Firma » Tax

Kryptowaluty, a podatek dochodowy

Kryptowaluty, a podatek dochodowy
Zobacz więcej zdjęć »
Obrót kryptowalutami może przynosić podatnikom potencjalnie wysokie przychody oraz dochody.

Nawet jeżeli jest to działalność prowadzona zupełnie prywatnie (nie zawodowo) należy pamiętać, że może powodować określone skutki prawnopodatkowe, w tym obowiązek odpowiedniego odprowadzenia podatku (podatek od kryptowalut). Jakie regulacje w zakresie podatku dochodowego będą obowiązywać kryptowaluty i związaną z nimi działalność?Kryptowaluty, a nieograniczony obowiązek podatkowy

Jednym z podstawowych podatków, jest tak zwany podatek dochodowy. Zakres opodatkowania tym rodzajem podatku regulują przede wszystkim dwie kluczowe ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pierwsza ustawa (o PIT), reguluje tak zwany obowiązek podatkowy w art. 3 stwierdzając, że jeżeli dana osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - podlega tak zwanemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W ramach niego, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów). W tym miejscu, w zakresie kryptowalut warto więc zaznaczyć, że nie ważne gdzie kryptowaluty są położone - zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika i tak może on podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

podatek od kryptowalutKryptowaluty - przychody z kapitałów pieniężnych

Zgodnie z art. 10 ustawy o PIT, źródłami przychodów są przede wszystkim: stosunek pracy, służbowy, działalność wykonywane osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawa, kapitały pieniężne i prawa majątkowe i inne.

Dla kryptowalut najważniejsze będą uregulowania dotyczące kapitałów pieniężnych. W art. 17 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, ustawodawca wprowadził katalog źródeł, które uznaje się za przychody z kapitałów pieniężnych, a w ustępie 11 wprowadził przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.Kryptowaluty, a opodatkowanie działalności gospodarczej

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozwiązań wprost tłumaczących sytuację osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 17 ust 1g w zw. z art. 17 ust 1 pkt. 11 - wszystkie zasady dotyczące kwalifikacji kryptowalut do przychodów z kapitałów pieniężnych stosuje się również do kwalifikacji przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek - z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli działalności instytucji i podmiotów prowadzących zawodową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie kryptowalut:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
  4. prowadzenia odpowiednich rachunków.

Te rodzaje działalności na kryptowalutach zaliczane mają być do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Artykuł napisany we współpracy z e-pityRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

slawek

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »