Firma » Finanse

Zatory płatnicze wstrzymują rozwój gospodarki

Z ostatniego raportu BIG InfoMonitor wynika, że przebadani przedsiębiorcy dostrzegają coraz większy problem braku terminowego regulowania płatności, a wartość Wskaźnik BIG w przeciągu ostatnich 3 miesięcy zmniejszyła się o 5 proc.
Z najnowszego raportu wydanego przez Biuro Informacji Gospodarczej, dotyczącego bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce wynika, że największą ujemną dynamikę wskaźnika BIG zanotowano wśród przedsiębiorców. Wskaźnik ten na koniec maja spadł w tej grupie aż o 13 pkt. proc. i wynosi obecnie 8,6 pkt. Na jego spadek wpływ miały problemy z nieterminowymi płatnościami. W odczuciu właścicieli firm zatory płatnicze stanowią znaczne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Skuteczne rozwiązanie na palący problem

 Na problemy z płynnością finansową firmy, skutecznym rozwiązaniem może być usługa faktoringu. Według danych Polskiego Związku Faktorów w 2013 roku skorzystało z niej 5 438 klientów. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF osiągnęły po I kwartale 2014 r. wartość 24,2 miliardów złotych[2]. Rynek faktoringu w przeciągu pierwszych trzech miesięcy nowego roku wzrósł o 16,3 proc. „Problem zatorów płatniczych jest poważny. Z badań wynika, że skutecznie hamuje on rozwój polskich przedsiębiorców. Usługa faktoringu, którą proponujemy klientom, polega na bieżącym finansowaniu przedsiębiorstwa i nabywaniu jego wierzytelności handlowych. Firma faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność za stałą weryfikację kontrahentów klienta, monitorując ich zachowania płatnicze co dyscyplinuje dłużników. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu pełnego - przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności. Tak więc faktoring pomniejsza ryzyko prowadzonej działalności handlowej i zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając tym samym jego wiarygodności kredytowej. Rynek usług faktoringowych na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrósł niemal dwukrotnie i umacnia swoją pozycję w sektorze usług finansowych”, twierdzi Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA). 

 

Faktoring lekiem na bolączki przedsiębiorców

Z części raportu Skaner MŚP[3], przygotowanego specjalnie na zlecenie EFL wynika, że po faktoring sięgało pod koniec 2013 roku 6,5 proc. badanych z sektora MŚP. Wśród przedsiębiorców panuje wciąż wiele mitów na temat tej usługi. Duża część, zwłaszcza właścicieli małych i średnich firm, wychodzi z założenia, że na faktoring ich nie stać. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że usługa ta chroni firmę przed utratą płynności finansowej spowodowaną długimi terminami płatności należności od odbiorców, warto zainwestować w takie rozwiązanie finansowe. Potwierdzają to respondenci (81 proc.)[4]którzy przebadani przez BIG stwierdzili, że problem zatorów płatniczych stanowi coraz większą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

 [1] BIG Info Monitor Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych (CATI - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo – kwotowej próbie firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania (zapadalność, co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania). Realizacja TNS na zlecenie BIG. Partnerem raportu jest ZBP.

[2] Wyniki za I kwartał 2014 poddane przez PZF, kwiecień 2014

[3] Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - wyniki badania Keralla Research – opinie i prognozy przedsiębiorców, III kwartał 2013

[4] dostawcy usług finansowych (N = 40), dostawcy usług masowych (N = 40), przedsiębiorcy (inne branże, msp)
(N = 40), branża turystyczna (N = 50), branża budowlana (N = 40),branża e – commerce (N = 40).

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

MCConsultants

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »