Firma » Biznes

Emirates chroni dziką przyrodę i siedliska

Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody Grupa Emirates potwierdziła swoje wieloletnie zaangażowanie w ochronę dzikiej przyrody i siedlisk.

Podczas internetowego Forum Ochrony Środowiska pracownicy Emirates z całego świata mogli też usłyszeć o działaniach na rzecz ochrony przyrody, które podjęła organizacja.

Podczas Forum eksperci z Dubai Desert Conservation Reserve, Emirates One & Only Wolgan Valley w Australii i Emirates SkyCargo opowiedzieli o pracach prowadzonych w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk w Dubaju, działaniach rewitalizacyjnych po pożarach lasów w Australii oraz o tym, co robią linie Emirates, aby powstrzymać handel dzikimi zwierzętami.

Oprócz ograniczania emisji i odpowiedzialnej konsumpcji, ochrona dzikiej przyrody i siedlisk jest jednym z trzech filarów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Emirates. Grupa wierzy, że przyszłe pokolenia powinny cieszyć się dziką przyrodą, a piękno i bioróżnorodność świata są inspiracją do podróżowania.

Ochrona dzikiej przyrody i siedlisk

Od 2003 roku Grupa Emirate finansuje i wspiera rezerwat przyrody Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR) o powierzchni 225 km2, chronione siedlisko na pustyni śródlądowej, w którym znajduje się ponad 560 różnych gatunków i na którym posadzono 31 000 rodzimych drzew. DDCR odgrywa ważną rolę w ochronie unikalnego pustynnego środowiska Dubaju, w tym jego rodzimej flory i fauny.

Do osiągnięć Grupy Emirates należy też zaliczyć udany program reintrodukcji w DDCR, czyli ponowne wprowadzenie do środowiska naturalnego rodzimych gatunków zwierząt i roślin, który rozpoczął się w 1999 roku. Od tego czasu populacja kopytnych, takich jak oryks arabski, gazela arabska i gazela piaskowa, wzrosła do ponad 1300 osobników. W rzeczywistości programy reintrodukcji okazały się tak skuteczne, że zapoczątkowały proces przenoszenia niektórych gatunków na inne obszary chronione w regionie. Ponadto do DDCR ponownie wprowadzono ponad 2800 dropia houbara (wcześniej drop MacQueena), podczas gdy inne ważne gatunki ptaków, takie jak puchacz faraona i sęp uszaty, są już rezydentami rezerwatu, a niektóre ptaki są monitorowane satelitarnie.

DDCR jest regionalnym liderem w badaniach ekologicznych, który aktywnie współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami edukacyjnymi i badawczymi. Dotychczas rezerwat zrealizował ponad 30 projektów z zakresu bioróżnorodności. DDCR promuje również zrównoważoną turystykę i zapewnia odwiedzającym autentyczne doświadczenia z wyprawy na pustynię, jednocześnie edukując o wrażliwej przyrodzie i żywym dziedzictwie Dubaju. Przed pandemią rezerwat przyjmował blisko 290 000 turystów rocznie, co czyni go najczęściej odwiedzanym obszarem chronionym w regionie.

W Australii linie Emirates od ponad 12 lat wspierają ochronę dzikiej przyrody za pośrednictwem rezerwatu One&Only Wolgan Valley, położonego w Górach Błękitnych i wpisanego na listę światowego dziedzictwa.

Emirates One & Only Wolgan Valley to dowód na silne zaangażowanie w utrzymanie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, dzięki rozszerzaniu swoich inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa. Po pożarach lasów na początku 2020 r., które dotknęły też część Gór Błękitnych, zespoły z One & Only Wolgan Valley rozpoczęły regenerację obszaru. Zintensyfikowano prace nad przywróceniem siedlisk, a kilka „obszarów odzyskiwania siedlisk” określono jako źródło danych do monitorowania stopniowej odnowy dzikiej przyrody i ekosystemów.

Niektóre obszary dotknięte pożarem, szybko się odbudowały, a bioróżnorodność dzikich zwierząt i ekosystemy zostały w dużej mierze zachowane. W ciągu ostatniej dekady, z pomocą przewodników terenowych, pracowników hoteli i gości, utworzono bank nasion zawierający ponad milion nasion 25-ciu gatunków rodzimych. Sadzonki te odgrywają obecnie istotną rolę w ponownym zasiedlaniu zniszczonych obszarów, pomagając odtworzyć naturalną złożoność siedlisk owadów, gadów i małych torbaczy, które ucierpiały w wyniku pożarów.

Ponadto wykonuje się mapowanie ważnych drzew dziuplastych – niektóre z nich mają ponad 150 lat, w celu zebrania informacji i przedstawienia obrazu wpływu pożarów na różne gatunki, które szukały w tych drzewach schronienia. Inne projekty obejmują odbudowę siedlisk z pomocą gości i wolontariuszy, która obejmuje przenoszenie i przesuwanie gruzu, aby poprawić złożoność siedliska. Pomaga to w tworzeniu schronień i korytarzy dla dzikich zwierząt, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju populacji zwierząt i owadów po pożarach lasów.

Czujność w powstrzymaniu nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami

Emirates SkyCargo stały się światowym liderem w walce z nielegalnym handlem i wykorzystywaniem dzikich zwierząt. W 2016 roku Emirates podpisały deklarację Pałacu Buckingham i dołączyły do ​​grupy zadaniowej United for Wildlife Transport, która walczy z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami. Linie są również partnerem ROUTES (Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Herbaled Species).

Emirates SkyCargo przyjęły politykę zerowej tolerancji dla nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami, do których zalicza się między innymi duże koty, słonie, nosorożce i łuskowce, a także wprowadziły całkowity zakaz przewożenia trofeów myśliwskich dla Wielkiej Czwórki, nawet w przypadkach, gdy przesyłka może zostać uznana za legalną zgodnie z zasadami CITES*.

Emirates SkyCargo zainwestowały również w kampanie uświadamiające, a także edukację i szkolenia dotyczące zagadnień związanych z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami. Zespoły pracujące przy załadunku są szkolone w taki sposób, aby podczas transportu towarów i kontroli bezpieczeństwa zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze przemycanych produktów, które mogą być związane z dziką przyrodą. Obejmuje to weryfikację dokumentów, badanie kontenera lub klatki oraz potwierdzenie autentyczności zezwoleń CITES*. Pracownicy w całej firmie są zachęcani do zgłaszania podejrzanych działań za pośrednictwem wyznaczonych wewnętrznych kanałów informowania. Zebrane informacje są udostępniane odpowiednim władzom, a także wykorzystywane do gromadzenia danych na całym świecie, aby zapobiegać handlowi dziką fauną i florą.

Współpracując z urzędami celnymi i policją w Dubaju, a także innymi organami na całym świecie, Emirates SkyCargo od 2017 roku pomogły przechwycić kilka nielegalnych przesyłek tego typu.

* Konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami flory i fauny (CITES). Emirates utrzymuje embargo na przewóz produktów wymienionych w CITES oraz części zagrożonych zwierząt i roślin.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Marta Ortiz

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »