Rozrywka i wypoczynek » Przyroda

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy poświęcony życiu pod wodą

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy tematem przewodnim jest „Życie pod wodą: dla ludzi i planety”. Podwodny świat nie tylko jest miejscem życia milionów gatunków, ale również odgrywa kluczową rolę w życiu ludzi.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody obchodzony jest 3 marca, w rocznicę podpisania Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Został on ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (United Nations General Assembly, UNGA). Celem Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody.

Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody będzie obchodzony pod hasłem „Życie pod wodą: dla ludzi i planety". Życie pod wodą wydaje się dalekie od naszego codziennego życia. Wciąż wiele osób postrzega ten temat jako zarezerwowany dla naukowców i biologów morskich. Jednak chociaż podwodne życie jest zupełnie inne niż znane nam tutaj na lądzie, to pozostaje niezwykle ważne dla naszego funkcjonowania.

W światowych morzach i oceanach żyje blisko 200 000 zidentyfikowanych gatunków, ale ich rzeczywista liczba może sięgać milionów. Globalna wartość rynkowa zasobów morskich i przybrzeżnych oraz związanego z nimi przemysłu szacowana jest na 3 biliony USD rocznie, co stanowi około 5% światowego PKB. Byt ponad trzech miliardów ludzi na świecie zależy od bioróżnorodności morskiej i przybrzeżnej. Morska przyroda od wieków podtrzymywała ludzką cywilizację i jej rozwój: od dostarczania pożywienia i wartości odżywczych, po materiały do ​​rękodzieła i budownictwa. Wzbogaciła też nasze życie kulturowo i duchowo oraz wpłynęła na sposób w jaki spędzamy czas wolny.

Niestety, zdolność gatunków żyjących pod powierzchnią wody do dalszego świadczenia tych usług dla ludzkości jest coraz bardziej ograniczona. Na morza i oceany naszej planety oraz żyjącą w nich dziką przyrodę czyha obecnie wiele zagrożeń. Aż 40% wód w morzach i oceanach jest obecnie dotkniętych najbardziej znaczącym i bezpośrednim zagrożeniem związanym z nadmierną eksploatacją gatunków morskich, a także innymi zagrożeniami, takimi jak zanieczyszczenia, utrata siedlisk i zmiany klimatu. Zagrożenia te mają silny wpływ na życie i źródła utrzymania ludzi zależnych od ekosystemów morskich, w szczególności kobiet i mężczyzn w społecznościach przybrzeżnych.

Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest pierwszym, który poświęcony został gatunkom żyjącym pod wodą. Jest doskonałą okazją do podnoszenia świadomości na temat zapierającej dech w piersi różnorodności życia morskiego, gatunków morskich mających kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka oraz tego, w jaki sposób możemy zapewnić, że morza i oceany będą tętniły życiem dla nas i przyszłych pokoleń.

Temat „Życie pod wodą: dla ludzi i planety" jest zgodny z 14 Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jest to także temat niezwykle bliski działaniom międzynarodowej organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council), która od ponad 20 lat walczy z problemem globalnego przełowienia i nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. MSC pomaga chronić dziką naturę mórz i oceanów poprzez program certyfikacji, promujący ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów.

Poprzez współpracę z partnerami: rybakami, przetwórcami, sieciami handlowymi i małymi sklepami, producentami, restauracjami oraz wszystkimi tymi, którzy kochają dzikie ryby i owoce morza, MSC zachęca do odpowiedzialnego korzystania z zasobów morskich. Dzięki temu tworzymy zrównoważony rynek rybołówstwa, a co ważne wspieramy i nagradzamy rybaków, którzy prowadzą swoje połowy w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

- Cieszę się, że tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został poświęcony właśnie życiu pod wodą. Mam nadzieję, że coraz liczniejsze inicjatywy podnoszące świadomość na temat problemów z jakimi borykają się morza i oceany, zwiększą zaangażowanie społeczeństwa w ochronę podwodnego świata - podkreśla Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. - Jest to niezwykle ważne, ponieważ nawet bardzo niewielkie działania, mogą przyczynić się do ważnych pozytywnych zmian. Taka idea przyświecała nam w stworzeniu niebieskiego certyfikatu MSC. Można go znaleźć na produktach rybnych i owocach morza na całym świecie, a konsumenci zyskują gwarancję, że ich decyzja zakupowa jest dobra nie tylko dla nich, ale i dla środowiska oraz lokalnych społeczności rybackich.  

Więcej informacji o Światowym Dniu Dzikiej Przyrody: www.wildlifeday.org

Więcej informacji o Programie MSC: www.msc.org/plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

MSC w Polsce
http://msc.org/pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »