Firma » Tax

Księgi rachunkowe w 2009 r.

Księgi rachunkowe w 2009 r.
Zobacz więcej zdjęć »
Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich ...

... jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Tak stanowi art. 24a ust. 4 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta kwota to obecnie 1.200.000 euro. Zatem wymienione podmioty mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2009 r., jeżeli ich przychody za 2008 r. osiągną równowartość kwoty 1.200.000 euro.

Wyrażoną w euro kwotę limitu przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 6 ustawy o pdof). Średni kurs euro z dnia 30 września 2008 r. wyniósł 3,4083 zł/euro - według tabeli kursów NBP nr 191/A/NBP/2008.

Z tego wynika, że osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od dnia 1 stycznia 2009 r., jeżeli ich przychody za 2008 r. wyniosą co najmniej:

1.200.000 euro × 3,4083 zł/euro = 4.089.960 zł.

Z kolei wymienione wyżej podmioty, których przychody za 2008 r. będą niższe niż 4.089.960 zł, mogą w 2009 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Podkreślić trzeba, że o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2009 r. decyduje wielkość przychodów osiągnięta za cały rok 2008. Kwota limitu przychodów jest już znana, natomiast rok 2008 jeszcze się nie skończył i podatnicy mogą na razie tylko wstępnie szacować, czy ich przychody za ten rok przekroczą limit. Pamiętać należy, że ewentualne przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe lub odwrotnie następuje co do zasady dopiero z początkiem roku podatkowego następującego po roku, w którym przekroczono limit przychodów. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)


Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 1 dzień:
Dolomiti Paganella Bike – www.dolomitipaganellabike.com/en
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »