Firma » Biznes

Pieniądze z Unii dla MŚP na pozyskanie inwestora

14. lutego 2011 roku rozpoczął się otwarty nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MŚP”.

W tym konkursie przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie usług doradczych i dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskiwania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. W tym roku kwota alokacji na Poddziałanie 3.3.2  wynosi tylko 20 mln złotych.

„W 2008 i 2009 roku kwota alokacji z PO IG, Poddziałania 3.3.2 była trzykrotnie wyższa, lecz przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania było niewielu. W 2010 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 kwota alokacji była niewiele wyższa od tegorocznej kwoty alokacji, jednak przedsiębiorców starających się o dofinansowanie było znacznie więcej. W 2010 przedsiębiorcy złożyli wnioski o dofinansowanie usług doradczych i dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskania inwesora o charakterze udziałowym na łączną kwotę 32,4 mln zł., co stanowiło ponad 157 procent kwoty alokacji. Jeśli w tym roku Poddziałanie 3.3.2 będzie cieszyć się podobnym zainteresowaniem przedsiębiorców, może okazać się, że kwota alokacji zostanie przekroczona jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku ” – mówi Jakub Sojka, Menadżer Działu Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A. 

Wsparciem unijnym w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2 mogą zostać objęte m.in. wydatki na niektóre usługi doradcze, sporządzenie analiz i dokumentacji niezbędnej w procesie podwyższania kapitału zakładowego Spółek notowanych na regulowanym lub alternatywnym rynku giełdy poprzez nową emisję akcji lub w procesie przygotowania spółki do  debiutu giełdowego.  Poziom dofinansowania przyznanego mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty do 50% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.  Przedsiębiorcy, którzy planują złożyć wniosek w ramach Poddziałania 3.3.2. powinni pamiętać, że:

  • umowy dotyczące wykonania wszelkich usług, które mają zostać objęte dofinansowaniem, muszą być zawarte dopiero dzień po złożeniu wniosku aplikacyjnego;
  • zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty powinny być określone w sposób racjonalny.

Blue Tax Group S.A. jako Spółka kompleksowo obsługująca przedsiębiorców z sektora MŚP posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa i pozyskiwania dotacji unijnych. Dział Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A. z sukcesem pozyskał dofinansowanie w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2 dla kilkunastu firm.   

Więcej informacji: Dział Funduszy Unijnych Blue Tax Group SA www.bluetax.pl tel. 71 716 41 85 lub 609 919 533

Blue Blue Tax Group S.A. działa na rynku outsourcingu usług finansowo-księgowych od 1992 roku. Łączącwieloletnie doświadczenie i ekspercką wiedzę z zakresu szeroko pojętego doradztwa gospodarczego Spółka rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce sieci franczyzowej skupiającej centra kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet usług Blue Tax Group S.A. obejmuje: obsługę ewidencyjno-księgową, obsługę zagadnień kadrowo-płacowych, doradztwo podatkowe, doradztwo i Usługi prawne, doradztwo z zakresu pozyskania funduszy europejskich, doradztwo finansowe. Od 6. lutego 2008 roku Blue Tax Group S.A. jest notowana na alternatywnym rynku GPW w Warszawie NewConnect.  Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

bluetax

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »