Firma » Tax

Limity na 2009 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego

Limity na 2009 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego
Zobacz więcej zdjęć »
Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, aby podatnik mógł skorzystać z opodatkowania w formie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego, musi spełnić szereg warunków.

Pośród nich w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym znajdują się limity przychodów uprawniające do opodatkowania w tej formie w danym roku podatkowym. Kwoty limitów wyrażone są w euro. Na złote przelicza się je według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro ogłoszony 1 października 2008 r. wynosił 3,3775 zł (tabela NBP nr 192/A/NBP/2008 z dnia 1.10.2008 r.). Dlatego też w 2009 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2008 r.:

uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 506.625 zł (150.000 euro × 3,3775 zł),

uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 506.625 zł (150.000 euro × 3,3775 zł),

W sytuacji gdy w 2008 r. podatnik prowadził równocześnie działalność samodzielnie oraz w formie spółki - to w 2009 r. będzie miał możliwość opłacania ryczałtu ewidencjonowanego od każdego rodzaju swej działalności - pod warunkiem, że przychody z działalności samodzielnej, jak i przychody spółki nie przekroczyły 506.625 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu tylko w działalności samodzielnej - ryczałtem ewidencjonowanym mogą być opodatkowane tylko przychody uzyskane w spółce, i odwrotnie.

Ponadto prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2009 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2008 r. nie przekroczyły kwoty 84.437,50 zł (tj. 25.000 euro × 3,3775 zł).

Z kolei limit przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, do których zastosowanie będzie miała stawka ryczałtu w wysokości 8,5% wynosi w 2009 r. 13.510 zł (tj. 4.000 euro × 3,3775 zł). (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)


Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 1 dzień:
Dolomiti Paganella Bike – www.dolomitipaganellabike.com/en
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »