Społeczeństwo » Społeczeństwo

Rozwój osobisty dlaczego dziś jest tak modny?

Rozwój osobisty dlaczego dziś jest tak modny?
Zobacz więcej zdjęć »
Obszarem podtrzymującym trendy związane z rozwojem osobistym jest promowanie go w mediach, a także przez profesjonalne środowiska doradców umożliwiających przybranie właściwego kierunku doskonalenia. Również pracodawcy coraz większy nacisk kładą na kompetencje interpersonalne.

Trendy związane z nastawieniem człowieka na wysoki poziom doskonalenia samego siebie isilne tendencje indywidualizacji jednostki w społeczeństwie determinują coraz większy, azarazem zasadzie nieodwracalny nacisk na rozwój osobisty, jego promowanie i wzmacnianie.Według specjalistów Harvard Business Review Polska pojęcie takie jak jakość obywatela,jakość pracownika czy w konsekwencji jakość wychowywanego dziecka są bezpośrednimdeterminantem przyjęcia perspektywy ustawicznego kształcenia i doskonalenia własnychkompetencji, umiejętności oraz poszerzania wiedzy. Dodatkowe nastawienie na posiadaniehistorycznie budowanej kariery, jak najwyższych osiągnieć w nauce i pracy pociąga za sobąbudowanie nowych standardów życia.

W tak zwanym świecie zachodnim szereg możliwościsamorozwoju jest niemal nieograniczony i stale się zwiększa. Różnorodne kursy, studia,fakultety uzupełniające i podyplomowe, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży znajdujązastosowanie w tworzeniu maksymalnie zbliżonego do perfekcji człowiekazaprogramowanego na ciągły rozwój. Popularność tych tendencji w dzisiejszych czasach jestczęściowo zaczerpnięta z wschodnich filozofii doskonalenia siebie na wszystkichpłaszczyznach, a częściowo wynika z wymagań współczesnego rynku pracy.

Od najmłodszych lata kładzie się ponadprzeciętny nacisk na dążenie do wielopoziomowegorozwoju, co na etapie dorosłości przekłada się na poszukiwanie i realizowanie jednocześniekilku ścieżek alternatywnej obecności w społeczeństwie globalnym. W środowiskubiznesowym jednym z ważniejszych parametrów determinujących nastawienie w stronęrozwoju osobistego jest modne w ostatnich latach zarzadzanie talentami. W celu ich odkryciau samego siebie potrzebne jest próbowanie różnych inicjatyw zdolnych ujawnić potencjałdrzemiący w konkretnej osobie. W obecnych warunkach kulturowych i nasilającej sięcyfryzacji, łączącej przez Internet cały świat dominuje pogląd, gdzie człowiek to matrycatalentów, narzędzie i zarazem materiał do zagospodarowania, który przy odpowiedniejobróbce może być przydatny dla organizacji rynkowych, umożliwiając równolegle dalszewzrastanie.

Podobnie obszarem podtrzymującym trendy związane z rozwojem osobistym jestpromowanie go w mediach, a także przez profesjonalne środowiska doradcówumożliwiających przybranie właściwego kierunku doskonalenia. W tym celu powstająrożnego rodzaju programy rozwoju osobistego, których nadrzędnym celem jest takie ukształtowanie jednostki i jej kapitału ludzkiego, w jakim znajduje się możliwie największyzasób zdolności, kompetencji i wszechstronnej wiedzy.

Przygotowanie młodych pokoleń doklasycznego wyścigu szczurów i dobra kondycja dużych korporacji jako środowisk pracydodatkowo potęguje znaczenie rozwoju osobistego w trzeciej dekadzie XXI wieku. Na baziewszystkich postulatów zachęcających do samorealizacji i wykorzystywania możliwościedukacyjnych i zawodowych stworzonych we współczesnym świecie, na znaczeniu zyskujepojęcie zarzadzania sobą na rzecz uefektywnienia podejmowanych działań.Na tej podstawie człowiek traktowany jest jako mechanizm samosterowny, odpowiednio wspomagany ikorygowany, jaki jest zdolny osiągnąć multikonkurencyjność, niemożliwą do zdobycia przezwieki.

Moda na rozwój osobisty rozpowszechnia się zwłaszcza w tych regionach świata, którenie zmagają się z problemami podstawowych zasobów surowcowych, gdzie nie jest toczony żaden konflikt militarny, a rozkwit gospodarczy i bogacenie się społeczeństwa stwarzapodatny grunt do wzmożonej edukacji i sterowania swoją ścieżką kariery. Dla pokoleniamilenijnego bierność w rozwoju osobistym jest niemal niewybaczalnym marnowaniem okazji do wzmocnienia swojej pozycji społecznej i biznesowej.    

DoradcaZawodowy.eu Katowice oferuje pomoc w zakresie: rozwoju kompetencji interpersonalnych, menedżerskich i zawodowych, doradztwo zawodowe, doradztwo kariery, coaching kariery oraz doradztwo biznesowe (pomoc w tworzeniu modeli biznesowych, strategii marketingowych, strategii wprowadzania produktów na rynki krajowe i zagraniczne, pozyskiwaniu funduszy na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Doradcazawodowy.eu
http://doradcazawodowy.eu

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Za 1 dzień:
Gala Interaktywnych
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »