Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka

Prologis Uczy Przyszłych Logistyków

Prologis Uczy Przyszłych Logistyków
Zobacz więcej zdjęć »
250 Studentów i Uczniów Wzięło Udział w Wykładach w Wyższej Szkole Logistyki

WARSZAWA – 22 listopada 2013 r. – Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, spotkał się wczoraj z 250 studentami poznańskiej Wyższej Szkoły Logistyki i uczniami zaprzyjaźnionych z uczelnią szkół, na wykładzie poświęconym branży nieruchomości magazynowych oraz rozwojowi działalności firmy deweloperskiej.

 

Bartosz Mierzwiak, Senior Vice President, Market Officer Prologis w Polsce, przybliżył słuchaczom specyfikę funkcjonowania firmy deweloperskiej, rynkowe trendy i najnowsze projekty. Przedstawił także atrybuty „doskonałego” dewelopera, budującego zarówno obiekty typu build-to-suit jak i budynki spekulacyjne.

 

„Szczegółowe informacje dotyczące codziennej pracy dewelopera oraz praktyczne spojrzenie na obecne i przyszłe trendy w branży wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród studentów naszej uczelni” – powiedziała Alicja Gruszczyńska, Rzecznik Prasowy WSL. „Bardzo cieszy nas, że studenci WSL mogą czerpać wiedzę bezpośrednio od specjalistów tak wysokiej klasy”. 

 

„Pozycja lidera zobowiązuje nas do wspierania ośrodków akademickich w kształtowaniu umysłów przyszłych profesjonalistów na rynku” – powiedział Bartosz Mierzwiak, Senior Vice President, Market Officer Prologis w Polsce „To cenne doświadczenie móc występować przed tak chłonnym informacji, a zarazem wymagającym audytorium”.

 

Prologis współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki już od ośmiu lat. W ramach organizowanego konkursu „Prologis Najlepszym” każdego roku nagradzani są autorzy najlepszych prac dyplomowych oraz najwybitniejsi absolwenci. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.prologisnajlepszym.pl.

 

 

###

Kontakt

 

Marta Tęsiorowska

Vice President, Marketing & Communications, Prologis CEE

Direct: +48 22 218 36 56

E-mail: mtesiorowska@prologis.com

 

Marta Rakoczy

Director

ConTrust

Direct: + 48 605 073 929

E-mail: m.rakoczy@contrust.pl

 

O Prologis

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.2 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 września 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

 

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu

i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia

i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki

i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ConTrust
http://contrust.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »