Społeczeństwo » Społeczeństwo

Makijaż, który czyni dobro

Makijaż, który czyni dobro
Zobacz więcej zdjęć »
Wydaje się czymś niewiarygodnym, aby kosmetyk posiadał moc sprawczą, która... czyni dobro. Jednak jest to prawdą. PeaceKeeper, to amerykańska marka kosmetyczna, która sumiennie wypełnia zasadę korporacyjnej społecznej odpowiedzialności (CSR).

PeaceKeeper wszystkie swoje zyski, po opodatkowaniu, przekazuje na naglące kwestie związane ze Zdrowiem Kobiet oraz z poszanowaniem praw człowieka.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Zysk nie jest celem. Jest on konsekwencją dobrego zarządzania strukturą firmy prezentującej dobre produkty. W HealthyWay kierujemy się filozofią, że tylko działania mające silny społeczny aspekt są warte zaangażowania środków. Inicjatywą, którą wspieramy jest dystrybucja kosmetyków PeaceKeeper. Inspirujemy w ten sposób tysiące ludzi do pomagania milionom potrzebujących. W HealthyWay wierzymy, że można czynić dobro wykonując swoją pracę. Stawiając na organiczne produkty, sprzeciwiamy się chemii. Popierając i wdrażając na rynek produkty PeaceKeeper staliśmy się ogniwem wielkiej, społecznie odpowiedzialnej Marki.

PeaceKeeper. Organizacja All-benefit

Przeznaczenie wszystkich zysków na strategicznie zaplanowaną działalność charytatywną PeaceKeeper odbywa się po uregulowaniu kwestii finansowych  i księgowych, będących rezultatem funkcjonowania organizacji na rynku. W grę wchodzi zatem opłacenie podatków, zobowiązań finansowych, zadłużeń, opłacenia struktury zatrudnienia. Spełnienie tych wymogów pozwala korporacji wydatkować uzyskane przychody na odpowiedzialną i przemyślaną działalność filantropijną. 

Etyka i dobre praktyki PeaceKeeper

Zasadą, której hołduje firma PeaceKeeper jest przestrzeganie wysokich standardów stawianych samym sobie i otoczeniu, w którym korporacja funkcjonuje. Przede wszystkim jest to sprzeciw „niewolniczemu systemowi zatrudnienia”. Korporacja dba, aby tak negatywne praktyki jak przekraczanie limitów godzin pracy, nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, zasad zwalniania kadry nie były nigdy stosowane, tak wobec własnych pracowników, jak również u kooperantów. Aby dopełnić tym standardom PeaceKeeper wypracował mechanizm konsultingu (patrz www.newstandards.com) w celu monitorowania kwestii pracowniczych. Ponadto, Peacekeeper zwraca baczną uwagę, aby mieć pewność, że wszystkie firmy, z którymi podejmowana jest współpraca, bez względu na położenie geograficzne stosują uczciwą politykę wynagrodzeń wobec zatrudnionych pracowników.PeaceKeeper nie jest projektem stworzonym przez garstkę kobiet i mężczyzn, lecz zarówno kobiety, jak i mężczyźni pracują w PeaceKeeper na wszystkich szczeblach organizacji. Kupując którykolwiek z produktów marki: szminkę, pomadkę, lakier do paznokci, etc. stajesz się PeaceKeeper’em – Człowiekiem czyniącym dobro. Poprzez zakup produktów marki stajesz się częścią ruchu aktywizującego ludzi do zbierania funduszy na największe potrzeby związane z poszanowaniem praw człowieka i Zdrowiem Kobiet. PeaceKeeper to 20 lat starań i wytrwałej walki, które przyczyniły się do zebrania przez dwie dekady kwoty rzędu 200-300 milionów dolarów. 

10 cech świadczących o społecznej odpowiedzialności marki Peacekeeper

 1) Peacekeeper jest pierwszą firmą kosmetyczną w historii, która przeznacza WSZYSTKIE swoje zyski, po opodatkowaniu na zdrowie kobiet i popieranie kwestii praw człowieka.

2) W 2003 roku, produkty serii Lip Paints zostały nominowane jako „najlepszy produkt do ust roku”, znalazły się tym samym wśród tak prestiżowych marek jak z Prada, Lancome, Estee Lauder i Shiseido, spośród 23 firm w CEW Awards.

3) Błyszczyk UNIFEM: zyski płynące z tego produktu, potwierdzonego co do jakości przez celebrytów, zostały przeznaczone na UNIFEM (Uniting Nations Development Fund for Women), Fundusz ONZ wspierający na całym świecie programy zwalczające przemoc wobec kobiet.

4) Błyszczyk V-Day:  zyski z tego błyszczyka przeznaczane są na kampanię V-Day, kierującą swoje zaangażowanie także w zwalczanie przemocy wobec kobiet.

5) Peacekeeper nie bierze udziału w żadnych testach na zwierzętach, nie stosuje żadnych chemicznych środków, takich jak FD&C, lak barwnikowy, toluen, formaldehyd, aceton, paraben, ftalan, lauretosiarczan sodowy, olej mineralny, etc.. Produkty Peacekeeeper są barwione naturalnymi minerałami pochodzącymi z Ziemi.

6) Peacekeeper wspiera przekonanie, że makijaż nie jest potrzebny kobiecie tylko dla uznania od innych czy też zmiany swojego wyglądu, lecz bardziej po to, aby czcić własne piękno w każdym wieku.

7) Peacekeeper nazywa swoje produkty według cech, którym chcemy hołdować i podkreślać w nas samych: Paint Me Empowered (silniejsza, wzmocniona), Paint Me Free (wolna), Paint Me Forgiving (wyrozumiała)

8) Sloganem firmy jest wyrażenie: „Wyglądaj dobrze, czuj się dobrze, czyń dobrze” – kiedy stosujesz te produkty, właśnie to robisz!

9) Gdy kobiety na całym globie, które noszą makijaż, kupią choćby jeden produkt marki Peacekeeper, umożliwiają PeaceKeeper przeznaczać miliony jako datki na cele charytatywne.

10) Gdyby firma nie stosowała dyskrecjonalnej siły nabywczej w celu uleczania świata, kto by to robił?

„Buduj mosty, nie granice”. Kierunek przeznaczenia funduszy.

Marka PeaceKeeper buduje most łączący kobiety żyjące w warunkach dobrobytu - z kobietami, które poprzez swój status materialny i pochodzenie nie mogą liczyć na podobny dostęp do dóbr i szans rozwoju. Pieniądze zasilające fundusz PeaceKeeper przeznaczane są na programy, wydarzenia i fundacje zaangażowane w poruszanie problemów naruszania praw człowieka. Poza tym, środki pomocowe w postaci stypendiów i dofinansowań trafiają również do indywidualnych jednostek bezpośrednio dotkniętych trudnościami. Dla zapewnienia uczciwego podziału, środki finansowe nadzorowane są przez niezależną organizację księgowości.

Tylko najczystsze składniki

Peacekeeper jest dumne z produkowania jednej z najczystszych linii kosmetycznych w całym przemyśle kosmetycznym. Stosuje witaminę A i E, jak również olej arganowy, bogaty w aminokwasy potrzebne dla pielęgnacji paznokci. Dodatkowo, produkty nawilżające usta są wytwarzane w ponad 75%-ach ze składników organicznych i minerałów z wnętrza Ziemi stosowanych do barwienia. Jednocześnie, PeaceKeeper nie wykorzystuje zwierząt do przeprowadzana testów na własnych produktach, a swojej ofercie posiada także produkty dla vegan.

Kwestie Praw Człowieka, którym uwagę poświęca PeaceKeeper

Przemoc domowa/ naruszanie nietykalności cielesnej – Globalnie, przynajmniej jedna na trzy kobiety i dziewczęta są bite, bądź wykorzystywane seksualnie w ciągu swojego życia (UN Commission on the Status of Women, 2000). 

Gwałty i przemoc seksualna – W Stanach Zjednoczonych, co osiem minut dochodzi do gwałtu (obliczenia RAINN na podstawie statystyk z 2005 U.S. Department of Justice’s National Crime Victimisation Survey).

Seksualne niewolnictwo kobiet – szacuje się, że każdego roku około 500,000 dziewcząt poniżej 18tego roku życia są ofiarami handlu, stanowiąc największą grupę w przemyśle seksualnym. Według ostatnich globalnych oszacowań, na 12,3 miliona ludzi, którzy są ofiarami pracy przymusowej, 1.39 miliona jest zaangażowane w przymusowe komercyjne wykorzystywanie seksualne, a 40-50% to dzieci (International Labour Association, 2005).

Zbrodnie „honorowe” – w Indiach szacunkowo 25,000 panien młodych jest zabijanych, bądź okaleczanych każdego roku przez zbrodnie ‘honorowe’ związane z kwestią posagu. W 2000 Stany Zjednoczone odnotowały, że dziennie 5 indyjskich kobiet ginie rzekomo „przypadkowo” w pożarze kuchennym, następującym po sporach dotyczących ich posagu (UNICEF, 2000).

Obrzezanie kobiet – Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że mniej więcej 100-140 dziewcząt i kobiet żyjących obecnie, doświadczyło jakichś form okaleczenia genitaliów. Dalej szacuje się, że rocznie nawet 3 miliony dziewcząt w krajach położonych na obszarach Sahary, w Egipcie i Sudanie jest zagrożone okaleczeniem genitaliów (United Nations Populations Fund, 2000).

Dzieciobójstwa kobiet – Obecnie na świecie jest 60 milionów mniej kobiet, niż wskazywałby trend demograficzny przez aborcje ze względu na płeć dziecka. Zabójstwa urodzonych dziewczynek oraz znacznie gorszy dostęp do żywności oraz lekarstw (Amnesty International 2007).

Molestowanie seksualne   według badań przeprowadzonych przez American Association od University Women (AAUW) Educational Foundation, prawie 2/3 (62%) z 2000 ankietowanych studentek przyznało, że były poddane molestowaniu na studiach (National Organisation of Women 2006).

Nierówność płci – kobiety zarabiają mniej za wykonywanie tej samej pracy co mężczyźni w każdym kraju na świecie. W Stanach Zjednoczonych, na każdego dolara zarobionego przez mężczyznę kobieta zarabia jedynie 84 centy (U.S. Bureau Of Labour Statistics 2004).

PeaceKeeper wspiera rzecznictwo zdrowia kobiet

Badania na raka piersi - Co trzy minuty, u kolejnej kobiety w Stanach Zjednoczonych zostaje zdiagnozowany nowotwór piersi. (American Cancer Society 2006)

Nowotwór układu rozrodczego - Nowotwór szyjki macicy stanowi 13% występowania wszystkich nowotworów u kobiet, szacunkowo około 1,7 miliarda $ przeznaczanych jest w Stanach Zjednoczonych każdego roku na leczenie raka szyjki macicy.

Nowotwór okrężnicy - Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet w USA. (Women’s Cancer Network 2006)

Choroby serca - Prawie 39% wszystkich zgonów kobiet w Stanach Zjednoczonych pochodzi z chorób serca, w tym choroby niedokrwiennej serca, udarów, itd. (American Heart Association)

Choroby autoimmunologiczne - 75% przypadków chorób autoimmunologicznych w Stanach Zjednoczonych występuje u kobiet. Są czwartą co do częstotliwości występowania przyczyną niepełnosprawności u kobiet. (American Autoimmune Related Diseases Association Inc, 2008)

Depresja - Jedna na osiem kobiet może spodziewać się u siebie rozwoju depresji klinicznej w ciągu swojego życia. Więcej kobiet próbuje popełniać samobójstwo niż mężczyźni. Jedna próba u mężczyzn przypada na trzy próby u kobiet.

Menopauza - Obecnie ponad 40 milionów kobiet przechodzi menopauzę. Poprzez spadek produkcji kobiecych hormonów, kobiety po menopauzie są coraz bardziej narażone na osteoporozę, choroby serca, nietrzymanie moczu i inne dolegliwości. (American Menopause Foundation, 2008)

Czyń dobro razem z HealthyWay!

Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem PeaceKeeper w Polsce jest HealthyWay Poland. Produkty PeaceKeeper znajdziesz w sklepie internetowym na www.heathyway.com.pl oraz po złożeniu zapytania pod adresem email: zamowienia@healthyway.com.pl.

Żaden inny makijaż nie czyni tyle dobra! 

HealthyWay Team

www.healthyway.com.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

HealthyWay
http://www.healthyway.com.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »