Technologie » Komputery

TBS One Manchester wykorzystuje rozwiązanie Sony optymalizujące miejsce pracy

TBS One Manchester wykorzystuje rozwiązanie Sony optymalizujące miejsce pracy
Zobacz więcej zdjęć »
Towarzystwo budownictwa społecznego (ang. Registered Housing Association) One Manchester świadczy usługi mieszkaniowe i komunalne dla mieszkańców Manchesteru.

Przez ostatni rok firma Sony, we współpracy ze
swoim partnerem IDNS AV, odegrała kluczową rolę we wszechstronnej
modernizacji systemów audiowizualnych towarzystwa. Wprowadzone rozwiązanie
jest oparte na systemie TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> , który
umożliwia łatwe i szybkie aktualizowanie materiałów na monitorach
profesjonalnych BRAVIA 4K <http://bit.ly/2DTkNxX> zainstalowanych w biurze
Lovell House. Pracownicy towarzystwa mogą obecnie tworzyć zindywidualizowane
pakiety informacyjne do użytku w różnych miejscach oraz szybko dostosowywać
je do potrzeb poszczególnych gości. Nowe rozwiązanie pozwoliło wykorzystać
zalety komunikacji Digital Signage i zapewniło biuru One Manchester większą
elastyczność w działaniu.

KONTEKST

Brytyjskie towarzystwo budownictwa społecznego One Manchester jest obecnie
właścicielem i zarządcą ponad 12 000 mieszkań w centrum, na południu i na
wschodzie Manchesteru. TBS na co dzień komunikuje się z wieloma klientami i
dlatego podstawową kwestią dla jego biur jest bezproblemowy przekaz
informacji.

Towarzystwo stanęło przed koniecznością modernizacji swojego biura i
zapewnienia elastyczności jego działania w opłacalny sposób. Firma Sony, we
współpracy ze specjalizującą się w systemach audiowizualnych firmą IDNS AV,
zaproponowała więc dwa rozwiązania: system do sal konferencyjnych oraz
dodatkowy system Digital Signage wykorzystywany w całym budynku do
personalizacji pierwszego kontaktu z gośćmi i efektywnego przekazywania
informacji pracownikom.

Unowocześnianie biur i obniżanie kosztów

Ponieważ towarzystwo One Manchester jest organizacją non profit, do jego
głównych zadań należy zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług i
zagwarantowanie, że są one opłacalne dla lokatorów.

Towarzystwo One Manchester potrzebowało rozwiązania audiowizualnego, które
umożliwiałoby prostą i efektywną komunikację, spełniając w ten sposób
potrzebę przekazywania najważniejszych informacji o organizacji w całej
centrali zlokalizowanej w budynku biurowym Lovell House. Istniejące metody
(przekazywanie informacji poprzez plakaty i tablice informacyjne) nie
zapewniały pracownikom żadnej elastyczności, na przykład regularnych zmian i
aktualizacji. Dodatkowo taka organizacja nie sprzyjała tworzeniu informacji
dla określonych grup odbiorców, takich jak zespoły wewnętrzne bądź petenci i
goście biura. W pewnych przypadkach utrudniało to przekazywanie ważnych
wiadomości.

Warunkiem unowocześnienia biura i przygotowania go do współpracy z
technologiami przyszłości była więc inwestycja w opłacalne, zoptymalizowane
rozwiązanie. Wybrano zatem technologię nowej generacji, zdolną zaspokoić
rosnące zapotrzebowanie na elastyczny system Digital Signage dla całego
biura.

Sony: elastyczność w komunikacji z klientem, personalizacja
i mniejszy wpływ na środowisko naturalne

Firma Sony jako jedyny dostawca zaoferowała kompleksowe rozwiązanie, które
spełniało potrzeby towarzystwa z zakresie elastycznej komunikacji z
klientami, zarządzania pracownikami i organizacji działań.

- Podstawową kwestią było wprowadzenie do nowego biura One Manchester
nowoczesnych technologii i nowych metod pracy, dlatego postawiliśmy wymóg
stworzenia kanałów komunikacji cyfrowej w całym budynku biurowym - mówi
Gareth Keith z One Manchester. - Rozwiązanie Digital Signage pozwala na
bardzo szybkie i sprawne przekazywanie pracownikom wiadomości o tym, co
dzieje się w naszej instytucji, oraz na kompetentne i terminowe informowanie
ich o nowych inicjatywach i usługach, które mogliby omawiać z klientami.

Personalizację, będącą osią przekształceń w towarzystwie, umożliwiło
wdrożenie systemu TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> oraz szeregu
monitorów profesjonalnych BRAVIA. Dzięki pogrupowaniu urządzeń znajdujących
się w biurze One Manchester zespół AV uzyskał pełną kontrolę nad monitorami
podłączonymi do sieci IP oraz możliwość wyświetlania materiałów w całym
budynku bądź na określonych piętrach lub w wybranych strefach.

Wiadomości dla pracowników oraz ważne informacje dla klientów można obecnie
przekazywać w elastyczny, intuicyjny w odbiorze i natychmiastowy sposób,
wyświetlając je na 43- i <http://bit.ly/2DTkNxX> 55-calowych monitorach
profesjonalnych 4K BRAVIA z serii XE8. "Motorem" całego rozwiązania jest
system TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> . Pozwala on towarzystwu tworzyć
materiały, planować ich odtwarzanie oraz kierować zdjęcia, filmy, materiały
Digital Signage i inne treści do poszczególnych urządzeń, stref lub całej
sieci biurowej. W rezultacie zespół odpowiedzialny za komunikację zawsze
może wyświetlić właściwy materiał we właściwym momencie i na właściwym
ekranie.

System TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> zapewnia też zintegrowane
rozwiązanie do rezerwacji pomieszczeń. Pozwala ono z łatwością organizować i
planować spotkania, dzięki czemu optymalizuje wykorzystanie przestrzeni
przez pracowników i gości.

Zastosowanie ustawień ekologicznych systemu TEOS Manage
<http://bit.ly/2GBehh7> zmniejszyło ponadto wpływ instytucji na środowisko
naturalne. Towarzystwo skorzystało z możliwości programowania godziny
włączenia i wyłączenia każdego z monitorów profesjonalnych BRAVIA
<http://bit.ly/2DTkNxX> w celu zaoszczędzenia energii w nocy albo w
weekendy. Co więcej, system TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> nie wymaga
łączenia monitorów z żadnymi dodatkowymi urządzeniami. Dzięki temu
radykalnie zmniejszył się ślad węglowy towarzystwa, co było jednym z powodów
wyboru oferty firmy.

Opłacalne rozwiązanie tworzące przestrzeń przyjazną dla klienta

Dzięki działającemu od października 2017 rozwiązaniu Sony klienci i petenci
wchodzący do ogólnodostępnej części biura na parterze są witani i kierowani
przez informacje Digital Signage z systemu TEOS Manage
<http://bit.ly/2GBehh7> .

Dzięki firmie Sony w biurze One Manchester pojawiły się najnowocześniejsze
technologie audiowizualne, które w istotny sposób zmieniły wrażenia
pracowników i gości. Wcześniej przekazanie całemu biuru ważnej wiadomości
wewnętrznej było prawdziwym wyzwaniem. Dziś odpowiednią informację można
błyskawicznie skierować na monitory za pomocą systemu TEOS Manage
<http://bit.ly/2GBehh7> . Pozwala to pracownikom komunikować się w bardziej
efektywny i ukierunkowany sposób.

Aby wykorzystać wszystkie zalety nowego rozwiązania opartego na systemie
TEOS Manage <http://bit.ly/2GBehh7> , towarzystwo przeprowadziło wewnętrzne
pokazy i szkolenia. Ich celem było zachęcenie większej liczby osób do
posługiwania się tym narzędziem - na przykład przy planowaniu spotkań.

- Nowo zainstalowane rozwiązanie firmy Sony zostało wypróbowane i
przetestowane z perspektywy działu IT - mówi Mick Brittain, inżynier
infrastruktury IT w One Manchester. - Ma ono szereg zalet dla pracowników
nowego biura. Zapewnia łatwy w użyciu system rezerwacji pomieszczeń i
spójność konfiguracji IT w salach spotkań, dzięki czemu łatwo jest
zorganizować spotkanie oraz łączyć się z systemami informatycznymi w
budynku, by przekazywać informacje gościom i kolegom.

Integrator AV: IDNS AV

KONFIGURACJA ROZWIĄZANIA

Lovell House, parter

* 13 zainstalowanych systemów TEOS Manage

Wejście

* jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Sale konferencyjne

* Siedem 55-calowych monitorów profesjonalnych BRAVIA 4K
(FW-55XE8001/T)

* 1 obiektyw VPL-3007

* 1 projektor laserowy VPL-FHZ65

Stołówka

* Trzy 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Siłownia

* Jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Sala IT

* Cztery 55-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

* Jeden 43-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Lovell House, I piętro

* 8 zainstalowanych systemów TEOS Manage

Wejście

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Sale konferencyjne

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

* Trzy 55-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Klatka schodowa

* Jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Lovell House, II piętro

* 6 zainstalowanych systemów TEOS Manage

Wejście

* Dwa 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Klatka schodowa

* Jeden 55-calowy monitor profesjonalny BRAVIA 4K (FW-55XE8001/T)

Sale konferencyjne

* Cztery 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Część biurowa dla pracowników

* Cztery 43-calowe monitory profesjonalne BRAVIA 4K (FW-43XE8001)

Produkty serwisowe

* 1 pakiet PrimeSupportOn-Demand. 1 dzień konserwacji / rozwiązywania
problemów z systemem TDM lub TEOS u klienta

* 2 pakiety PrimeSupportOn-Demand. 1 dzień szkolenia grupowego u
klienta prowadzonego przez specjalistę Sony (z uwzględnieniem przejazdów)

* 22 dwuletnie pakiety przedłużające PrimeSupportPro - ogółem 5 lat

* 17 dwuletnich pakietów przedłużających PrimeSupportPro - ogółem 5
lat

* 27 dwuletnich pakietów wsparcia TEOS Manage Server

Informacja o Sony Professional Solutions Europe

Sony Professional Solutions stawia sobie za cel uwalnianie olbrzymiej
energii drzemiącej w obrazie. Centralne znaczenie w tej wizji ma pomoc
klientom w budowaniu opowieści, wprowadzaniu zmian, tworzeniu więzi
emocjonalnych, stymulowaniu uczenia się i wyzwalaniu potencjału.

Firma Sony znakomicie łączy technologię z kreatywnością. Współpracuje z
firmami z różnych sektorów, między innymi mediów i produkcji studyjnej,
kina, służby zdrowia, sportu, biznesu i edukacji, dostarczając im
nowatorskie rozwiązania, będące stymulacją do zmian.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z zaufanymi i
uznanymi partnerami technologicznymi Sony oferuje bogaty wachlarz produktów
i usług, które stanowią prawdziwą wartość dla firm oraz źródło informacji,
wiedzy, rozrywki i inspiracji dla klientów.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.pro.sony.eu/>
www.pro.sony.eu

Zapraszamy na Twittera @SonyProEurope /
<http://www.twitter.com/sonyproeurope> www.twitter.com/sonyproeurope

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Malgorzata Błachnio, INDALO

Tel.: +48 601 349 356, mail: malgorzata.blachnio@indalo.pl
<malgorzata.blachnio@indalo.pl> www: <http://www.sony.pl/pro>
www.sony.pl/proRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »