Firma » Biznes

Polska żywność nie spełnia norm jakościowych

Polska żywność nie spełnia norm jakościowych
Zobacz więcej zdjęć »
Cyfryzacja procesów w zakładach produkcyjnych szansą na zmniejszenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa wytwarzanej żywności

Polska plasuje się na 7. miejscu pośród największych eksporterów żywności w Unii Europejskiej. Dostarcza produkty na rynki Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji czy Niderlandów, a wartość rodzimego eksportu przekracza 30 mld EUR rocznie. Niepokojące, co wyraźnie pokazują raporty Najwyższej Izby Kontroli, są jednak wyniki w zakresie liczby alertów i powiadomień dotyczących niebezpiecznej żywności z Polski. W 2017 było ich 87, w roku 2020 aż 273  i dotyczą głównie branży przetwórstwa mięsnego. Na co zatem powinny zwrócić uwagę zakłady produkcyjne i jakie dodatkowe rozwiązania wdrożyć?
 
Żywność, a przede wszystkim sposób jej wytwarzania, jest przedmiotem analiz kadry zarządzającej, technologów i inżynierów. Dochodzi do tego rosnąca świadomość konsumentów, która bezpośrednio  wpływa na wdrażanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo żywności. Konsumenci oczekują od producentów transparentności i jasnego przekazu, z czego i w jakich warunkach produkowana jest żywność. 
 
Przedsiębiorstwa produkcyjne, spełniając normy i standardy, otwierają się na rozwiązania, które w sposób nadzorowany przyczyniają się do minimalizowania występujących zagrożeń. Aspekt ten jest szczególnie ważny w obszarze produkcji żywności RTE, czyli gotowej do spożycia. Tu odpowiednie procesy mycia i dezynfekcji decydują bezpośrednio o bezpieczeństwie produktu. Usługę tę zazwyczaj realizują firmy zewnętrzne, wyspecjalizowane w tej dziedzinie. 
 
Efektywne mycie i zarządzanie procesem dezynfekcji
Zbieranie i analizowanie danych cyfrowych o jakości wykonania usługi mycia i dezynfekcji stanowi dla samego wykonawcy, jak też dla producentów żywności, ważny element w polepszaniu warunków środowiska produkcyjnego. Zestawienie informacji o warunkach mycia i dezynfekcji z efektami procesu jest widoczne po jednym  kliknięciu i stanowi dane wejściowe do doskonalenia procesu. Dzięki danym z aplikacji identyfikacja i eliminacja potencjalnych zagrożeń możliwa jest niemal w czasie rzeczywistym. Pozyskane dane pozwalają bowiem śledzić warunki, w jakich usługi mycia i dezynfekcji są realizowane oraz na którym etapie zdiagnozowane zostało zagrożenie.
 
Praca z aplikacją Food Hygiene Audit (FHA) bardzo poprawiła efektywność naszej pracy - mówi Zbigniew Florczuk, dyrektor operacyjny w spółce Climbex, realizującej usługi mycia i dezynfekcji w zakładach spożywczych. To nasze autorskie rozwiązanie, które pomaga nam zbierać dane o realizowanym procesie. W każdym przedsiębiorstwie, gdzie wykonujemy usługę, bierzemy udział w przygotowaniu bezpiecznej przestrzeni dla produkowanej żywności. Zależy nam zatem, aby o zdarzeniach mających wpływ na to bezpieczeństwo wiedzieć jak najwięcej. W aplikacji FHA rejestrujemy warunki, w jakich wykonujemy usługę oraz wszelkie inne zdarzenia uznawane za niepożądane. Zapisywane są także wyniki z kontroli jakościowych, w tym wyniki wymazów mikrobiologicznych pobieranych z wielu miejsc zakładu. Z analizy zebranych danych korzysta również producent, który także ma dostęp do systemu. To jest bardzo duża wartość, bo razem pracujemy na spójnej bazie informacji i wspólnie możemy wprowadzać usprawnienia. Przekłada się to na zachowanie ciągłości produkcji czy eliminację ryzyka wycofywania skażonych partii żywności z obiegu handlowego – komentuje dalej dyrektor Florczuk.
 
Eliminować, a nie utrudniać
 
Salmonella, Listeria monocytogenes to tylko  nieliczne z zagrożeń dla zdrowia i życia wykryte w eksportowanych z Polski partiach żywności. Dotyczą one szczególnie mięsa, drobiu i ryb. W zakładach, które zajmują się ich produkcją istnieje możliwość szybkiego wdrożenia cyfrowych rozwiązań, by usprawnić proces związany z myciem linii produkcyjnych czy higienizacją obszarów produkcyjnych. Jak wskazują producenci, jako przyczyny strat przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego są najczęściej wymieniane: przerwy w produkcji (20%), zmiany na linii produkcyjnej (21%), wadliwość produktu (21,7%) oraz błąd ludzki (21,7%).
Optymalizacja procesów wartością dodaną dla przedsiębiorstwa
Procesy czyszczenia, mycia i dezynfekcji wymagają ciągle uzupełnianej i odpowiedniej wiedzy. Powinny być także realizowane przez profesjonalistów. Wzbogacając je o dane cyfrowe można minimalizować ryzyka i racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby własne, optymalizując jednocześnie koszty procesu. Wykorzystanie dedykowanych aplikacji minimalizuje ponadto straty finansowe i pozwala osiągnąć cel nadrzędny - bezpieczną żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu jej marnotrawienia.

Więcej informacji na temat aplikacji Food Hygiene Audit (FHA) znaleźć można na stronie www.climbex.pl 


Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Marcin_SN42

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »