Remanent likwidacyjny

Pod względem podatkowym likwidacja firmy jednoosobowej oraz spółki cywilnej przebiega w zasadzie tak samo. Szczególnym uregulowaniom podlegają jedynie kwestie związane z podziałem majątku spółki cywilnej.

Na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent likwidacyjny, odrębnie dla podatku dochodowego od osób fizycznych, odrębnie dla celów podatku od towarów i usług. Należy również sporządzić spis z natury.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformy Link BuildinguSpis z natury jest niezbędny dla ustalenia dochodu z działalności gospodarczej od 1 stycznia danego roku (albo od spisu z natury przeprowadzonego w ciągu roku podatkowego) do dnia likwidacji. Remanent likwidacyjny dla potrzeb podatku dochodowego jest niezbędny dla ustalenia podatku dochodowego od składników majątkowych pozostałych po zlikwidowanej firmie, a przechodzących do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT jest niezbędny dla ustalenia podatku VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą, względnie od sprzedaży tych składników majątku w okresie do 12 m-cy od likwidacji firmy.

  

PIT

VAT

Kiedy należy sporządzić remanent likwidacyjny?                                 

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej.

W razie zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną.

W razie nie wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną co najmniej przez 10 miesięcy.

W razie rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej.

Co obejmuje remanent likwidacyjny?                                                   

Składniki majątku obejmowane spisem z natury (towary, materiały, braki, odpady, produkcja w toku itp.) .

Towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, czyli rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Wyłącznie towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi (wyposażenie bez względu na wartość).

Jak wycenić majątek objęty remanentem?                                        

Według cen zakupu.

Według ceny nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, według kosztu wytworzenia określonego w momencie sporządzenia spisu.


Zatem bardziej opłacalna może okazać się fizyczna likwidacja albo sprzedaż po cenie rynkowej niektórych składników majątku przed likwidacją działalności gospodarczej.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Biuro Księgowe RAPID
http://rapid-tax.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »