Firma » Praca

BizTech: startuje pierwsza tura bezpłatnych szkoleń komputerowych

BizTech: startuje pierwsza tura bezpłatnych szkoleń komputerowych
Zobacz więcej zdjęć »
W pierwszy weekend lutego br. startuje pierwsza (z 12) tura bezpłatnych - finansowanych w całości z funduszy unijnych - szkoleń z aplikacji biurowych na poziomie podstawowym.

Zakwalifikowało się do niej 45 osób pracujących i zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiegośrednia wieku uczestników to 40,5 lat; 44% stanowi grupa wiekowa 45+; 84% stanowią kobiety; 24% to osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 12 tur szkoleń podstawowych i 8 tur szkoleń zaawansowanych. Nabór na kolejne szkolenia nadal trwa. Prowadzony przez BizTech Konsultng SA projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 180 osób. Celem szkoleń jest aktywizacja i zwiększenie szans ich uczestników na rynku pracy. Kursy będą prowadzone od podstaw, czyli dla osób nie mających wcześniej kontaktu z aplikacjami typu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint oraz MS Outlook.

Każde szkolenie zakończy się bezpłatnym egzaminem. Zaliczenie czterech egzaminów jest równoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu ECDL Start, który otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) - uznawanego w całej Unii Europejskiej certyfikatu, potwierdzającego umiejętności posługiwania się komputerem i aplikacjami.
Więcej informacji www.biztech.pl

„Spotkanie informacyjne, jakie odbyło się pod koniec stycznia, zgromadziło ok. 60 osób" - mówi Urszula Krajewska, Dyrektor Edukacji w BizTech Konsulting SA. „W bardzo krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu tygodnia, udało nam się utworzyć pierwszą turę uczestników. Potwierdza to ogromne zapotrzebowanie na tego typu szkolenia, a struktura demograficzna zgłaszających się niemal idealnie pasuje do przyjętych w projekcie założeń, tj. m.in. preferowanie kobiet i osób w wieku 45+".

Szkolenia odbywać się będą w warszawskiej siedzibie BizTech, w 15-osobowych grupach. Dla wygody uczestników szkolenia realizowane będą w dwóch cyklach: pierwszy w godzinach wieczornych i drugi w weekendy - tak, by nie kolidowały z codzienną pracą zawodową słuchaczy. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców; każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji własne stanowisko, wyposażone w komputer z odpowiednim oprogramowaniem, na którym będzie wykonywał ćwiczenia. Pełny cykl szkoleniowy obejmuje 64 godziny zajęć podstawowych oraz 48 godzin zajęć zaawansowanych. Ze szkoleń na poziomie zaawansowanym będą mogły skorzystać osoby, które ukończą poziom podstawowy lub będą legitymowały się równoważną wiedzą (BizTech może przeprowadzić odpowiednie testy), bądź certyfikatem z poziomu podstawowego.

Kursy przygotowują do uzyskania Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) ECDL Start i ECDL Advanced. Certyfikat uznawany jest w całej Europie i jest ważny bezterminowo.

„Najwięcej pytań na spotkaniu dotyczyło zakresu tematycznego szkoleń oraz stopnia trudności egzaminu" - dodaje Urszula Krajewska. „Zachęcam zawsze do przystępowania do egzaminu - z naszych doświadczeń wynika, że zalicza je ponad 80% przystępujących; dla kobiet wskaźnik jest jeszcze wyższy - bliski 90%."

Szkolenia obejmują cztery obszary podstawowe (moduły):
- Przetwarzanie tekstów (na przykładzie Word 2007)
- Arkusze kalkulacyjne (na przykładzie Excel 2007)
- Grafika menedżerska i prezentacyjna (na przykładzie PowerPoint 2007)
- Usługi w sieciach informatycznych (m.in. MS Outlook 2007)
oraz trzy obszary zaawansowane (moduły):
- Przetwarzanie tekstów (na przykładzie Word 2007)
- Arkusze kalkulacyjne (na przykładzie Excel 2007)
- Grafika menedżerska i prezentacyjna (na przykładzie PowerPoint 2007)

Potrzeby mazowieckiego rynku pracy

Przygotowując rozpoczynające się szkolenia, BizTech dostosował je do potrzeb mazowieckiego rynku pracy, jakie wynikają z badań przeprowadzonych przez BizTech w ramach projektu „ECDL - i Ty możesz mieć europejskie komputerowe prawo jazdy", z analizy danych E-Strategii Mazowsza, badań Stowarzyszenia Komputer w Firmie i SGH, oraz analizy badań Diagnozy Społecznej 2009.

Najważniejsze, z punktu widzenia szkolenia pracowników, wyniki tych wszystkich badań można streścić w następujących punktach:
· tylko 55% pracowników sektora prywatnego korzysta na co dzień w pracy z komputera;
· zaledwie 45% pracowników posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera i pakietów biurowych;
· Mazowsze jest na 7. miejscu pośród wszystkich województw (według wspomnianych powyżej kryteriów);
· wyłączenie Warszawy i najbliższych okolic wskazuje, że małe miasta i wsie mazowieckie podlegają cyfrowemu wykluczeniu;
· starzejąca się populacja osób w wieku produkcyjnym - na rynku pracy dominują ludzie w wieku 45+;
· osoby w wieku 45+ posiadają najniższe kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych;
· 52% przedsiębiorców uważa umiejętności posługiwania się komputerem jako jedno z głównych kryteriów oceny pracowników;
· wspomniane fakty będą barierą rozwoju przedsiębiorstw regionu mazowieckiego;
· 40% kobiet odczuwa dyskryminację zawodową (zarobki, możliwości awansu);
· brak umiejętności obsługi komputera dotyczy 34,2% kobiet w wieku 45-59 lat, 23,8% w grupie 35-44 i 13,8% w grupie 25-34.

BizTech Konsulting SA to doświadczony zespół specjalistów świadczący usługi informatyczne w następujących obszarach: konsulting, bezpieczeństwo, outsourcing IT, projekty infrastrukturalne, rozwiązania biznesowe - CRM/ERP/BI, edukacja.
Zespół BizTech Konsulting stanowi grupę wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z dużymi Klientami w zakresie implementacji systemów IT, wspomagających prowadzenie działalności. Doświadczenie poszczególnych pracowników firmy w realizacji projektów IT jest gwarancją osiągnięcia założonych celów organizacyjnych, funkcjonalnych i biznesowych w precyzyjnie określonym czasie.
Usługi BizTech Konsulting wyróżniają: kompetencje i duże doświadczenie pracowników; terminowość, skuteczność i elastyczność działania; proste i zrozumiałe rozwiązania funkcjonalnie dopasowane do potrzeb i możliwości użytkownika; niezawodność i bezpieczeństwo oferowanych systemów.


BizTech Konsulting posiada status: Microsoft Gold Certified Partner, Symantec Gold Partner, Specjalizacja Symantec Endpoint Management - level 1, Dell Professional Services Partner, VMWare Enterprise Partner, Oracle Certified Gold Partner w programie Oracle PartnerNetwork Specialized, Oracle Education Reseller, Certyfikat „Zgodny z ECDL", Centrum Egzaminacyjne ECDL-A, Laboratorium ECDL, Prometric Testing Center, Pearson VUE Authorized Test Center, EUCIP, KRYTERION Host Location.
BizTech realizuje szkolenia w ramach funduszy ze środków unijnych. Szkolenia te, prowadzone w formie tradycyjnej lub e-Learningowej, przeznaczone są zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych. Dotychczas zostały zrealizowane projekty: „ECDL - i Ty możesz mieć europejskie komputerowe prawo jazdy" jako uzupełnienie szkoleń tradycyjnych oraz „System Edukacji Aktywizacji Integracji i Rozwoju Personelu PLL LOT (EduAIR) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich" jako szkolenia e-Learningowe. Obecnie BizTech realizuje projekt ECDL-Advanced w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zespół specjalistów BizTech Konsulting dokonał pierwszego w Polsce wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami Microsoft Business Solutions CRM w Fabryce Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice SA. BizTech wdrożył również Microsoft CRM w firmach: Axfarm, Internet Media Services, Konimpex, Medim, Onet Group, Polanowscy Nieruchomości.


BizTech Konsulting był organizatorem XVI Forum Teleinformatyki zatytułowanego „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE", które odbyło się w dniach 23-24 września 2010 roku w Miedzeszynie k/Warszawy.


Zespół specjalistów BizTech Konsulting dokonał pierwszego w Polsce wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami Microsoft Business Solutions CRM w Fabryce Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice SA. BizTech wdrożył również Microsoft CRM w firmach: Axfarm, Internet Media Services, Konimpex, Medim, Onet Group, Polanowscy Nieruchomości.


BizTech Konsulting był organizatorem XVI Forum Teleinformatyki zatytułowanego „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE", które odbyło się w dniach 23-24 września 2010 roku w Miedzeszynie k/Warszawy.


Obsługa Prasowa i PR:INDALO Public Relations, ul. Grochowska 341/281A, 03-822 Warszawa
Zbigniew Blewoński, mobile: (+48) 501 772 619, e-mail: zbigniew.blewonski@indalo.pl

BizTech Konsulting S.A., www.biztech.pl 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A, tel. (22) 100 10 01, fax (22) 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl, www.biztech.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »