Firma » Tax

Jakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalności?

Jakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalności?
Zobacz więcej zdjęć »
Podczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej pozarolniczej przedsiębiorca nie może osiągać jakichkolwiek przychodów pochodzących z tytułu prowadzenia działalności.

Jakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalności


Podczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej pozarolniczej przedsiębiorca nie może osiągać jakichkolwiek przychodów pochodzących z tytułu prowadzenia działalności. Przepisy jasno mówią jakie czynności w trakcie zawieszenia działalności możemy wykonywać a jakich nie. Są to narzędzia, które mają na celu sprawniejsze wznowienie działalności po okresie jej zawieszenia.


Przedsiębiorca który w swoim przedsiębiorstwie nie zatrudnia ani jednego pracownika ma prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Logicznym jest że w trakcie trwania tego okresu przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej i otrzymywać z jej tytułu dochodu.
W wypadku gdy do czynienia mamy ze spółką cywilną, warunkiem zawieszenie tejże działalności jest porozumienie między każdym ze wspólników i wspólne zawieszenie działalności.
Lista zachowań które są dozwolone, ściśle określa art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Osoba prowadząca przedsiębiorstwo:


•ma prawo do wszelkich niezbędnych działań zapewniających zabezpieczenie źródła przychodów


Chodzi tutaj o wydatki które, umożliwią utrzymanie działalności gospodarczej w okresie jej zawieszenia w takim stanie, aby możliwe było ponowne jej wznowienie bez dodatkowych kosztów. Przykładowym działaniem może być odliczenie podatków naliczonych ( w określonej wysokości) z faktur dotyczących rat leasingowych oraz faktur wykupu samochodowego z leasingu za okres zawieszenia działalności. Aby to działanie było zgodne z prawem należy pamiętać aby umowa leasingowa została zawarta przed dniem zawieszenia działalności, a samochód będący przedmiotem leasingu musiał być wykorzystywany w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 marca 2011 r., nr IPPP1-443-256/11-4/MP).


•ma obowiązek bądź prawo do regulowania zobowiązania powstałego przed datą zawieszenia działalności


Kwestia regulowania należności z reguły nie jest czymś kłopotliwym i jest dość oczywista, jednak jakie należności przedsiębiorca może otrzymywać aby nie posądzono go o osiąganie w tym czasie przychodu może stanowić nie lada problem. Ogólnie przyjętym jest fakt iż, jeżeli umowa została zawarta przed okresem zawieszenia działalności, to podczas procesu zawieszania przedsiębiorca ma prawo do odebrania należytej mu zapłaty. Częstym problemem przedsiębiorców jest, czy podczas zawieszania działalności mogą pobierać zaliczki z tytułu umów, które zrealizują zaraz po wznowieniu działalności na nowo. Z tym przypadkiem spotkamy się między innymi w przypadku działalności sezonowych takich jak np. wynajem domków letniskowych, a działalność gospodarcza zostaje zawieszona po zakończeniu okresu letniego. To czy przedsiębiorca może pobierać zaliczki zbierając rezerwacje na okres wakacyjny była głównym tematem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2013 r., nr ITPB1/415-56/13/WM. Odnosząc się do niej "Przyjmowanie rezerwacji na sezon, w którym wynajmowane są przez Wnioskodawcę domki letniskowe oraz przyjmowanie zaliczek na poczet tych rezerwacji, można uznać za czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem niewątpliwie są to czynności mające na celu pełne wykorzystanie w okresie sezonu posiadanych przez Wnioskodawcę miejsc noclegowych".


•ma prawo do zdobywania wyposażenia i własnych środków trwałych


Jeśli chodzi o sprawę sprzedaży produktów, ważnym jest aby zwrócić uwagę czy dany towar został zamówiony i wyprodukowany przed datą zawieszenia. Przy czym należy pamiętać co zawarte zostało w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2010 r., nr IPPP1-443-235/10-4/J "Powyższe czynności - choć dokonane w okresie zawieszenia działalności - będą czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna sprzedaż i dokonanymi przez podatnika tego podatku. Dokonując w okresie zawieszenia działalności tych czynności, spółka utraci prawo do zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych określonego w art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, lecz dotyczy to tylko tych okresów, za które spółka będzie obowiązana do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania tych czynności. Wynika to z art. 99 ust. 7b pkt 5 tej ustawy. W pozostałych okresach zawieszenia działalności, w których spółka nie wykona żadnych czynności opodatkowanych, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych będzie obowiązywać w dalszym ciągu".


•ma prawo lub obowiązek do uczestniczenia w procesach sądowych i administracyjnych bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą


•ma obowiązek wykonywania wszystkich nakazów wyznaczanych przez prawo


Obie kategorie są bardzo rozległe oraz wydają się logiczne. Dobrym przykładem sytuacji w której przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia danego czynu jest przypadek kiedy musi złożyć deklaracje podatkową od nieruchomości czy też uregulować zobowiązania z tytułu tego podatku, brać udział w procesach sądowych.


•ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za prowadzenie działalności prowadzonej przed zawieszeniem jej wykonywania


Chodzi tutaj o wszelkie dochody wyprodukowane przed okresem zawieszenia działalności gospodarczej np. wpływy z odsetek lokat czy dodatnie różnice kursowe


•może zostać poddany rutynowej kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców


Osoba prowadząca przedsiębiorstwo która postanawia zawiesić daną firmę musi pamiętać, że zostać może poddana rutynowej kontroli, na identycznych zasadach jak czynny przedsiębiorca. Kontrola może dotyczyć spraw związanych z zawieszeniem przedsiębiorstwa jak i spraw sprzed.
Wyżej wymienione zasady tyczą się także tych przedsiębiorców którzy w związku z opieką nad dzieckiem (art. 14a ust. 1d) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

link do artykułu:http://outsourcing-kip.pl/wiadomosci/jakie-czynnosci-sa-dozwolone-podczas-zawieszenia-dzialalnosciRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Outsourcing kadry i płace
http://outsourcing-kip.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »