Firma » Finanse

Oszczędzając w ramach PPK, warto wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków

Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI

Oszczędzając w ramach PPK, warto wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków

Zgromadzone w ramach PPK środki nie przepadają po śmierci uczestnika – podlegają bowiem dziedziczeniu. Przepisy pozwalają uczestnikowi określić do kogo i w jakim trybie one trafią – ma on tu pełną dowolność i może to zrobić zarówno w chwili przystąpienia do PPK, jak i później. Jeśli oszczędzający w PPK tego nie zrobi, spadkobiercy zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami prawa spadkowego w drodze orzeczenia sądu. Istnieje jednak kilka powodów, dla których warto wcześniej wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia. 

Wcześniejsze pisemne określenie osób uprawnionych w przypadku PPK pozwala bowiem uniknąć skomplikowanej i angażującej procedury związanej z ustaleniem praw spadkowych, a poza tym daje możliwość wpływu zarówno na udział poszczególnych spadkobierców, jak i to kim one dokładnie będą. Szczególnie dotyczy to sytuacji osób żyjących w nieformalnym związku – zwykle partner lub partnerka nie ma w takiej sytuacji uprawnień do dziedziczenia. Taka osoba może być jednak zabezpieczona, jeśli tylko zostanie pisemnie wskazana przez uczestnika PPK jako osoba uprawniona do środków.

Możliwości uczestnika PPK nie ograniczają się wyłącznie do wyboru osób uprawnionych do dziedziczenia. Można również pisemnie wskazać procentowy udział poszczególnych osób w zgromadzonym w ramach PPK kapitale. Jeśli takie wartości nie są uściślone, uznaje się, że udziały wskazanych osób są równe. Co ważne, podjętą decyzję w kwestii osób uprawnionych do otrzymania oszczędności oraz ich udziałów można w każdym momencie zmienić.

Osoba, która odziedziczy kapitał uczestnika PPK może dokonać wypłaty transferowej - w zależności do wskazania - na własne PPK, IKE czy  PPE lub otrzymać zwrot środków w formie pieniężnej. W każdym z tych przypadków instytucja finansowa ma 3 miesiące na realizację zlecenia od momentu złożenia prawidłowego wniosku. Warto mieć na uwadze, że dziedziczony w ramach PPK kapitał podlega atrakcyjnym zwolnieniom podatkowym. Przede wszystkim osoba dziedzicząca środki zebrane w ramach PPK nie zapłaci od nich podatku od zysków kapitałowych, nie będzie musiała również odprowadzać podatku od spadków i darowizn niezależnie od stopnia pokrewieństwa z uczestnikiem PPK, dodatkowo nie zostaną na nią nałożone przez instytucję finansową jakiekolwiek dodatkowe opłaty za sam fakt dziedziczenia. Natomiast, jeśli uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, w którym nie został zniesiony ustrój wspólności majątkowej, to niezależnie od jego decyzji w kwestii osób uprawnionych współmałżonek każdorazowo ma prawo do połowy środków i może nimi dysponować jak każda osoba uprawniona – decydując się na wypłatę transferową na własne PPK, IKE czy PPE lub uzyskując zwrot w formie pieniężnej.

***

Kontakt dla mediów:

Robert Noremberg tel: +48 660 699 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason) jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Aktywa zarządzane przez Esaliens to 4,2 mld zł (na 30.04.2019). Obecnie TFI oferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

UnicornMedia

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »