Firma » System prawny

„Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym”

Sektor publiczny i prywatny usiądzie do okrągłego stołu podczas konferencji „Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym”

Czy możliwe jest zawieranie ugód w sporach pomiędzy sektorem publicznym 
i prywatnym? Przekonają się o tym już we wtorek 14 stycznia br. uczestnicy konferencji pt. „Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym”.  

 

Spotkanie w formule „okrągłego stołu” zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Mediacji odbędzie się w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej zostało objęte patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej.

 

Wprowadzone w 2017 roku rozwiązania legislacyjne znacząco usprawniły prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Klarowne opisanie kryteriów zawierania ugód pomiędzy stronami ułatwiły częstsze sięganie po narzędzia pozasądowego rozstrzyganie sporów. Zmiana ta zyskała szczególne znaczenie w obliczu stale rosnącej się liczby celów publicznych delegowanych do sektora prywatnego w formie konkursów i przetargów, potencjalnie zwiększając tym samym ryzyko powstania sporów pomiędzy stronami. Po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. 

 

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele strony publicznej szczebla centralnego i samorządowego, przedsiębiorcy, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji, by omówić postępy w tym obszarze, wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju sprawnego modelu rozwiązywania sporów oraz wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

 

- Jako Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaangażowaliśmy się w budowanie dialogu pomiędzy stroną prywatną a sektorem publicznym, aby mediacje gospodarcze mogły zaistnieć i były efektywnie prowadzone. Jesteśmy przekonani, że polubowna forma rozwiązania sporów jest o wiele bardziej skuteczna, przede wszystkim tworząc płaszczyznę do długofalowej współpracy pomiędzy stronami. Dlatego celem konferencji jest zarówno wymiana doświadczeń każdej ze stron, jak i rzetelna analiza najistotniejszych trudności w korzystaniu z mediacji, by tym samym wypracować rekomendacje działań zwiększających ich stosowanie w rozwiązywaniu sporów gospodarczych – podkreśla Joanna Jaroch-Pszeniczna, Przewodnicząca Rady MCM, Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

 

W Debacie m.in. wezmą udział:

  Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna

  Michał Olszewski, Wiceprezydent, Miasto st. Warszawa

  Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz, Naczelnik wydziału Wydział Prawny i Analiz Rynku PPP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Hubert Nowak, Prezes Urząd Zamówień Publicznych

  Zbigniew Wrona, Radca Prezesa, Najwyższa Izba Kontroli

  Przedstawiciele firm z sektora prywatnego

 

Pełen program konferencji dostępny jest na stronie www.ccifp.pl w zakładce wydarzenia. 

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywność CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców sprzyja współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 115 Izb francuskich na świecie. www.ccifp.pl 

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce, które podpisały Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Aleksandra Gąsowska, partner zarządzający w Infinity - Agencji PR & MarComm w Warszawie, sekretarz generalny Międzynarodowego Centrum Mediacji. Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspierające przedsiębiorców i obrót z zagranicą w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentujące interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. 

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

 

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INFINITY Aleksandra Gąsowska

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »