Dom » Nieruchomość

Jak prawidłowo zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości?

Nie wszyscy mają świadomość, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z dodatkowymi formalnościami i opłatami. Zbywając lub kupując nieruchomość musimy pamiętać, że taką umowę możemy zawrzeć jedynie przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Określenie, co stanowi nieruchomość znajdziemy w kodeksie cywilnym, który mianem nieruchomości określa:
Grunty (części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności),
Budynki (budynki trwale związane z gruntem),
Lokale (części budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębną własność).

Zgodnie z tymi zapisami nie jest istotne czy grunty są : leśne, rolne czy też są działkami budowlanymi lub rekreacyjnymi. Nie ma również znaczenia czy też budynki stanowią powierzchnie użytkowe czy magazyny. Zarówno do gruntów, jak i do budynków i lokali stosuje się te same przepisy odnośnie formy umowy sprzedaży.

Należy podkreślić, że nie tylko umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Taka forma musi być zachowana w przypadku każdej umowy przenoszącej własność nieruchomości. W formie aktu notarialnego muszą być zawarte również takie umowy jak darowizna czy zamiana. Decydujący jest w takich przypadkach skutek jaki wywołuje umowa, a nie jej nazwa nadana jej przez strony umowy.

Nie wymagają natomiast zachowania formy aktu notarialnego umowy przenoszące jedynie posiadanie, a nie samą własność. Jeżeli zawieramy umowę najmu lokalu nie musi ona być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dotyczy to również umowy dzierżawy gruntu czy użyczenia lokalu.

Ważny akt notarialny może sporządzić jedynie notariusz., a tylko w niektórych przypadkach może dokonać tego również asesor notarialny. Notariusz sporządza projekt aktu notarialnego i zazwyczaj przekazuje taki projekt stronom do akceptacji. Następnie zaakceptowany przez obydwie strony akt notarialny jest odczytywany przez notariusza w obecności stron. Po odczytaniu strony umowy oraz notariusz parafują poszczególne strony aktu notarialnego oraz podpisują się na jego końcu. Tak sporządzona umowa jest prawnie skuteczna i odpowiednio zabezpiecza interesy obu stron umowy.
 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

juga

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »