Technologie » Komputery

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot i Paweł Pisarczyk są laureatami 18. edycji Nagrody im. Marka Cara

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot i Paweł Pisarczyk  są laureatami 18. edycji Nagrody im. Marka Cara
Zobacz więcej zdjęć »
Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH i Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu i główny projektant Atende Software zostali laureatami tegorocznej Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Nagrodę wręczono w pierwszym dniu obrad jubileuszowego XXV Forum Teleinformatyki, odbywającego się w dniach 26-27 września w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, Warszawa-Miedzeszyn.
Więcej informacji
www.forumti.pl

 

Nagroda im. Marka Cara - tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców
i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym - jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegorocznych laureatów Nagrodą wyróżniono już 33 osoby. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci Nagrody
z poprzednich lat (pełny skład Kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl).

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, osiemnastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

·      Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, profesor SGH, Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; prodziekan KAE (drugą kadencję). Była pomysłodawcą, inicjatorką i współautorką koncepcji pierwszego w Polsce kierunku studiów drugiego stopnia z zakresu Big Data. Jest także pomysłodawcą i kierownikiem pierwszych
w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Big Data, nagrodzonych trzykrotnie certyfikatem „Studia z Przyszłością”, a w 2018 r. dodatkowo Laurem Innowacyjności”. Jej zainteresowania badawcze i praktyczne skupiają się przede wszystkim na wymiarowaniu oprogramowania. Jest autorką ponad 100 publikacji z tego zakresu (także na liście filadelfijskiej). Kilkakrotnie uzyskała nagrodę "best paper" prestiżowych konferencji zagranicznych. Posiada 3 certyfikaty CBA:  Społeczne skutki korupcji; Korupcja w administracji publicznej; Korupcja w biznesie.
Więcej o laureatce: https://bit.ly/2n3Ieky

Nagrodę przyznano m.in. za:

- wieloletnie aktywne i konsekwentne rozwijanie i popularyzowanie metod wymiarowania funkcjonalnego oprogramowania zarówno na forum światowym, jak i krajowym w ramach działań w organizacji COSMIC oraz PSMO, która to aktywność zakończyła się w tym roku dużym sukcesem sprzyjającym bardzo poważnym oszczędnościom funduszy publicznych wydatkowanych na systemy IT realizowane na potrzeby administracji;

- wieloletnią aktywną działalność innowacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, na forum międzynarodowym i krajowym, w odniesieniu do polityki naukowo-innowacyjnej Państwa w ramach działań w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i oceny licznych projektów oraz w obszarze kształcenia kadr.

- stałe uczestnictwo w konferencjach informatycznych i propagowanie nowych metod budowy systemów informatycznych w zarządzaniu
Uzasadnienie kandydatury https://bit.ly/2l2JpA7

·      Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu i główny projektant firmy Atende Software, prezes Zarządu Phoenix Systems, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz przewodniczący Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grid, członek komitetów sterujących oraz zespołów eksperckich. Laureat nagrody Wizjoner 2016 przyznawanej przez Dziennik Gazeta Prawna. Współzałożyciel Fundacji Niezwyciężony, propagującej wśród młodzieży sport i ideę aktywnego rozwoju. Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych oraz licznych artykułów dotyczących oprogramowania, systemów operacyjnych oraz innowacji. Autor systemu operacyjnego czasu rzeczywistego dla Internetu Rzeczy Phoenix-RTOS wykorzystywanego m. in. w inteligentnych licznikach mediów (energii, gazu) przez największych światowych producentów takich urządzeń oraz w innych urządzeniach Internetu Rzeczy (dronach).
Więcej o laureacie: https://bit.ly/2l6qhRZ

Nagrodę przyznano m.in. za:

- osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie platform medialnych i Internetu rzeczy;

- współpracę z Forum oraz uczelniami polegającą na wspieraniu społecznie (w tym na własnym przykładzie) postaw ukazujących możliwości osiągania sukcesów na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie nowych technologii w kraju,

- opracowanie koncepcji, projektu i wytworzenie jednego z pierwszych na świecie systemu operacyjnego z przeznaczeniem do budowania rozwiązań informatycznych w środowisku Internetu rzeczy. Zaprojektowany przez niego i zrealizowany pod jego kierunkiem system operacyjny Phoenix został udostępniony w modelu otwartym dla wszystkich zainteresowanych wytwarzaniem rozwiązań w obszarze Internetu rzeczy. Dzięki walorom konstrukcyjnym i funkcjonalnym reprezentuje poziom światowy.

Uzasadnienie kandydatury https://bit.ly/2mANcoU

 

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

·       prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego

·       Kazimierz Schmidt - Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, a wcześniej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

·       Krzysztof Szubert - były Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Polski przedsiębiorca. Doradca Strategiczny. Visiting Fellow, University of Oxford. Senior Member St Antony’s College. Członek grupy doradców Sekretarza Generalnego ONZ (MAG IGF). Special Advisor brukselskiej firmy (public affairs) FIPRA International oraz Strategic Advisor NASK. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: http://forumti.pl/?page_id=331

 

Kim był Marek Car? Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem najstarszych i największych cyklicznych imprez branży teleinformatycznej. Nieprzerwanie od 25 lat Forum corocznie porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, z dużym naciskiem na usprawnianie usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną..

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzą: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski - Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXV Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski.

Patronem Honorowym sesji Forum Młodych Mistrzów jest Narodowy Bank Polski. Partnerami tej sesji i Konkursu Młodych Mistrzów są: Atende Software, Exatel, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Samsung Electronics Polska, T-Mobile Polska. Partnerem sesji IV jest EUVIC.

Partnerami Forum są firmy Microsoft i SimplicITy.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, Computerworld, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl i Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

 

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

 

BizTech Konsulting SA www.biztech.pl, działająca na polskim rynku od 15 lat, dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów, świadczącym usługi informatyczne w obszarach: outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia; bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych; wytwarzania, integracji i dostarczania systemów informatycznych; szkoleń; sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji.

BizTech Konsulting SA posiada status: Microsoft Silver Partner, Oracle Certified Gold Partner w programie Oracle Partner Network, Specialized Partner Oracle Application Development Framework 11g, Specialized Partner Oracle Database 11g, Symantec Silver Partner, Sophos Silver Partner, KEMP, Veeam Partner, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register Dell SonicWALL, Pearson VUE Authorized Test Center, KRYTERION Host Location, Castle Worldwide, PSI, CERTIPORT Authorized Testing Center.

BizTech Konsulting jest organizatorem XXV Forum Teleinformatyki zatytułowanego „Polska ’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji”, które odbywa się w dniach 26-27 września 2019 roku w Miedzeszynie k/Warszawy.

Od 21 sierpnia 2017 roku spółka notowana jest na NewConnect – symbol BTK.

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »