Motoryzacja » Samochody

Samochody firmowe pod lupą: Raport Barometr Flotowy 2013

Corporate Vehicle Observatory (CVO) to międzynarodowy raport flotowy, przygotowany przy wsparciu instytutu CSA w oparciu o niezależne badania rynków w Europie i wybranych krajach świata.
W Polsce raport funkcjonuje pod nazwą „Barometr Flotowy". Zapoczątkowany został przez firmę Arval w 2002 roku i zawiera charakterystykę kluczowych zagadnień sektora Full Service Leasing, takich jak: kryteria wyboru i sposobu finansowania floty, koszty utrzymania, kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także wykorzystania zaawansowanych rozwiązań telematycznych w samochodach służbowych.

W 2013 roku badanie „Barometr Flotowy" zostało przeprowadzone w szesnastu krajach: Belgii, Brazylii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Niemal pięć tysięcy respondentów zostało
podzielonych na cztery grupy, w zależności od liczby zatrudnionych osób.

Jedną z cech raportu jest także jego cykliczność: badania są prowadzone i publikowane co roku, z ustaloną dla każdego kraju liczbą wywiadów. Pozwala to na dokonanie analiz ewolucji poszczególnych produktów i usług na rynku flotowym na przestrzeni kilku lat.
Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, ze rynek pojazdów flotowych nadal jest rynkiem rozwojowym,
nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorcy optymistycznie zapatrują się na kwestie
rozwoju floty w perspektywie kolejnych 3 lat, co wskazuje na duży potencjał polskiego rynku flotowego
oraz stały, systematyczny rozwój branży Full Service Leasing (FSL).

Jeśli chodzi o wielkość floty, w zestawieniu z krajami europejskimi istotne różnice pojawiają się dopiero w przypadku większych przedsiębiorstw. W Polsce przeciętna firma korzysta z mniejszej liczby samochodów, niż jej europejski odpowiednik o zbliżonej liczbie zatrudnionych. Duże i największe parki samochodowe (od 101 do 500 oraz powyżej 500 pojazdów) stanowią wśród ankietowanych firm zaledwie 2 procent, podczas gdy w Europie współczynnik ten sięga 13 procent.

Wśród głównych metod finansowania zakupu pojazdów skala wykorzystania leasingu finansowego
i leasingu operacyjnego w inwestycjach flotowych zmienia się wraz z wielkością firmy. Najmniejsze podmioty, poza zakupem samochodów, chętnie sięgają po leasing finansowy. Wskazuje go jedna trzecia respondentów. W grupie małych i średnich oraz dużych firm ten odsetek sięga już 40 procent, ale wśród przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 osób leasing finansowy (28 procent) sukcesywnie traci na rzecz leasingu operacyjnego (25 procent).

Obecnie leasing operacyjny stanowi ¼ inwestycji przeznaczanych na zakup parku pojazdów. Jedną
z głównych przyczyn tego stanu jest fakt, iż korzyści z zewnętrznego finansowania i zarządzania pojazdami rosną wraz z wielkością floty, ale pomijając główne zalety outsourcingu, nie bez znaczenia pozostają też kwestie korzyści podatkowych oraz uproszczonych procedur uzyskania finansowania.

Wyniki Barometru wskazują, że polscy przedsiębiorcy bardziej restrykcyjnie podchodzą do praktyki korzystania z flotowych pojazdów niż ich europejscy odpowiednicy. Wśród działających w naszym kraju mniejszych firm (do 99 pracowników) ponad połowa wskazuje użycie służbowych samochodów wyłącznie w sprawach firmowych i tylko jedna czwarta dopuszcza użytkowanie tych aut również
w celach prywatnych. W grupie dużych i największych podmiotów (od 100 do ponad 500 zatrudnionych) ograniczenia są jeszcze bardziej zaostrzone. Aż dwie trzecie pracodawców wyraża zgodę na wykorzystanie samochodów firmowych wyłącznie w celach służbowych. Dowolne dysponowanie pojazdami, w sprawach zawodowych i prywatnych, deklaruje niecała jedna piąta, a formę mieszaną - użytek firmowy z możliwością dojazdu do miejsca pracy i powrotu do domu - zaledwie 15 procent.

Ogólny trend na rynku motoryzacyjnym jednoznacznie pokazuje wzrost zainteresowania konsumentów technologiami proekologicznymi. Rośnie zapotrzebowanie na szkolenia z doskonalenia techniki jazdy, eco- i defensive-drivingu, a także wszelkiego rodzaju nowoczesne rozwiązania telematyczne, generujące raporty środowiskowe (w tym emisji CO2). Jednak zainteresowanie samochodami ekologicznymi ze strony zarządców flotowych jest w naszym kraju wciąż umiarkowane. Na taką sytuację ma wpływ wiele czynników, jednak - jak to zwykle bywa - decydującym jest kwestia finansowa.

Zakup samochodów elektrycznych do firmowych flot jest wciąż stosunkowo problematyczny, zarówno dla przedsiębiorstw działających w Polsce, jak i podmiotów z pozostałych badanych rynków. Ponadto słaba polityka proekologiczna w naszym kraju, brak dopłat oraz ulg podatkowych dla potencjalnych nabywców aut ekologicznych, skutkują ogromną przewagą silników spalinowych w parkach flotowych. Tego typu działania wspierające ze strony rządu możemy natomiast zaobserwować w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie samochody o napędach alternatywnych do spalinowych są na przykład zwolnione z podatku drogowego czy rejestracyjnego, co liczone jest w tysiącach euro. Większość krajów wprowadziła również system bardzo korzystnych dopłat: dotacji, premii i bonusów. Niestety
w naszym kraju możemy wprost mówić o braku jakiejkolwiek chęci promowania ekonomicznej
i ekologicznej motoryzacji.

Standardem na rynku stały się rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcy szczegółowo monitorować wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem parku pojazdów. Z uwagi na ciągłe poszukiwanie oszczędności przedsiębiorcy dostrzegli potrzebę wprowadzania rozwiązań ekologicznych, począwszy
od wyboru aut ekologicznych, przez rozwiązania telematyczne, po wszelkiego rodzaju szkolenia podnoszące umiejętności prowadzenia i użytkowania pojazdów

„Barometr Flotowy 2013" wskazuje, że z każdym rokiem sukcesywnie wzrasta zainteresowanie szkoleniami z bezpiecznej jazdy. Korzysta z nich coraz większa liczba przedsiębiorstw, choć niestety - jak wynika z badania - największy udział mają jedynie zajęcia teoretyczne. Swoich pracowników na takie zajęcia skierowało 58 procent mniejszych i 69 procent większych przedsiębiorstw. Jazdy w terenie wskazała co czwarta, a na autodromie - co dziesiąta firma, bez względu na wielkość. Mniejszą popularnością cieszyły się zajęcia na symulatorach oraz e-learning.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania systemami telematycznymi, spowodowany głównie poszukiwaniem możliwości redukcji kosztów w ramach parku pojazdów. Jako największą zaletę telematyki respondenci jednoznacznie wskazują możliwość lokalizowania pojazdów. Kolejnym powodem stosowania tych systemów jest odczuwalne w budżecie firmy obniżenie zużycia paliwa. W dobie rosnących cen benzyny i oleju napędowego, dane na temat poziomu ich zużycia zostały uznane za najcenniejszą informację dla zarządców flotowych. Kolejne miejsce zajmują ostrzeżenia o wypadkach oraz możliwość monitorowania zachowania kierowcy. Nieco mniej istotne jest monitorowanie przebiegu pojazdu, koszty generowane przez kierowcę oraz informacje o awariach silnika lub podzespołów. Najmniej wskazań uzyskały informacje o poziomie emisji CO2, co świadczy o stałej dominacji kwestii kosztowych w analizie funkcjonowania flot w przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązań telematycznych używają takich urządzeń do analizowania stylu jazdy kierowców, optymalnego planowania tras, informowania o przekraczaniu prędkości, przypominania o przeglądach, informowania o usterkach pojawiających się w pojazdach i innych kwestii, które przyczyniają się do rozsądniejszego eksploatowania aut. Dzięki takiemu wykorzystaniu powyższych systemów opiekunowie flot mogą ograniczać koszty użytkowanych samochodów we wszystkich obszarach. Wykorzystywanie pojazdów zgodnie z zaleceniami producenta oraz radami dotyczącymi ekonomicznej i bezpiecznej jazdy bezpośrednio przekłada się na niższe koszty paliwa, ubezpieczenia, obsługi technicznej, ogumienia oraz podniesienia wartości rezydualnej firmowych samochodów.

Pełen raport CVO 2013 oraz szczegółowe opracowanie znajduje się w serwisie www.arval.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

PR Motive
http://www.pr-motive.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Za 2 dni:
Gala Interaktywnych
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »