Firma » Finanse

Ruszają konkursy, zawalcz o dotacje

Ruszają konkursy, zawalcz o dotacje
Zobacz więcej zdjęć »
Pomimo spowolnienia gospodarczego przedsiębiorcy nie rezygnują z inwestycji – wynika z kwietniowego badania TNS OBOP. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) twierdzi, że fundusze unijne pomagają w rozwijaniu działalności firm.

W czerwcu rusza druga tura konkursów na unijne dotacje dla przedsiębiorstw z programu Innowacyjna Gospodarka. Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać 1 109 051 998 EUR (około 4,8 miliarda zł).

Innowacyjna Gospodarka jest jednym z programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować projekty związane z badaniami, rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki, jak również wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Dzięki środkom pozyskanym z programu Innowacyjna Gospodarka, polskie firmy będą mogły prowadzić działalność badawczo-rozwojową i przenosić nowoczesne rozwiązania z sektora nauki do przedsiębiorstw. Celem programu jest wzrost konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego kraju.

II tura naborów

W czerwcu 2009r. rozpoczyna się II tura konkursów do programu Innowacyjna Gospodarka. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zaś instytucjami wdrażającymi są: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Polska Organizacja Turystyczna, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. Większość programów realizowana jest jednak za pośrednictwem PARP.

„Kiedy już zapoznamy się z informacjami o programie i zdecydujemy się wystartować w konkursie na dofinansowanie, należy przygotować wniosek. Wniosek o dofinansowanie jest przygotowywany za pomocą aplikacji „Generator wniosków" dostępnej na stronie PARP. Aby prawidłowo sporządzić wniosek należy korzystać z instrukcji, wytycznych i legislacji, które można pobrać ze strony internetowej PARP. Oprócz wniosku należy przygotować biznes plan oraz niezbędne załączniki" - mówi Marta Jasińska ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe.

Wnioski o dofinansowanie składane do PARP podlegają ocenie zarówno formalnej jak i merytorycznej.  Szczegółowe opisy kryteriów oceny merytorycznej i formalnej można znaleźć w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013". - „Dotacja umożliwia przedsiębiorcy realizację inwestycji za ułamek faktycznie ponoszonych kosztów. W najlepszym przypadku, firma ponosi tylko 30% wydatków, a pozostałe 70% jest finansowane z budżetu Unii. Dodatkowo, dotacja może zostać wypłacona nie tylko jako refundacja już poniesionych kosztów, ale również w formie zaliczki, z której przedsiębiorca może pokrywać koszty realizacji inwestycji, tym samym zmniejszając zaangażowanie własnego kapitału. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zaoszczędzić środki własne, które może przeznaczyć na dalszy rozwój, bądź też zrealizować inwestycję w szerszym zakresie, przyspieszając realizację planów rozwojowych" - mówi Marta Jasińska.

Innowacyjność

W ramach programu, Unia Europejska dofinansuje działania z zakresu innowacyjności produktowej (tworzenie nowych i modyfikowanie istniejących produktów oraz wprowadzanie ich na rynek), innowacyjności procesowej (usprawnianie metod produkcji), innowacyjności marketingowej (zmian w strategii marketingowej przedsiębiorstwa) oraz innowacyjności organizacyjnej (zmianie organizacji działalności biznesowej w przedsiębiorstwie). „Zdolność do kreowania i wprowadzania innowacji decyduje o konkurencyjności gospodarki. Z kolei o stanie gospodarki decyduje typ i kondycja przedsiębiorstw. Nadrzędnym celem programu jest przekształcenie polskich przedsiębiorstw z firm powielających tradycyjne rozwiązania w przedsiębiorstwa rozwijające się w oparciu o nowoczesną myśl techniczną, które wykorzystują nowatorskie koncepcje opracowane przez sferę badawczo-naukową oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Przeznaczenie tak licznych funduszy na wsparcie rozwoju innowacji ma pozwolić Polsce na dogonienie lepiej rozwiniętych gospodarek krajów europejskich, które już od wielu lat inwestują w najbardziej zaawansowane technologicznie branże" - podsumowuje Marta Jasińska.

NOTA REDAKCYJNA:

Dane użyte w informacji pochodzą z kwietniowego badania TNS OBOP zrealizowanego na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 515 średnich i dużych przedsiębiorstw.

Niezbędne dokumenty dotyczące programu Innowacyjna Gospodarka można naleźć na stronie www.poig.gov.pl

ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Sp. k. specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania o charakterze bezzwrotnym i preferencyjnym na przedsięwzięcia inwestycyjne lub szkoleniowe dla firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Firma specjalizuje się w projektach obejmujących Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.abbeys.com.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 8 dni:
XXVIII edycja festiwalu Sounds of the Dolomites w górach Trentino we Włoszech
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »