Firma » Finanse

Egipt: powolne ożywienie i wyzwania strukturalne

Coface prognozuje poprawę w egipskiej gospodarce. Ożywienie będzie wynikiem: stabilizacji sytuacji politycznej, reform gospodarczych oraz inwestycji zagranicznych. Na poprawiającej się sytuacji skorzysta przede wszystkim turystyka i motoryzacja.
  • Większa stabilność polityczna, reformy gospodarcze i inwestycje zagraniczne stymulują ożywienie gospodarcze Egiptu 
  • Coface przewiduje, że wzrost gospodarczy wyniesie 4,4 proc.
  • Egipt w dalszym ciągu uzależniony jest od dotacji i BIZ z krajów Zatoki Perskiej
  • Nieznaczne ożywienie w sektorze turystycznym i motoryzacyjnym

 

Lepsza prognoza dla gospodarki

 

Po poważnym wstrząsie spowodowanym niepokojami społecznymi i przemocą w związku z rewolucją w 2011 r. egipska gospodarka powraca do poprzedniego stanu dzięki stabilizacji sytuacji politycznej, reformom gospodarczym oraz inwestycjom zagranicznym. Władze niedawno ogłosiły, że faktyczny poziom wzrostu wyniósł 4,1 proc. w roku 2014/2015 (rok obrotowy od lipca do czerwca) w porównaniu z 2,2 proc. za rok 2013/2014 - co z kolei stanowiło nieznaczną poprawę w porównaniu ze wzrostem wynoszącym 2 proc. w latach 2011-2013. Za wyniki te odpowiada głównie wzrost w sektorze produkcji, wyższe dochody z turystyki (po spadku wskutek niepokojów) oraz korzystny efekt bazy. Po stronie popytu głównym czynnikiem zwiększającym wzrost była konsumpcja prywatna. Coface szacuje, że wzrost przyspieszy do 4,4 proc. w roku obrotowym 2015/2016.

Powolne ożywienie

 

Mimo, iż wzrost konsumpcji publicznej i prywatnej powinien się utrzymywać, jego tempo będzie ograniczone z powodu wysokiego bezrobocia oraz reform w zakresie dotacji, mających ograniczyć deficyt budżetowy. Pomimo poprawy sytuacji fiskalnej Egiptu deficyt budżetowy utrzymuje się na poziomie powyżej 10 proc. PKB. Dodatkowo Egipt wciąż zmaga się z luką w finansowaniu zewnętrznym, słabą infrastrukturą, zniekształceniami mikroekonomicznymi i niską konkurencyjnością. W roku obrotowym 2014/2015 deficyt obrotów bieżących wzrósł do 12,2 mld USD (rok wcześniej wynosił 2,7 mld USD), głównie z powodu większego deficytu w wymianie handlowej. Jeżeli ceny ropy utrzymają się na niskim poziomie, może to spowodować spadek BIZ, dotacji i przelewów z krajów Zatoki Perskiej, które są jednym z głównych czynników napędzających wzrost Egiptu. Ograniczyłoby to środki na niezwykle potrzebne inwestycje w egipską infrastrukturę.

Krajowe i regionalne ryzyko w zakresie bezpieczeństwa wywiera wpływ na otoczenie biznesowe oraz na ożywienie w sektorze turystycznym (który odpowiada za ok. 20 proc. zysków dewizowych kraju). Odpływ kapitału z powodu problemów z bezpieczeństwem i niepewności politycznej spowodował spadek rezerw walutowych. Wywiera to szczególny wpływ na małych i średnich producentów, ponieważ brakuje im gotówki na import maszyn i surowców.

Większa stabilność polityczna i zaangażowanie władz w reformy strukturalne poprawiają wyniki gospodarcze w Egipcie - mówi Seltem Iyigun, ekonomistka Coface na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Międzynarodowa pomoc finansowa stanowi istotny filar wzrostu kraju. Prognozujemy, że ożywienie gospodarcze skorzysta także na wzroście stałych inwestycji. Ożywienie gospodarcze i stabilność polityczna niwelują nierównowagę budżetową. Niezależnie od tego zrównoważony wzrost będzie zależeć od dalszych postępów reform gospodarczych oraz większej stabilności politycznej. Pomimo poprawy, słabości strukturalne ciągle są obecne w egipskiej gospodarce i w dalszym ciągu mają wpływ na wzrost sektora prywatnego. Nadal stoją przed nami trudne wyzwania - w tym narażone rachunki zewnętrzne, niska konkurencyjność i ryzyko w zakresie bezpieczeństwa - dodaje Seltem Iyigun.

Ostrożne ożywienie w sektorach

 

  • Turystyka: Po zamieszkach i niepewności politycznej związanych z rewolucją w 2011 r. sektor turystyczny przechodzi nieznaczne ożywienie, głównie dzięki większej stabilności politycznej. W pierwszej połowie 2015 r. liczba turystów odwiedzających Egipt wzrosła o 8,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego, osiągając poziom 4,8 mln. Rząd przewiduje, że liczba turystów na przestrzeni 2015 r. sięgnie 10 mln, a łączne przychody z turystyki wyniosą 7,5-8 mld USD. Przewiduje się, że liczba hoteli i noclegów nieznacznie przekroczy poziom z 2012 r., sięgając 1140 w 2015 r. Pomimo wszystkich zmian na lepsze powrót egipskiego sektora turystycznego do stanu sprzed zawirowań jeszcze trochę potrwa ze względu na problemy z bezpieczeństwem.

  • Sektor motoryzacyjny: Sektor motoryzacyjny także korzysta na ożywieniu po okresie Arabskiej Wiosny, który spowodował spadek popytu. Sprzedaż samochodów osobowych wzrosła gwałtownie w 2014 r. - o 55,5 proc. w stosunku do 2013 r. Ożywienie gospodarcze oraz większa stabilność polityczna powinny wspomóc sprzedaż w nadchodzącym okresie. Mimo to sektor zmaga się z ograniczeniami. Niektóre firmy zmuszone są do opuszczenia Egiptu z powodu niedoborów gotówki, niejasnej strategii przemysłowej oraz wzmocnienia sektora motoryzacyjnego w sąsiednich państwach.

Więcej informacji dotyczących wybranych sektorów i prognoz gospodarczych w anglojęzycznej Panoramie Brazylii.

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Anna A. GUZIK - T. +48 22 465 02 22, M. +48 509 467 531 - E. anna.guzik@coface.comRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Coface
http://www.coface.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »