Dom » Architektura

OZE w Polsce – nowe regulacje i technologie dla energooszczędnego budownictwa

OZE w Polsce – nowe regulacje i technologie dla energooszczędnego budownictwa
Zobacz więcej zdjęć »
Aby sprostać wymaganiom UE, Polska wprowadza regulacje ustawowe, których efektem ma być zwiększenie do 2020 roku udziału energii z odnawialnych źródeł (OZE) do poziomu 15% w końcowym zużyciu energii brutto.
Czy nowa ustawa i dostępne na rynku technologie sprawią, że Polska stanie się atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji i rozwoju fotowoltaiki?
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), nad którą obecnie trwają prace legislacyjne, jest częścią pakietu ustaw regulujących działalność rynku energetycznego. Założeniem nowych przepisów, wchodzących w życie od 2015 roku, jest ustanowienie systemowego wsparcia dla producentów zielonej energii i zwiększanie skali wykorzystywania poszczególnych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy biomasa. Nowe regulacje mają stanowić zachętę do wykorzystywania OZE zarówno dla dużych przedsiębiorstw, wytwarzających energię w celu generowania zysku z jej odsprzedaży, jak i dla osób indywidualnych, zainteresowanych produkcja energii na własne potrzeby.
„Rozwój budownictwa zrównoważonego, wykorzystującego naturalne źródła energii, wymaga odpowiednich zachęt prawnych i finansowych ze strony państwa. Doskonale obrazują to przykłady takich krajów europejskich, takich jak Niemcy, Włochy, czy Francja, w których odnotowuje się obecnie największy przyrost systemów PV" - mówi Jolanta Lessig z NSG Group, producent szkła architektonicznego, w tym zaawansowanych produktów dla fotowoltaiki. „W Polsce niezbędne jest przede wszystkim wsparcie systemowe, ale także działania edukacyjne podnoszące świadomość uczestników rynku w zakresie korzyści wynikających z wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych".
Mniej formalności dla mikro- i małych instalacji
Jednym z założeń wprowadzanych przepisów jest rozwijanie tzw. energetyki prosumenckiej, w której konsumenci prądu są jednocześnie jego producentami. Efektem nowej ustawy mają być ułatwienia administracyjne dla mikroinstalacji i małych instalacji, takie jak brak obowiązku koncesyjnego, czy ograniczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci. Dodatkowo wytwórcy energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie, będą mogli sprzedawać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej. Planowane przepisy przewidują także wsparcie typu feed-in-tarrif, regulujące zasady zakupu wytworzonej energii odnawialnej.
FIT wsparciem dla fotowoltaiki
Nowa ustawa o OZE ma szanse stworzyć sprzyjające otoczenie regulacyjne dla nowoczesnych technologii, umożliwiając ich rozwój w Polsce. Największe wsparcie spośród wszystkich technologii OZE uzyskać ma fotowoltaika - systemy konwertujące energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jednym z najważniejszych ułatwień, proponowanych dla tego sektora jest system wsparcia FIT (feed-in-tarrif), polegający na ustaleniu na określony czas ceny urzędowej na energię elektryczną, odbieraną od producenta energii z OZE. W Polsce obowiązek zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej obejmie okres 15 lat, a ceny zakupu określane będą raz na pół roku z uwzględnieniem tempa zmian techniczno-ekonomicznych w technologiach wytwarzania energii elektrycznej i w instalacjach odnawialnego źródła energii. FIT to system stosowany obecnie w krajach o największej ilości zainstalowanych mocy, takich jak Niemcy i Włochy (odpowiednio 44% i 20% skumulowanej mocy instalacji). Takie rozwiązanie w Polsce ma szansę zwiększyć stabilność rynku w dłuższym okresie i uczynić go bardziej atrakcyjnym dla inwestycji i rozwoju fotowoltaiki.
Dostępność nowoczesnych technologii
Dodatkowym ułatwieniem dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest rosnąca dostępność zaawansowanych technicznie rozwiązań i innowacyjnych materiałów do budowy paneli fotowoltaicznych. Produkty szklane stanowią integralny element systemów PV, zapewniając panelom osłonę i zwiększając ich wydajność. W cienkowarstwowych panelach fotowoltaicznych sprawdzi się np. szkło NSG TECTM z powłokami TCO (ang. Transparent Conductive Oxide - transparentne tlenki przewodzące) przewodzącymi prąd. Ten rodzaj szkła zapewnia panelom fotowoltaicznym wysoką przepuszczalność światła, optymalne właściwości przewodzenia prądu oraz stosunkowo niski poziom zamglenia. Z kolei w modułach fotowoltaicznych opartych na krystalicznym krzemie znajdzie zastosowanie wysokoefektywne szkło walcowane o obniżonej zawartości żelaza Pilkington SunplusTM. Gwarantuje ono bardzo wysoką przepuszczalność energii słonecznej i tym samym zwiększa wydajność paneli.

„Jako producent szkła wykorzystywanego w systemach solarnych, obserwujemy coraz większe zainteresowanie polskiego rynku pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego i produktami o bardzo wysokiej przepuszczalności energii słonecznej, dedykowanymi modułom fotowoltaicznym" - mówi Szymon Piróg, Doradca Techniczny Pilkington Polska. „Na świecie stosowanie systemów solarnych jest standardem nowoczesnej architektury. W «zielonych» obiektach komercyjnych moduły fotowoltaiczne są zintegrowane z fasadą (ang. BIPV - Building Integrated Photovoltaics) a ich kolorystyka jest idealnie dostosowywana do kolorystyki szkła na fasadzie".
OZE coraz ważniejsze
Podejmowane w Polsce działania, takie jak Ustawa o OZE czy zachęty inwestycyjne ze strony NFOŚiGW pokazują, że energia z odnawialnych źródeł to coraz ważniejszy obszar w strategii energetycznej kraju. Jest to również temat istotny dla Polaków, co potwierdzają wyniki badań opinii publicznej. Badanie przeprowadzone na zlecenie Greenpeace przez CBOS wykazało, że aż 89% Polaków chce, aby więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, a ponad 2/3 respondentów (70%) chce polityki energetycznej wspierającej rozwój odnawialnych źródeł energii w porównaniu z węglem kamiennym i brunatnym (18%).

fot. NSG GroupRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Effective Public Relations
http://effectivepr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »