Firma » Tax

Jak potwierdzić eksport nie mając SAD 3?

Jak potwierdzić eksport nie mając SAD 3?
Zobacz więcej zdjęć »
Aby zastosować stawkę VAT 0% do eksportu towarów niezbędne jest posiadanie potwierdzenia, że towary zostały faktycznie wywiezione poza terytorium Wspólnoty. W praktyce wywóz ten jest potwierdzany poprzez przybicie na karcie 3 dokumentu SAD czerwonej pieczątki z napisem „Eksport”.

Często jednak podatnicy nie posiadają tego dokumentu na skutek np. jego zniszczenia lub zagubienia. W takich okolicznościach podatnicy mogą szukać jednak innych sposobów potwierdzenia eksportu.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają żadnych wskazówek w kwestii dokumentów, które potwierdzałyby dokonanie eksportu. Nie stanowią również, ze powinien to być wspomniany dokument SAD 3 potwierdzony pieczęcią urzędu celnego. Dlatego też niektóre urzędy przyjmują dosyć szeroką listę dokumentów, które może zastosować podatnik, który z jakichś przyczyn nie posiada dokumentu SAD 3. Inne urzędy są jednak innego zdania.

Niektóre urzędy uznają nawet, że jedyną możliwością potwierdzenia wywozu poza terytorium UE jest posiadanie egzemplarza 3 (SAD), ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie, co do faktu fizycznego wywozu towaru ze Wspólnoty - opatrzony pieczęcią z nazwa urzędu oraz datą (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 23 czerwca 2005r., 1473/WV/443/122/81/2005/AN). Małopolski Urząd Skarbowy (17 września 2004r., PP-I/443/33/04/MI) przedstawił natomiast zupełnie przeciwna interpretację uznając, że skoro ustawa o VAT nie precyzuje sposobu potwierdzenia eksportu, to podatnik może przedstawić dowolny dokument, z którego wyniknie, że towar opuścił teren Wspólnoty.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zdecydowana większość urzędów dopuszcza potwierdzenie wywozu za pomocą zaświadczenia wydanego przez urząd celny (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 29 września 2005r., 1473/WV/443/258/179/2005/AN). Zdaniem urzędów w takim wypadku podatnik powinien dodatkowo dysponować uwierzytelnionym przez urząd celny odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji urzędu celnego (karta 1 dokumentu SAD), z którego będzie wynikała tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na odpowiednią fakturę), (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 22 grudnia 2005r., 1471/NUR2/443-500/05/ST, Urząd Skarbowy w Olsztynie, 5 lipca 2005r., US IV/I/443-61/05; v, 14 kwietnia 2005r., ŁUS-III-2-443/17/05/AMM) a także datę i miejsce opuszczenia przez towar terytorium UE (Lubelski Urząd Skarbowy, 22 lipca 2005r., PP1-443/77/2005).

Zdaniem wielu urzędów skarbowych eksport może być także potwierdzony za pomocą kserokopii dokumentów SAD 3 potwierdzonych przez urząd celny wyjścia poza obszar Wspólnoty, na których znajdują się oryginalne pieczęcie urzędu celnego (Dolnośląski Urząd Skarbowy, 18 sierpnia 2005r., PP I 443/1/216/MH/05; Podkarpacki Urząd Skarbowy, 6 kwietnia 2005r., PUS.II/443/22/2005; Izba Skarbowa w Gdańsku, 20 grudnia 2004r., PI/005-2377/04/CIP/01). Urząd Skarbowy w Grudziądzu (8 listopada 2004r., US-I/443-153/04) uznał także, że dla potwierdzenia eksportu wystarczającym dokumentem jest karnet TIR zawierający pieczęcie urzędu celnego.

Niektóre urzędy uważają także, że eksport może być potwierdzony tylko kopią dokumentu wywozowego SAD 1, który zostanie potwierdzony przez urząd celny wyjścia na terytorium Wspólnoty (Podkarpacki Urząd Skarbowy, 14 stycznia 2006, PUS.II/443/208/2005/JZ). Inne urzędy są jednak zdania, że dokument taki nie jest wystarczający do potwierdzenia eksportu (Urząd Skarbowy w Brzozowie, 1 stycznia 2006r., PP/443-1/3/06; Urząd Skarbowy w Sieradzu, 28 czerwca 2005r., 1021_POS_36_36_60), nawet gdy wsparty oświadczeniem przewoźnika (Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 10 listopada 2005r., I USB III/436/82/2005/BR).

Dla potwierdzenia eksportu nie można także zastosować potwierdzenia od klienta odbioru towaru oraz dokument odprawy ostatecznej z kraju odbiorcy (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 13 maja 2005r., 1473/WV/443/35/38/2005/KC).

Na podstawie powyżej przedstawionych interpretacji można stwierdzić, że podatnik nie powinien mieć problemów z zastosowanie stawki 0% do eksportu, jeżeli będzie posiadał oryginał lub nawet kopię dokumentu SAD 3 z oryginalną pieczęcią urzędu celnego. Problemów nie powinno być także, jeżeli urząd celny wystawi odpowiednie zaświadczenie, że towary upuściły terytorium UE i dodatkowo podatnik będzie posiadał dokumenty potwierdzające tożsamość towaru. W praktyce jednak podatnicy mogą mieć problemy z uzyskaniem takich zaświadczeń z uwagi na fakt, że powinny one być wystawione przez ostatni urząd dokonujący odprawy na terenie UE. Może to więc być urząd dowolnego kraju UE i przepisy wewnętrzne tego kraju mogą nie przewidywać wystawiania przedmiotowych zaświadczeń. W takich okolicznościach wydaje się, że podatnik chcący zastosować inny dokument powinien wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Biuro Księgowe RAPID
http://rapid-tax.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »