Firma » Finanse

Cesja wierzytelności - wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Cesja wierzytelności to inaczej przeniesienie praw z wierzyciela na nabywcę wierzytelności.

Definicja cesji mówi o tym, że jest to  przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywającego, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami". Cesja jest regulowana przez przepisy prawa cywilnego. Osoby, które mają zadłużenia, albo osoby, które są wierzycielami, powinny zdawać sobie z tego, że istnieje zgodna z prawem możliwość przeniesienia praw z wierzyciela na nabywcę.

Podstawowe informacje o cesji wierzytelności

Cesję wierzytelności regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a dokładnie jego artykuły od 509 do 516. Przepisy te mówią m.in. o tym, że zmiana wierzyciela może nastąpić bez zgody dłużnika, przy czym dłużnik powinien on zostać poinformowany o tej zmianie. Umowa zawarta pomiędzy zbywającym i nabywcą wierzytelności zwana jest cesją, zbywający wierzytelność to cedent, a nabywający ją to cesjonariusz.

Kilka faktów dotyczących umowy cesji

Dowolna forma umowy. Umowa cesji może być sporządzona w dowolnej formie. Jednakże, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jeżeli konkretna wierzytelność została pismem, również umowa cesji powinna być sporządzona pisemnie. Niedochowanie formy pisemnej może w najgorszym wypadku prowadzić do nieważności.

Cedent ponosi odpowiedzialność. W sytuacji, kiedy wierzytelność zostanie przelana na cesjonariusza, cedent powinien zdawać sobie sprawę, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje.

Konieczność zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy cesji. Podczas podpisywania umowy cesji, należy pamiętać o tym, że dłużnik musi być zawiadomiony o tym fakcie. Dłużnik musi być również poinformowany, kto nabył wierzytelność. Kto ma obowiązek zgłosić zawarcie takiej umowy dłużnikowi? Obowiązek ten ciąży na cedencie.

Dokonać cesji może każdy, kto posiada czynności prawne. Osoba fizyczna, osoba prawna, osoba prywatna oraz podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą - dokonanie cesji może wykonać każda z wymienionych osób.

W jaki sposób dokonać cesji?

Osoby, które porozumiewają się do przeniesienia praw z wierzyciela na nowego ich nabywcę, mają dużo możliwości. Zawarta pomiędzy nimi umowa może być zarówno odpłatna jak i nieodpłatna. Co więcej, mają oni duże możliwości dotyczące formy sposobu przeniesienia wierzytelności; może to być sprzedaż lub darowizna, a więc umowy, które regulowane są przez Kodeks Cywilny, ale również inne umowy nienazwane. Oczywiście należy pamiętać o tym, że dowolność ta musi zawierać się w ramach prawa. Wszelkie umowy zawiązane z jego obejściem lub naruszeniem obowiązującego prawa zostają uznane za nieważne.

Co może być przedmiotem cesji?

Scedować można wszelkie wierzytelności zbywalne. Należy też pamiętać, że cesja może dotyczyć całej wierzytelności, ale również jej części. Co więcej, scedować można również wierzytelności wymagalne, jak i wierzytelności niewymagalne. Są jednak wierzytelności, które cesji absolutnie nie podlegają; scedować nie można wierzytelności osobistych, które związane są z wierzycielem. Mowa tutaj o służebności osobistej czy o alimentach.

Skutki cesji

Należy zaznaczyć, że dla dłużnika nie ma znaczących skutków cesji. Najważniejszym dla niego skutkiem jest zmiana wierzyciela, jednak sytuacja dłużnika nie ulega zmazie. Jego obowiązkiem nadal pozostaje spłacenie wierzytelności - zmienia się wyłącznie wierzyciel. Dla cesjonariusza skutkiem jest to, ze przechodzą na niego wszystkie prawa związane z wierzytelnością. Cesjonariusz nabywa prawo do zmian terminów, zwolnienia z długu lub tez wypowiedzenia umowy, a także odstąpienia od niej.

Czytaj więcej - https://www.actum-finanse.pl/Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

monika_monia

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »