Technologie » Komputery

77% juniorów ma ostatnio problem ze znalezieniem pracy - raport No Fluff Jobs

Do 30% juniorów w branży nie zarabia obecnie więcej niż 3 tys. zł na rękę, a pensje blisko 80% nie przekraczają 5 tys. zł netto. Aż 77% juniorów uważa, że znalezienie pracy w IT jest trudne - wynika z najnowszego raportu portalu z ogłoszeniami o pracę dla branży IT No Fluff Jobs.

Sytuacja początkujących specjalistów IT na rynku pracy w 2020
roku [NAJNOWSZY RAPORT NO FLUFF JOBS]
Ten rok nie jest łatwy dla młodych, początkujących specjalistów IT. Pandemiakoronawirusa zahamowała wzrost zarobków i rozwój ich kariery, wstrzymałarekrutacje na stanowiska juniorskie, kosztem poszukiwania przez firmydoświadczonych pracowników. Do 30 proc. juniorów w branży nie zarabiaobecnie więcej niż 3 tys. zł na rękę, a pensje blisko 80 proc. nie przekraczają 5tys. zł netto. Aż 77 proc. juniorów uważa, że znalezienie pracy w IT jest trudne -wynika z najnowszego raportu portalu z ogłoszeniami o pracę dla branży IT NoFluff Jobs.
Zarobki juniorów - oczekiwania a rzeczywistośćPołowa początkujących specjalistów IT (niezależnie od płci) zarabia między 3 a 5tys. zł netto, ale pensje aż jednej trzeciej nie przekraczają dolnych widełek.Zarobkami powyżej 8 tysięcy zł netto może pochwalić się jedynie 2 proc. juniorówankietowanych przez portal No Fluff Jobs we wrześniu i październiku tego roku.Spośród pytanych, ile chcieliby zarabiać, niemal połowa zadeklarowała kwotępomiędzy 5 a 8 tys. zł netto. Z kolei pensją w przedziale między 3 a 5 tys. zł nettozadowoliłoby się 45 proc. kobiet i 32 proc. mężczyzn. O zarobkach powyżej 8 tys. złnetto marzy ponad 13 proc. mężczyzn i tylko 5 proc. kobiet.Liczą się umowa o pracę i możliwości rozwojuZ ankiety No Fluff Jobs wynika, że najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przezjuniorów jest umowa o pracę - takiej odpowiedzi udzieliło 71 proc. ankietowanych. Zkolei umowę zlecenie, jak i umowę B2B jak pierwszy wybór wskazuje ten samodsetek początkujących - po 14 proc.Czego młodzi specjaliści IT oczekują od pracodawców? Aż dla 97 proc. juniorównajważniejsze są możliwości rozwoju, a dla 80 proc. atmosfera w pracy. Najmłodsistażem specjaliści IT liczą także na sukcesywny wzrost zarobków (65 proc.respondentów), równie ważna jest dostępność szkoleń (57 proc.) czy szansa naawans (54 proc.). Na dodatkowych benefitach zależy tylko co piątemu juniorowi.Studia informatyczne i kursy programowania są podstawowym źródłem wiedzy dlajuniorów w branży IT. 33 proc. uczyło się programowania na studiach licencjackich, ajedynie 7 proc. kontynuuje naukę na magisterskich. Uczestnictwo w kursachzadeklarowało 30 proc. młodych specjalistów, a 16 proc. zawodu uczyło się wszkołach programowania.Juniorom coraz trudniej znaleźć wymarzoną posadęRaport No Fluff Jobs pokazuje niepokojącą tendencję, na którą mogła wpłynąćpandemia i czasowe wstrzymanie rekrutacji juniorów. - Aż 77 proc. respondentów napoziomie Junior miało lub ma problem ze znalezieniem pracy w branży. Bliskopołowa ankietowanych, nadal szuka pracy. Optymizmem napawają dane od tych, którzy zatrudnienie już znaleźli. Większości z nich (24 proc.) zdobycie pracy zajęłoniespełna 3 miesiące, a maksymalnie pół roku szukało jej kolejne 8 proc.ankietowanych - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.Juniorzy skarżą się między innymi na bardzo mały wybór ofert, dużą konkurencję najedno miejsce i wysokie wymagania pracodawcy względem osób młodych stażem.Trudność stanowi też często brak doświadczenia komercyjnego, choć - jak wynika zankiety - 47 proc. początkujących programistów ma już na swoim koncieprzynajmniej jeden zrealizowany projekt komercyjny.Zdalne rekrutacje i zdalna pracaPandemia koronawirusa zmieniła rynek pracy - wiele firm nie wróciło do stacjonarnych formpracy, także pozyskiwanie nowych pracowników odbywa się online. Z badania No FluffJobs wynika, że aż 41 proc. juniorów w ostatnich kilku miesiącach, kiedy życiemzawodowym i społecznym rządzi koronawirus, brało udział w rekrutacjach zdalnych. Cotrzeci młody specjalista IT dobrze ocenia przygotowanie firm do procesu rekrutacji naodległość, ale niektórzy mają też pewne zastrzeżenia co do przekazywanej przez rekruterówinformacji zwrotnej, liczby stanowisk juniorskich i przygotowania do rozmów zkandydatami. Aż 2/3 juniorów pozytywnie ocenia pracę zdalną, a co czwarty wskazuje,że wykonywanie obowiązków spoza biura podnosi jego efektywność.- Miejsce pracy nie determinuje jej jakości. Znajdziemy porównywalną ilośćzwolenników i przeciwników tak pracy zdalnej, jak i pracy stacjonarnej. Wszystkozależy od indywidualnych predyspozycji, a także warunków do pracy w trybie homeoffice. Z naszych doświadczeń wynika, że choć przybywa ofert w trybie całkowiciezdalnym i skuteczność tych rekrutacji jest większa, to jednak nie wszyscy chcą imogą pracować w trybie zdalnym - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.Prognozy są optymistyczne?Raport o sytuacji początkujących specjalistów IT na rynku pracy w 2020 roku odNo Fluff Jobs wskazuje, że choć na ścieżce do pierwszej pracy i zdobywaniadoświadczenia w branży zawsze było mnóstwo zakrętów i wybojów, to w tym roku,na tej już i tak mocno problematycznej trasie, pojawiły się dodatkowe przeszkody,jakimi są skutki pandemii koronawirusa. Skupienie się firm na poszukiwaniudoświadczonych pracowników oraz zaciekła rywalizacja o stanowisko to problemy, zjakimi mierzą się mniej doświadczeni kandydaci. Co czeka juniorów w najbliższejprzyszłości? No Fluff Jobs w swoim raporcie pokusiło się o kilka prognoz:Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs: Wymuszona przez pandemię przyspieszonacyfryzacja usług, zwiększone zapotrzebowanie na pracę zdalną oraz szybkość, zjaką firmy chcą realizować projekty, sprawiają, że skurczyła się przestrzeń dlajuniorów na rynku pracy. Firmy szukające pracowników walczą o skończone zasobydoświadczonych programistów coraz bardziej zaciekle. Warto pamiętać o tym, żekażdy doświadczony specjalista był kiedyś juniorem. Budowanie kompetencjimłodszych stażem programistów to długoterminowa inwestycja w rozwój całejbranży. Nie ma innej drogi do zwiększenia liczby doświadczonych specjalistów IT.
Aleksandra Kubicka, HR BP, No Fluff Jobs: Wyniki naszego badania jasnowskazują na to, że pandemia zmieniła rynek pracy. Zmniejszenie ilości otwartychrekrutacji wśród stanowisk juniorskich wymusza zmianę podejścia do zdobywania ipodnoszenia kompetencji u początkujących w branży IT. Gdy połowa juniorówobecnie szuka pierwszej pracy, nie wystarczy już skończyć szkoły czy kursuprogramowania. Warto zainwestować w umiejętności, które mogą się okazać asem wrękawie podczas rekrutacji. Mówię tutaj przede wszystkim o umiejętnościachtechnicznych, choć nie tylko. Motywacja do nauki i dążenie do ciągłego rozwojuzawsze są w cenie. Jako junior, warto nieustannie rozwijać swoje skille i budowaćportfolio np. pisząc proste aplikacje czy rozwiązując zadania na portalachpozwalających szlifować swoje umiejętności z danego języka programowania takichjak HackerRank. Warto również poznać wzorce projektowe i kluczowe zasadyprogramowania, np. DRY, KISS i SOLID. Oczywiście nie bez znaczenia pozostająumiejętności miękkie takie jak komunikatywność, umiejętność współpracy w zespoleczy samodzielność.Karolina Pawłowska, Senior Tester i współautorka książki "Podróż przez świattestowania": W najbliższych latach sytuacja może być podobna do obecnej. Jakośćoprogramowania cały czas zyskuje na znaczeniu, więc specjaliści z tego zakresubędą potrzebni. Wiele firm działa i będzie działać w trybie zdalnym, przez codoceniane będą umiejętności miękkie. Zatrudniane będą osoby, które potrafiąskutecznie się komunikować, zadawać trafne pytania oraz szybko się uczyć. Corazbardziej pożądana będzie niezależność i samodzielność junior testera, ajednocześnie umiejętność pracy w zdalnym zespole.Olga Stefaniuk, Frontend developer, koordynatorka girls.js w Krakowie,autorka bloga "Sowa Programuje": Zdalne wdrażanie juniorów może byćtrudniejsze, ale przy dobrej organizacji jest najbardziej możliwe. Ważne, by odpoczątku zachęcać taką osobę do zadawania pytań w razie niejasności co dopowierzonych zadań. Konsultowanie na bieżąco kolejnych etapów pracy nad jakąśfunkcjonalnością lub ticketem pozwala na wychwycenie błędnego toru na wczesnymetapie, bądź nakierowanie na optymalne rozwiązania. Wszelkie wskazówki oraz codereview będą dla takiej osoby nieocenione.Monika Pudło, Pega: Za sukcesem organizacji stoją ludzie, a za tym największymróżnorodne zespoły, także pod kątem doświadczenia. To co często charakteryzujejuniorów, to ogromna chęć do nauki, zapał i otwarta głowa. Swoją postawą ipozytywnym podejściem zarażają innych, a to dobrze wpływa na dynamikę zespołu.Kluczem do sukcesu w zatrudnieniu juniora jest odpowiednio zaplanowanewdrożenie. Musimy mieć pewność, że nowo przyjęty junior będzie mieć swójindywidualny plan na rozwój, nad którym czuwa manager oraz mentor. Włączeniecałego zespołu w proces onboardingu pomoże każdej ze stron. Każdy powinien znaćswoją rolę w tym procesie. Dzięki temu wszyscy mogą odnieść z tego najlepsze dlasiebie korzyści - seniorzy satysfakcję z dzielenia się wiedzą, a kompleksowowdrożeni juniorzy, w konsekwencji dużą wartość do zespołu, i to szybciej niż byśmysię tego spodziewali. Ponadto mentoring prowadzony przez seniorów jest dla nichświetną okazją do rozwoju umiejętności miękkich, co jest nieodzowne na tym etapierozwoju ich kariery.
Magda Markocka, JAMF: Ludzie z mniejszym doświadczeniem zawodowym wnosządo zespołu nową energię, pomysły, są otwarci na zdobywanie wiedzy orazpoznawanie nowych narzędzi. Sami niejednokrotnie proponują wiele rozwiązań, którenie były do tej pory wdrożone lub po prostu nikt wcześniej się nad nimi niezastanawiał. W interakcji z zespołem wymiana doświadczeń występuje w dwie stronyi dzięki temu nawet bardziej doświadczeni pracownicy mogą czerpać z tego korzyści.W kontakcie rekruterów z Juniorami najlepiej być transparentnym i od razuprzekazywać wszystkie informacje, zwłaszcza dotyczące dalszej ścieżki kariery czymożliwości rozwoju.
Metodologia:Raport No Fluff Jobs powstał na bazie odpowiedzi ankietowych od 2100 specjalistów IT z Polski na poziomiejunior lub stażysta. Ankietę przeprowadzono we wrześniu i październiku 2020 roku przy użyciu narzędzia online,a jej celem była diagnoza sytuacji zawodowej początkujących pracowników w sektorze IT. Błąd statystyczny wbadaniu wynosi 2%.No Fluff Jobs - branżowy portal z największą liczbą ofert pracy IT w Polsce. Jako pierwszy i jedynywymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy. Po intensywnym rozwoju od 2014roku firma No Fluff Jobs otworzyła we wrześniu 2019 roku oddział w Budapeszcie. Od lipca 2020działa także w Czechach. W 2019 roku portal odwiedziło 2 500 000 specjalistów IT, którzy zapośrednictwem portalu nofluffjobs.com wysłali do transparentnych pracodawców ponad 187 000 CV.Klienci No Fluff Jobs to globalne i lokalne marki, m.in.: Amazon, RTB House, Motorola, Ergo, Nielsen,Randstad,Citi, Zalando, Cisco, Nordea czy Circle K.Więcej o No Fluff Jobs:● https://nofluffjobs.com /● https://www.linkedin.com/company/no-fluff-jobs/● https://www.facebook.com/nofluffjobs/● https://nofluffjobs.com/blog/● https://nofluffjobs.com/insights/● https://nofluffjobs.com/masterclazz/    Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

RocketScience

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »