Gospodarka » Przemysł

Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej tworzą ponad 81 mln miejsc pracy w

• Przedsiębiorstwa posiadające dużą liczbę praw własności intelektualnej tworzą prawie 4 na 10 miejsc pracy w państwach członkowskich i wypłacają wyższe wynagrodzenia • Wkład tych przedsiębiorstw w PKB Unii Europejskiej wynosi 47% i odpowiadają one za ponad 80% importu i eksportu UE.

 

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformy Link BuildinguAlicante, październik 2022 r.– Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej tworzą bezpośrednio lub pośrednio ponad 81 mln miejsc pracy w UE. Jest to blisko 4 na 10 miejsc pracy w Unii Europejskiej (39,4%). Ponadto wkład tych sektorów do unijnego PKB wynosi 47,1% całkowitego produktu krajowego brutto o wartości 6,4 bln EUR.

To jedne z głównych ustaleń tegorocznego sprawozdania na temat sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej[1] i wyników gospodarczych w Unii Europejskiej – ogólnounijnego badania opublikowanego dziś przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy (EPO).

W sprawozdaniu ujawniono również, że ponad 80% unijnego importu i eksportu jest generowane przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej, co powoduje nadwyżkę handlową w wysokości 224 mld EUR i pomaga w utrzymaniu dodatniej równowagi między handlem UE a resztą świata.

Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział:

 

Europa i innowacje idą w parze, a przedsiębiorstwa, które wykorzystują swoją własność intelektualną, odnotowują wyraźne korzyści, przyczyniając się jednocześnie do funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Z badania wynika, że wzmacniając europejski ekosystem własności intelektualnej, wzmacniamy gospodarkę. Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej są siłą napędową dla zatrudnienia i handlu oraz mogą wspierać Europę na drodze do ożywienia gospodarczego i transformacji ekologicznej.

Tegoroczne dane ukazują, że od lat 2008-2010 wkład sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w gospodarkę UE jest na najwyższym poziomie we wszystkich aspektach: tworzenia miejsc pracy, PKB oraz eksportu towarów i usług. Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej mają zatem coraz większe znaczenie dla gospodarki UE.

W sektorach tych znalazło zatrudnienie ponad 61 mln osób w UE, a kolejne 20 mln miejsc pracy zostało utworzonych w branżach dostarczających towary i usługi na rzecz sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej. Wynagrodzenia zatrudnionych w nich pracowników są również znacznie wyższe, przy czym różnica wynosi 41%.

Wpływ zmiany klimatu, zielonych technologii i znaków towarowych

Z badania wynika również, że wśród sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w ostatnich latach wzrosło znaczenie branż zaangażowanych w rozwój technologii łagodzenia zmiany klimatu oraz związanych z ekologicznymi znakami towarowymi[2], z których wiele związanych jest z energetyką i transportem. Sektory intensywnie korzystające z patentów w zakresie technologii łagodzenia zmiany klimatu lub ekologicznych znaków towarowych odpowiadają za 14% PKB w UE, 9,3% zatrudnienia i znaczną część zagranicznej działalności handlowej UE.

Uogólniając, około jedno na dziesięć europejskich zgłoszeń patentowych złożonych przez zgłaszających z UE dotyczyło technologii łagodzenia zmiany klimatu służących ograniczeniu lub zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczne znaki towarowe zgłoszone przez przedsiębiorstwa z siedzibą w UE również stanowią 10% wszystkich zgłoszeń unijnych znaków towarowych w 2021 r.

Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym UE

Jednolity rynek UE w dużym stopniu opiera się na sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej, na które przypada ponad 75% handlu w UE.

Są one również znaczną siłą napędową tworzenia miejsc pracy ponad granicami, ponieważ prawie 7 mln miejsc pracy w krajach UE utworzyły przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich, przy czym w niektórych krajach udział takich miejsc pracy w sektorach intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej przekracza 30%.

Podczas gdy kraje takie jak Niemcy, Francja, Włochy czy Holandia przodują w tworzeniu nowych praw własności intelektualnej, inne, takie jak Czechy, Węgry, Polska czy Estonia, również w dużym stopniu korzystają z podziału pracy w ramach sektorów intensywnie wykorzystujących prawa własności intelektualnej.

 

UWAGA DLA REDAKTORÓW

Jest to czwarta edycja badań branżowych dotyczących wkładu wartości własności intelektualnej, które przedstawiają dowody na wartość własności intelektualnej dla gospodarki UE. Badanie dotyczy lat 2017-2019 i obejmuje szeroki zakres praw własności intelektualnej – znaki towarowe, patenty, wzory, prawa autorskie, oznaczenia geograficzne i prawa do ochrony odmian roślin – a także różne wskaźniki ekonomiczne. Wykorzystano w nim podobną metodologię, jak w poprzednich trzech badaniach przeprowadzonych w latach 2013, 2016 i 2019, aby przedstawić zaktualizowaną ocenę łącznego wkładu sektorów intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej. Ponadto, aby dodatkowo uzupełnić dane z państw członkowskich UE, do badania włączono również dane z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

O EUIPO

EUIPO jest jedną z największych zdecentralizowanych agencji UE. Ma siedzibę w Alicante (Hiszpania). Cztery razy z ostatnich pięciu lat EUIPO zostało uznane za najbardziej innowacyjny urząd ds. własności intelektualnej na świecie. Urząd obsługuje rejestrację znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW), które zapewniają ochronę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE. Współpracuje także z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w UE oraz prowadzi europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej.

Europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej powstało w 2009 r. w celu wspierania ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej oraz w celu zwalczania rosnącego zagrożenia naruszeniem praw własności intelektualnej w Europie. W dniu 5 czerwca 2012 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 386/2012 obserwatorium zostało przeniesione do EUIPO

 

O EPO

Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji publicznych w Europie zatrudniającą blisko 7000 pracowników. EPO powołano w celu wzmocnienia współpracy w zakresie patentów w Europie. Główna siedziba EPO znajduje się w Monachium, a biura mieszczą się  także w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Dzięki scentralizowanej procedurze przyznawania patentu EPO wynalazcy są w stanie uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową aż w 44 krajach, obejmującą rynek ok. 700 mln osób. EPO jest również głównym wiodącą instytucją w dziedzinie udzielania informacji na temat patentów oraz wyszukiwaniu patentów.

 

Kontakty z mediami

Dział Komunikacji EUIPO

Nr tel.: +34 653 674 113

press@euipo.europa.eu

 

Kontaktujemy się z Państwem w związku z kampanią informacyjną "Report on IPR-intensive industries and economic performance in the European Union", którą realizujemy dla EUIPO. Wierzymy, że ta informacja prasowa zainteresuje Państwa, biorąc pod uwagę Państwa obszar działania. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane przez ICF Next i naszych lokalnych partnerów PR do celów komunikacji i zarządzania kontaktami w Unii Europejskiej. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe lub jeśli nie życzą sobie Państwo, aby nie kontaktowano się z Państwem w tej sprawie, prosimy o poinformowanie nas o tym w odpowiedzi na ten e-mail.

 [1] Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej zdefiniowano jako te, które charakteryzują się ponadprzeciętnym wykorzystaniem praw własności intelektualnej na jednego pracownika w porównaniu z innymi sektorami.

[2] Znaki towarowe, które w specyfikacjach swoich towarów i usług zawierają terminy związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Julian_20345

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »