Firma » Biznes

Nagroda MRiRW dla IOR – PIB

Za opracowanie i wdrożenie strategii integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami do praktyki rolniczej Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał nagrodę z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Praca zespołowa na rzecz polskich rolników

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

– Nagroda za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r.” to dla nas ogromne wyróżnienie, ale i dowód, jak ważne jest upowszechnianie w praktyce rolniczej osiągnięć naukowców, którzy zajmują się strategiczną ochroną roślin, w tym upraw rolniczych. Praca każdego członka zespołu, który opracował „Strategię integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami”, przekłada się bowiem na nasze codzienne życie – jakość upraw, pasz, produktów spożywczych. W tym przypadku pozwala też na znaczne oszczędności i zapewnia wyższe plony” – podkreśla prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, członek zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii.

„Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” została stworzona przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, przy współudziale innych jednostek naukowo-badawczych, w tym: Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Hodowli Roślin Smolice.

W skład zespołu autorskiego, odpowiedzialnego za opracowanie strategii wchodzili ponadto: prof. dr hab. Marek Mrówczyński (IOR – PIB), dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB, prof. dr hab. Marek Korbas (IOR – PIB), dr hab. Roman Warzecha (IHAR – PIB), prof. dr hab. Józef Adamczyk (Hodowla Roślin Smolice), dr hab. Piotr Szulc, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz mgr Karolina Piecuch (COBORU).

Innowacyjne podejście do uprawy i ochrony kukurydzy

– Strategia obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarówno elementów uprawy, jak i późniejszej pielęgnacji kukurydzy. Uwzględnia m.in. wdrożenie walki biologicznej ze szkodnikami na dużą skalę, użycie nowoczesnych technik monitoringowych pozwalających wykrywać nowe i nadzorować już poznane organizmy szkodliwe, czy też precyzyjnie planować zabiegi ochronne – wymienia członek zespołu autorskiego, dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB.

Duży nacisk położony jest także na stosowanie postępu hodowlanego, w tym na wykorzystanie odmian kukurydzy mniej podatnych na niektóre choroby i szkodniki oraz dostosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Strategia obejmuje ponadto: ocenę wpływu nawożenia na zdrowotność roślin, dobór technik uprawy wpływających na lepszą kondycję kukurydzy, dobór odpowiednich preparatów chemicznych i biologicznych, technikę ochrony roślin, czy też problemy związane z odpornością agrofagów.

Efekty potwierdzone w praktyce

Jednostki, które wdrożyły „Strategię integrowanej ochrony kukurydzy”, odnotowały już pierwsze efekty. Jej zastosowanie w praktyce pozwoliło na obniżenie o około 10% kosztów produkcji i ochrony oraz na uzyskanie surowców o wysokiej jakości bez przekroczenia poziomu zawartości mykotoksyn. Odnotowano też plony wyższe o około 10-15% (efekt ograniczenia wpływu agrofagów).

Już te pierwsze rezultaty są obiecujące, a zastosowana strategia warta upowszechnienia.

Tak naprawdę „Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” jest narzędziem ogólnie dostępnym, a jej elementy są zawarte np. w metodykach integrowanej produkcji i ochrony kukurydzy oraz w poradnikach sygnalizatora opracowanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Informacje te można także znaleźć na stronie internetowej www.ior.poznan.pl – podpowiada dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB.

Podkreśla też, że z uwagi na duże znaczenie kukurydzy dla gospodarki krajowej, w tym na jej dominację w strukturze zasiewów wielu gospodarstw, opracowane zalecenia ochrony pozwalają minimalizować straty w plonach powodowane przez gatunki szkodliwe, których liczebność znacząco wzrosła w ostatnich latach, m.in. z powodu zmian klimatycznych.

„Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” powstawała od 2005 roku w ramach realizacji tematów statutowych IOR – PIB, a także Programu Wieloletniego, w tym również tematyki badawczej jednostek współpracujących z IOR – PIB. Jest więc oparta na wieloletnich obserwacjach terenowych, laboratoryjnych oraz doświadczeniach poletkowych, łanowych i demonstracyjnych prowadzonych w różnych regionach kraju. Nagrodzona strategia wpisuje się w zalecenia, które zostały wprowadzone Dyrektywą 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Alicja Sidorowicz

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »