Firma » Biznes

Zaległości płatnicze wobec firm włoskich

Zaległości płatnicze wobec firm włoskich
Zobacz więcej zdjęć »
Zaległości płatnicze wobec firm włoskich: w 2016 roku stopniowy ich spadek na rynku krajowym, natomiast wzrost na rynkach eksportowych – średnio do 23.000 €

• Długość obiegu należności w dniach (DSO - Days Sales Outstanding) utrzymuje się na wysokim poziomie 86 dni, chociaż zmniejszył się o 2 dni
• Całkowita wartość należności przeterminowanych spadła o 25%
• Średnia wartość niespłaconych należności krajowych zmalała o 13% do poziomu 14.000 €, podczas gdy w przypadku zagranicznych zwiększyła się o 8% do 23.000 €
• Liczba niewypłacalności firm zmniejszyła się o 9%; mimo to, 13.472 przypadków to dwukrotnie więcej niż przed kryzysem. W 2017 roku przewidywany jest spadek o kolejne 5%.

Euler Hermes, światowy lider sektora ubezpieczeń kredytu handlowego, przedstawił swój 8 coroczny raport dotyczący zaległości płatniczych wobec firm włoskich, zawierający szczegółową analizę poszczególnych regionów i prowincji. Raport zawiera dokładne omówienie szeregu sektorów handlu, oparte na codziennym monitorowaniu zaległych należności u ponad 450 tys. spółek.
„W 2016 roku, Włochy odnotowały wzrost PKB o 1% i nadal widoczna była powolna poprawa sytuacji, odporność firm na czynniki polityczne i gospodarcze, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami," mówi Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „W 2017 poziom wydatków konsumenckich powinien rosnąć nieco wolniej niż w 2016 (+1%), natomiast eksport powinien przyspieszyć (+2,2%) pod względem wolumenu. Przełoży się to na dodatkowe 20 mld € przychodu z eksportu, dwukrotnie więcej niż w 2016 roku. Zaproponowane przez Prezydenta Trumpa środki stymulujące powinny umożliwić wzrost eksportu do USA o kolejne 0,4 mld €, co będzie drugim najwyższym wzrostem w skali Europy po Niemczech. Wzrost PKB we Włoszech powinien utrzymać się w 2018 roku na umiarkowanym poziomie (+0,8%) - co odpowiada połowie wzrostu w strefie euro - choć niepewność i spadek poziomu zaufania mogą w 2017 roku spowolnić włoski wzrost o -0,3 punktu procentowego."
W 2016 roku stan włoskich firm wkroczył w etap umiarkowanej poprawy. Dzięki temu poprawie uległy wszystkie wskaźniki w odniesieniu do rynku krajowego (włoskiego). Długość cyklu regulowania należności w dniach (DSO) spadł poniżej 90 i osiągnął w 2016 roku 86 dni, notując skrócenie o dwa dni. Jednak w skali Europy gorszy wynik wystąpił jedynie w przypadku Grecji. Kolejnym wskaźnikiem, który uległ poprawie, jest wskaźnik przeterminowanych zobowiązań, który zmniejszył się o 25%. We Włoszech wystąpiło zmniejszenie zaległości płatniczych zarówno pod względem częstości występowania (-6%), jak i stopnia (-13%) w porównaniu z 2015 rokiem. Wartość średniej zaległości ze strony kontrahentów krajowych wynosi we Włoszech 14.000 €. Liczba niewypłacalności firm zmniejszyła się w 2016 już drugi rok z rzędu i zmalała o - 9%, jednak nadal jest ponad dwukrotnie wyższa od poziomu odnotowanego przed kryzysem, w 2007 roku.
„W całym 2016 roku, niższy koszt pożyczek bankowych możliwy dzięki elastycznej polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego oznaczał znaczna ulgę dla firm, które mogły korzystać z niego wybierając inwestycje pozwalające zapewnić ciągłość działalności," mówi Luca Burrafato, szef Euler Hermes na Region Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. „Co więcej, niższe ceny ropy naftowej przyczyniły się do wyższej zyskowności firm. Poprawa w zakresie płatności to owocne połączenie bardziej stabilnych wskaźników gospodarczych Włoch i jednoczesnej poprawy przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej - co ma pozytywny wpływ na ogólną wypłacalność firm."
Poprawa tendencji w zakresie zaległych należności widoczna jest w większości regionów Włoch,
z wyjątkiem Lacjum oraz Apulii.
W poszczególnych sektorach handlu również widać było raczej pozytywną tendencję, z wyjątkiem:
• sektora tekstylnego: borykającego się z konkurencją w niskim przedziale cenowym,
• sektora motoryzacyjnego: nadal dysponującego wolnymi mocami produkcyjnymi, choć tendencje poprawiają się, oraz
• branży transportowej: cierpiącej z powodu tradycyjnych trudności w sektorze transportu drogowego, w którym włoskie firmy muszą walczyć z praktykami dumpingowymi stosowanymi przez zagranicznych konkurentów.
Jeżeli chodzi o rynki eksportowe, wskaźniki braku płatności w niewielkim stopniu rosną pod względem częstości (+2%) oraz stopnia (wysokości) ich występowania (+8%). Rok 2016 był bardzo trudny dla rynków wschodzących, biorąc pod uwagę ogólne spowolnienie na rynkach będących tradycyjnymi adresatami marki „Made-in-Italy". Za granicą najbardziej ucierpiały sektory tekstyliów i odzieży, elektroniki i budownictwa. Średnia wartość niezapłaconych należności na rzecz włoskich firm wzrosła do 23.000 €. Po raz pierwszy od 2012 roku wskaźnik wypłacalności eksportu (-2%) wskazuje na istnienie wyższego ryzyka za granicą niż w kraju. Spośród najważniejszych 10 rynków eksportowych, na 2017 rok przewidywany jest wzrost liczby upadłości firm w Polsce (+3%), USA (+1%), Wielkiej Brytanii (+5%), Turcji (+5%) oraz Chinach (+10%).
„Eksport do krajów blisko położonych jest jedną z głównych strategii biznesowych w 2017 roku," zauważa Massimo Reale, Dyrektor ds. Ryzyka w spółce Euler Hermes Italia. „Niemal wszystkie sektory osiągają wzrost liczby zamówień od nabywców zagranicznych: marka „Made-in-Italy" odnotowuje wzrost, w tym również w sektorach, które w ostatnich latach obserwowaliśmy głównie negatywne trendy (meble, obuwie). Kolejne łańcuchy dostaw powinny móc potwierdzić dodatnią ścieżkę wzrostu (ceramika, żywność, maszyny i sprzęt) z powodu konsumpcji wewnętrznej, która zasadniczo jest na dodatnim poziomie. Wspomniane ogólnie pozytywne tendencje powinny korzystnie odbić się na liczbie upadłości spółek, dla których przewidywany jest dalszy spadek (-5%) dzięki ogólnej odporności produkcji krajowej."Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

artur@multian.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »