Firma » Praca

Rynek pracy: wraca koniunktura

Rynek pracy: wraca koniunktura
Zobacz więcej zdjęć »
Pracy przybywa, a z każdym kolejnym miesiącem pozytywne zmiany na rynku pracy, wyznaczane liczbą ofert w internetowych serwisach rekrutacyjnych, umacniają się - podaje raport opracowany przez portal www.eGospodarka.pl.

Na rynku internetowych ofert pracy zawitało wyraźne ożywienie, a coraz więcej przesłanek wskazuje, iż jest to ożywienie trwałe. Spada bezrobocie, i to nie tylko w efekcie typowych dla sezonu wiosenno-letniego prac sezonowych, przedsiębiorcy zaś sygnalizują plany zwiększania zatrudnienia.

Nie można wprawdzie mówić o boomie na rynku pracy, jednak czas spowolnienia z ubiegłego roku najwyraźniej się kończy - pracę można łatwiej znaleźć niż stracić.  W wielu badaniach firmy już nie sygnalizują zamiarów zwolnień, pojawia się za to coraz częściej zamiar zatrudniania nowych pracowników. Wszystkie te dane przekładają się rosnącą liczbę ogłoszeń o poszukiwanych pracownikach.

Wyraźnie na plusie

W piątym miesiącu bieżącego roku w serwisie www.Praca.eGospodarka.pl pojawiły się 36 tys. 183 ogłoszenia o pracę, o 10,35 procent więcej niż w kwietniu. Maj charakteryzował się więc już dość znacznym odbiciem na rynku internetowych ofert pracy.

Dane o wzroście liczby ofert pracy korespondują z informacjami dotyczącymi bezrobocia. Według resortu pracy w maju spadło ono w  porównaniu do kwietnia o 0,3 punktu procentowego i wyniosło 12 proc. Dodatkowo, różne badania wskazują na rosnący optymizm firm oraz występujące coraz częściej plany zwiększenia w najbliższym czasie zatrudnienia. Perspektywy krótko- i średnioterminowe są więc zdecydowanie pozytywne.

Pewną niewiadomą, stwarzającą ryzyko dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce (a co za tym idzie również wzrostu zatrudnienia) jest rozlewający się po strefie euro coraz szerzej kryzys budżetowy. Finansowe trzęsienie ziemi które przetoczyło się przez Grecję, zagraża również kolejnym krajom, dotkniętych mocno problemem deficytu finansów publicznych i beztroską polityką finansową.

Kolejne kraje - w tym stanowiące trzon europejskiej gospodarki Niemcy i Francja - zapowiadają politykę oszczędności budżetowych i zakończenia, albo przynajmniej ograniczenie łatwego zadłużania się strefy publicznej. Europę prawdopodobnie czeka wieloletnie zaciskanie pasa, co może niestety odbić się na wzroście gospodarczym. Załamania wprawdzie nie należy oczekiwać, ale możliwe, że Stary Kontynent czeka wieloletni okres spowolnienia - co niestety może przełożyć się na poziom zatrudnienia.

- Majowe dane o spadającym bezrobociu, deklaracje zwiększania zatrudnienia oraz rosnąca liczba ofert pracy w internetowych serwisach rekrutacyjnych nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Rynek pracy wyraźnie się odbił. Przedsiębiorstwa oceniają, że najpoważniejsze zagrożenia już minęły i zaczynają powoli zwiększać swój potencjał, również poprzez rozbudowę bazy ludzkiej. Dane pokazują na razie tylko chęć zwiększania zatrudnienia, przedsiębiorcy jeszcze na razie unikają zwiększania zarobków. Wskazuje to na istniejące rezerwy rynku - pracowników jeszcze można pozyskać i utrzymać samą tylko gwarancją pracy. Uważam jednak, że w miarę stabilizowania się wzrostowych trendów w gospodarce również i płace drgną. Na razie rośnie zapotrzebowanie na pracowników, i to już wyraźnie. Ponieważ jednym z głównych kół zamachowych polskiej gospodarki jest konsumpcja wewnętrzna, należy przypuszczać, że wzrost zatrudnienia zacznie powoli rozpędzać całą gospodarkę, będąc istotnym czynnikiem dodatniego sprzężenia zwrotnego - komentuje Beta Szkodzin, wydawca serwisu www.eGospodarka.pl. - W okresie ostatniej prosperity i w późniejszym czasie spowolnienia zadanie domowe odrobili zarówno pracownicy jak i pracodawcy, ograniczając wzajemnie swoje oczekiwania, ucząc się - może w sposób nieco wymuszony - obopólnego szacunku i kalkulując długofalowe korzyści. To świadczy o normalizowaniu się rynku pracy. Trudno będzie już wrócić do warunków, w której bezwzględnie dominuje jedna ze stron - czy to pracodawcy, czy pracownicy. Teraz już pracodawcy wiedzą, że nie mogą „przesadzić" w wymaganiach względem pracowników jak i pracownicy w oczekiwaniach, głównie płacowych - uzupełnia Beata Szkodzin.

Poszukiwani sprzedawcy. Jak zwykle

W maju 2010 roku, najszybciej - tradycyjnie już - pracę mogli znaleźć sprzedawcy. Struktura branżowa publikowanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych ogłoszeń jednoznacznie wskazuje, że najczęściej poszukiwanymi pracownikami są osoby zamierzające podjąć pracę w działach sprzedaży. Sprzedawcy mogli w maju liczyć na niemal 11 tys. 400 stanowisk (o 7 procent więcej niż w kwietniu).  Pracodawcy poszukują również fachowców z zakresu informatyki oraz telekomunikacji - w maju mieli oni szanse na ponad 4 tys. 660 stanowisk (o 2,7 procent więcej niż w kwietniu). W ogłoszeniach mogli także przebierać chętni do podjęcia pracy w działach obsługi klienta czy Call Center - oczekiwało bowiem na nich ponad 4 tys. 500 ofert (miesięczny przyrost o 3,6 procent).

Na finansistów czekało w maju ponad 3 tysiące 160 posad, specjaliści z zakresu zarządzania mogli przebierać w 2 tys. 270 ofertach. Z kolei gotowym podjąć wyzwanie pracy w produkcji w przemyśle internetowe serwisy rekrutacyjne oferowały 1 tys. 900 stanowisk, na księgowych/audytorów czekało zaś o niespełna 20 mniej ofert - 1.886.

W maju najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na pracowników z segmentu Turystyka / Hotelarstwo / Gastronomia / Katering - w piątym miesiącu roku czekało na nich ponad tysiąc ofert, o ponad 117 procent więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej! Cóż, to zapewne nie ostatni miesiąc tak ostrego wzrostu w tej branży - sezon urlopowo-wypoczynkowy nadciąga wielkimi krokami, wakacje i lato tuż-tuż, więc i potrzeba więcej osób do obsługi rosnącego ruchu turystycznego.

Istotnie wzrosło również zapotrzebowanie na elektryków, elektroników i energetyków - w maju czekało na nich o 30 procent więcej ofert niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Na pracowników fizycznych czekało w maju o ponad 28 procent więcej ofert niż w kwietniu.

Szybciej niż jeszcze miesiąc wcześniej mogli pracę znaleźć także chętni do objęcia posad w bankowości i firmach leasingowych - w maju ofert dotyczących zatrudnienia w tych branżach było o jedną czwartą więcej niż w kwietniu.

Na przeciwnym biegunie - spadkowym - znalazły się takie branże jak marketing / reklama / PR (miesięczny spadek liczby ofert o 17 procent), badania i rozwój (spadek o 16,5 procent), Rolnictwo / Leśnictwo / Ochrona środowiska (spadek o 16 procent), Inżynieria / Projektowanie / Technologia (w maju spadek liczby ofert względem kwietnia o 15,7 procent).

Regiony: sytuację ratuje mazowieckie, a właściwie Warszawa

W maju w większości spośród szesnastu województw zanotowano spadki liczby ofert pracy względem kwietnia.

Powyżej kreski znalazły się województwa mazowieckie, śląskie, podlaskie, kujawsko pomorskie i opolskie. Z czego absolutnie bezkonkurencyjne okazało się woj. mazowieckie, z bardzo wysoką miesięczną dynamiką przyrostu liczby ofert pracy. To właśnie ten bardzo znaczny „skok" odpowiada za dodatnią dynamikę w całym kraju. Można bez większego ryzyka przyjąć twierdzenie, że w maju to właśnie to województwo (a w szczególności jego metropolia - czyli Warszawa) wygenerowało wzrost liczby ofert.

Jak wygląda to w liczbach? W maju instytucje zlokalizowane w woj. mazowieckim ogłosiły zapotrzebowanie na ponad 11 tys. 600 pracowników - czyli o ponad 50 procent więcej niż w kwietniu! Z tego z samej Warszawy pochodzi ponad 8 tys. 350 ofert - o niemal 80 procent (!) więcej niż w kwietniu.

Z kolejnego w zestawieniu województwa które znalazło się „nad kreską" - śląskiego - pochodziło w maju niemal 3 tys. 650 ofert, czyli o 7,3 procent więcej niż w maju. Również i w woj. śląskim do  wzrostu przyczyniła się wysoka dynamika przyrostu ofert pracy w dużych miastach - Katowicach (w maju 950 ofert, +17,4 procent), Gliwicach (262, +21,9 proc.), Sosnowcu (135, +39 procent).

W województwie podlaskim uzyskano miesięczną dynamikę w wysokości 4,6 procent - co przekłada się na niecałe 600 ofert pracy w maju. Poszukujący pracy w woj. kujawsko-pomorskim mogli liczyć w maju na ponad 1 tys. 230 ofert - czyli niewiele ponad 3 procent więcej niż w kwietniu. Minimalnie nad kreską znalazło się województwo opolskie - z majowym wynikiem 715 ofert zanotowało zaledwie 1-procentową dynamikę względem kwietnia.

Niestety pozostałe jedenaście województw nie może się pochwalić dodatnią dynamiką liczby ogłoszeń publikowanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych.

W ciągu miesiąca najbardziej spadła liczba ofert pracy w województwie świętokrzyskim. W maju na chętnych czekało tam 598 posad, o 8,4 procent mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Spadki zanotowano również w woj. dolnośląskim (w maju niewiele ponad 3.070 ofert; o prawie 8 procent mniej niż w kwietniu, z czego w metropolii - Wrocławiu - zanotowano spadek o 5,8 procent), łódzkim (w maju niespełna 1.700 ofert, spadek o 7 procent, w Łodzi przyrost o 8 procent).

Mniejsze spadki względne liczby ofert odnotowano także w woj. małopolskim, lubuskim, pomorskim, lubelskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.

Gdzie kogo szukają, czyli sprzedawcy wszędzie potrzebni

W każdej z metropolii pojawia się zbliżony zestaw najczęściej poszukiwanych pracowników, różnice występują głównie w kolejności. Oczywiście - analogicznie jak w przypadku całego kraju - najczęściej poszukiwani są pracownicy zajmujący się sprzedażą. Poniżej przedstawiamy branżowy ranking najczęściej poszukiwanych pracowników w wybranych, największych miastach Polski:

Gdańsk:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Obsługa klienta / Call Center

4.     Finanse

5.     Budownictwo / Nieruchomości / Architektura

 

Lublin:

1.     Sprzedaż

2.     Obsługa klienta / Call center

3.     Informatyka / Telekomunikacja

4.     Inne / Pozostałe

5.     Finanse

 

Gdynia:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Budownictwo / Nieruchomości / Architektura

4.     Księgowość / Audyt

5.     Finanse

 

Łódź:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Obsługa klienta / Call center

4.     Inne / Pozostałe

5.     Finanse

 

Gliwice:

1.     Sprzedaż

2.     Produkcja / Przemysł

3.     Informatyka / Telekomunikacja

4.     Logistyka / Transport / Zakupy

5.     Finanse

 

Poznań:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Obsługa klienta / Call center

4.     Finanse

5.     Inne / Pozostałe

 

Katowice:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Obsługa klienta / Call center

4.     Finanse

5.     Inne / Pozostałe

 

Warszawa:

1.     Inne / Pozostałe

2.     Sprzedaż

3.     Informatyka / Telekomunikacja

4.     Administracja biurowa

5.     Księgowość / Audyt

 

Kraków:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Obsługa klienta / Call center

4.     Księgowość / Audyt

5.     Finanse

 

Wrocław:

1.     Sprzedaż

2.     Informatyka / Telekomunikacja

3.     Obsługa klienta / Call center

4.     Finanse

5.     Księgowość / Audyt

A poniżej inny ranking - w których miastach oczekuje najwięcej ofert pracy w poszczególnych branżach. Oczywiście na pierwszych pozycjach dominuje Warszawa a na dalszych - największe metropolie. Jednak w niektórych kategoriach pojawiają się swoiste „rodzynki" - Gliwice, Toruń, Wałbrzych, Bydgoszcz, Bytom czy Włocławek. Jak widać, w niektórych branżach praca czeka nie tylko w wielkich miastach - to ważna wskazówka dla specjalistów poszukujących pracy, gotowych na przeprowadzkę.

Administracja biurowa:

1.     Warszawa

2.     Poznań

3.     Kraków

4.     Katowice

5.     Wrocław

6.     Łódź

7.     Gliwice

Administracja publiczna:

1.     Warszawa

2.     Lublin

3.     Wrocław

4.     Katowice

5.     Bydgoszcz

6.     Gdańsk

7.     Gdynia

Badania i rozwój:

1.     Warszawa

2.     Poznań

3.     Kraków

4.     Wrocław

5.     Szczecin

6.     Piotrków Trybunalski

7.     Toruń

Bankowość / Leasing:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Katowice

6.     Gdańsk

7.     Bydgoszcz

Budownictwo / Nieruchomości / Architektura:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Kraków

4.     Poznań

5.     Katowice

6.     Gdańsk

7.     Lublin

Dział techniczny:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Katowice

4.     Poznań

5.     Kraków

6.     Łódź

7.     Bydgoszcz

Edukacja / Praktyki / Staże:

1.     Warszawa

2.     Poznań

3.     Wrocław

4.     Kraków

5.     Łódź

6.     Katowice

7.     Gdańsk

Elektryka / Elektronika / Energetyka:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Katowice

4.     Łódź

5.     Kraków

6.     Gdańsk

7.     Toruń

Finanse:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Łódź

6.     Katowice

7.     Gdańsk

Grafika / Kreacja artystyczna / Fotografia:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Poznań

4.     Szczecin

5.     Łódź

6.     Wrocław

7.     Gdańsk

HR:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Poznań

4.     Kraków

5.     Katowice

6.     Łódź

7.     Szczecin

Informatyka / Telekomunikacja:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Poznań

4.     Kraków

5.     Katowice

6.     Łódź

7.     Bydgoszcz

Inne / Pozostałe:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Łódź

6.     Bydgoszcz

7.     Katowice

Inżynieria / Projektowanie / Technologia:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Poznań

4.     Katowice

5.     Łódź

6.     Kraków

7.     Gdańsk

Konsulting:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Kraków

4.     Poznań

5.     Katowice

6.     Gdańsk

7.     Łódź

Kontrola jakości:

1.     Warszawa

2.     Łódź

3.     Poznań

4.     Wrocław

5.     Kraków

6.     Lublin

7.     Katowice

Księgowość / Audyt:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Katowice

6.     Dąbrowa Górnicza

7.     Łódź

Logistyka / Transport / Zakupy:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Poznań

4.     Katowice

5.     Łódź

6.     Kraków

7.     Gliwice

Marketing / Reklama / PR:

1.     Warszawa

2.     Łódź

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Kraków

6.     Katowice

7.     Szczecin

Media / Sztuka / Rozrywka / Wydawnictwa:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Gdańsk

4.     Poznań

5.     Wrocław

6.     Katowice

7.     Szczecin

Obsługa klienta / Call center:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Kraków

4.     Poznań

5.     Katowice

6.     Łódź

7.     Gdańsk

Ochrona osób i mienia:

1.     Warszawa

2.     Łódź

3.     Kielce

4.     Wrocław

5.     Toruń

6.     Poznań

7.     Gdańsk

Organizacje pozarządowe / Wolontariat:

1.     Warszawa

2.     Poznań

3.     Gdańsk

4.     Katowice

5.     Gdynia

Praca fizyczna:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Łódź

4.     Poznań

5.     Bielsko-Biała

6.     Wałbrzych

7.     Kraków

Prawo:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Łódź

4.     Poznań

5.     Kraków

6.     Katowice

7.     Gdańsk

Produkcja / Przemysł:

1.     Warszawa

2.     Łódź

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Gliwice

6.     Kraków

7.     Bydgoszcz

Rolnictwo / Leśnictwo / Ochrona środowiska:

1.     Warszawa

2.     Poznań

3.     Bytom

4.     Łódź

5.     Kraków

6.     Włocławek

7.     Bydgoszcz

Sport i rekreacja:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Poznań

4.     Kraków

5.     Gdańsk

6.     Lublin

7.     Siedlce

Sprzedaż:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Kraków

4.     Poznań

5.     Łódź

6.     Katowice

7.     Gdańsk

Turystyka / Hotelarstwo / Gastronomia / Katering:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Wrocław

4.     Poznań

5.     Katowice

6.     Gdańsk

7.     Łódź

Ubezpieczenia:

1.     Warszawa

2.     Katowice

3.     Wrocław

4.     Kraków

5.     Poznań

6.     Łódź

7.     Gdańsk

Zdrowie / Medycyna / Farmacja:

1.     Warszawa

2.     Kraków

3.     Katowice

4.     Wrocław

5.     Poznań

6.     Szczecin

7.     Łódź

Zarządzanie:

1.     Warszawa

2.     Wrocław

3.     Poznań

4.     Kraków

5.     Łódź

6.     Katowice

7.     Gdańsk

Dane opracowano na podstawie ogłoszeń dostępnych w serwisie www.Praca.eGospodarka.pl, pochodzących z baz danych największych polskich portali rekrutacyjnych: HRK.PL, infoPraca.pl, JOBS.PL, KarierawFinansach.pl, praca.pl, pracuj.pl, przedstawiciele.pl, qpracy.pl oraz StepStone.pl. Statystyki powstały wyłącznie w oparciu o płatne ogłoszenia, głównie ze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz agencji pośrednictwa pracy.

eGospodarka.pl

eGospodarka.pl (www.egospodarka.pl) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w lutym 2010 roku serwis eGospodarka.pl zanotował ponad 1 mln 736 tys. użytkowników, co stawia go w ścisłej czołówce najlepszych serwisów biznesowych. Dział www.Praca.eGospodarka.pl w lutym odwiedziło natomiast ponad 505 tysięcy osób.

Przydatne linki:

http://www.egospodarka.pl  
http://www.praca.egospodarka.pl
http://www.prawo.egospodarka.pl/prawo-pracyRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Com-Media
http://www.com-media.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »