Firma » Biznes

Konica Minolta uczestnikiem inicjatywy ONZ Global Compact

Konica Minolta propaguje dziesięć zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji

Firma Konica Minolta Holdings, Inc. (Konica Minolta) przystąpiła do ONZ-owskiej inicjatywy Global Compact, zobowiązując się tym samym do przestrzegania dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.


Global Compact to ramowy zbiór przyjmowanych dobrowolnie zasad działania, zaproponowany w 1999 r. przez byłego już Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, a formalnie wprowadzony rok później. Celem tej inicjatywy jest rozwiązanie kilku palących problemów o charakterze ogólnoświatowym, takich jak globalne ocieplenie, ochrona środowiska czy nierówności społeczne, poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do realizowania wizji zrównoważonego rozwoju. Drogą do tego celu jest odpowiedzialne i twórcze przywództwo oraz przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Według stanu na styczeń 2009 r. do programu przystąpiło już ponad 6500 przedsiębiorstw i organizacji.
Konica Minolta uznaje społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, CSR) za fundament zarządzania. Realizuje swoje działania w tej dziedzinie zgodnie z koncepcją „Tworzenie nowej wartości” („The Creation of New Value”) i „Kartą zasad działania w biznesie Grupy Konica Minolta”.


Przystąpienie do inicjatywy Global Compact oznacza wprowadzenie jej dziesięciu zasad do obowiązków najwyższego kierownictwa firmy Konica Minolta. Zapewniając ścisłe przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zasad etycznych przedsiębiorstwa, a także propagując działania społecznie odpowiedzialne i proekologiczne, Konica Minolta aktywnie dąży do zrównoważonego społecznie rozwoju.
Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact


Prawa człowieka:
Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny propagować prawa człowieka przyjęte przez społeczność międzynarodową i przestrzegać ich oraz
Zasada 2: zagwarantować, że nie biorą udziału w ich łamaniu.

Standardy pracy:
Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny stać na straży swobody stowarzyszania się oraz przestrzegania prawa do zawierania układów zbiorowych;
Zasada 4: eliminacji wszelkich form pracy przymusowej;
Zasada 5: skutecznego znoszenia pracy dzieci oraz
Zasada 6: eliminacji dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne:
Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny propagować prewencyjne podejście do problemów środowiska naturalnego;
Zasada 8: podejmować inicjatywy mające na celu promowanie większej odpowiedzialności ekologicznej oraz
Zasada 9: propagować opracowywanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

Przeciwdziałanie korupcji:
Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać wszelkim przejawom korupcji, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Effective Public Relations
http://effectivepr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »