Firma » Praca

Zatrudnienie nadal rośnie!

Zatrudnienie nadal rośnie!
Zobacz więcej zdjęć »
Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2016

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2016

Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

Warszawa, Polska – 4 listopada 2016 r. – III kwartał 2016 r. był bardzo dobrym okresem dla firm produkcyjnych z sektora Nowoczesnej Gospodarki. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji zwiększyły zatrudnienie średnio aż o 7,96%. Jeszcze lepszy wynik osiągnęły firmy produkcyjne, zatrudniające powyżej 500 pracowników. W podmiotach tych zanotowano 8,69% wzrost zatrudnienia  w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2016”opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Był to jeden z najlepszych wyników zarejestrowanych w całej historii raportów ADP Polska.

W porównaniu do organizacji specjalizujących się w produkcji, okres od lipca do września br. były nieco mniej pomyślny dla najbardziej innowacyjnych firm usługowych. Ogół tego segmentu odnotował wzrost zatrudnienia na poziomie 2,62%, przy czym już w ósmym kwartale z rzędu mieliśmy do czynienia z przewagą mniejszych podmiotów usługowych, które stworzyły o 5,74% więcej miejsc pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W firmach usługowych zatrudniających ponad 500 pracowników pracę znalazło o 1,04% osób więcej niż w III kw. 2015 r.

Zestawienie danych dotyczących obu segmentów Nowoczesnej Gospodarki w III kw. 2016 r. pokazuje, że przedsiębiorstwa produkcyjne zarejestrowały ponad 3-krotnie wyższy wzrost zatrudnienia niż te specjalizujące się w usługach. Taka sytuacja utrzymuje się już od kilku kwartałów. Jak wynika z danych zgromadzonych przez ADP, III kw. br. charakteryzował się dynamiczniejszym wzrostem zatrudnienia przede wszystkim w małych firmach – z wyjątkiem sektora produkcyjnego, gdzie znacznie dominowały duże przedsiębiorstwa.

Cała Nowoczesna Gospodarka zakończyła omawiany okres z 4,33% wzrostem liczby nowych pracowników w porównaniu do III kw. 2015 r. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), III kwartał 2016 r. był również wyjątkowo udany dla całego rynku pracy. Wzrost zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach (dane GUS) sięgnął rekordowej wartości 3,16% – najwyższej w historii raportów ADP. Na podstawie danych można stwierdzić, że krajowy rynek nieustannie podąża za najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Dzięki rekordowym wynikom w III kw. 2016 r. dystans między awangardą biznesu a ogółem firm w Polsce wyniósł 1,2 punktu procentowego.

Jak wynika z porównania danych zgromadzonych przez ADP Polska i GUS, Nowoczesna Gospodarka nadal rozwija się znacznie dynamiczniej niż cały rynek, konsekwentnie, w każdym kwartale tworząc ok. 4 proc. więcej nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, które decydują się na outsourcing usług i procesów, mogą skupiać się na realizacji głównych zadań biznesowych i tym samym stymulują rozwój rodzimego biznesu oraz poprawiają kondycję całej gospodarki.

Przedstawiciele awangardy biznesu zdają sobie sprawę z dynamiki zmian w środowisku pracy oraz występowania różnych zjawisk kreujących jego charakter. Stąd ich działy HR wdrażają nowoczesne rozwiązania, by przyciągnąć najlepszych specjalistów, którzy zagwarantują rozwój firmy na wielu płaszczyznach. Z perspektywy innowacyjnego pracodawcy, zwiększenie liczby miejsc pracy, towarzyszące implementacji najnowocześniejszych praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, nie oznacza jedynie poniesienia nakładów finansowych. Wiąże się przede wszystkim z inwestycją, która prędzej czy później zwróci się w postaci wykwalifikowanego i lojalnego pracownika oraz ogólnego rozwoju firmy. Co niezwykle istotne, taka argumentacja trafia do coraz szerszego grona firm. Rekordowy wzrost zatrudnienia odnotowany przez ogół przedsiębiorstw pokazuje, że polskie firmy odważnie stawiają na innowacje, podejmują się nowych zleceń i planują konsekwentny rozwój – co przekłada się na wzmacnianie zespołów i gromadzenie niezbędnego know-how. Co równie ważne, dalszy rozwój nadal jest możliwy. W prawdzie, ogółowi polskich przedsiębiorstw bardzo ciężko będzie dogonić lub wyprzedzić Nowoczesną Gospodarkę, jednak nadal w ich funkcjonowaniu pozostaje wiele sfer, których usprawnienie może przełożyć się na wzrost zatrudnienia powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.  

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2016” jest szesnastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.  Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2013 – Q3 2016, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.  Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.  Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu.  Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.  Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA. 

OKIEM EKSPERTA:

Magdalena Siwińska, Partner Zarządzający, Grupa HR Masters / portal HRPolska.pl

Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki stanowią niewątpliwy przykład innowacyjności i dynamicznego rozwoju. Będąc liderami w swoich branżach, czy są to usługi czy produkcja, są wzorem dla całego rynku. Bez wątpienia silna konkurencja i ciągłe zmiany powodują, że firmy nie należące jeszcze do Nowoczesnej Gospodarki szukają tam dobrych praktyk i inspiracji. Nowoczesna Gospodarka to firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania, korzystające z usług outsourcingu, liderzy w branżach. Tradycyjne firmy, jeśli nie skorzystają z rozwiązań stosowanych przez awangardę biznesu raczej nie zanotują podobnego wzrostu zatrudnienia i rozwoju w najbliższym czasie. Na takie tendencje ma wpływ fakt, że rynek zatrudnienia od jakiegoś czasu jest rynkiem pracownika – zwłaszcza wykwalifikowanego specjalisty. Jeśli tradycyjne firmy dostrzegą znaczenie Employer Brandingu i budowania zaangażowania pracowników – mogą się spodziewać wzrostu zatrudnienia i rozwoju. Bez wątpienia na wzrost zatrudnienia w mniejszych firmach może mieć wpływ efekt prac sezonowych. Jednakże warto sprawdzić, jakie branże odnotowały wzrost zatrudnienia. Bardzo często firmy z branży IT (programistyczne, nowe technologie, viralowe) nie zatrudniają wielu pracowników. W związku z ciągłym, niesamowitym rozwojem w tej branży – wzrost zatrudnienia wydaje się ciągle rosnąć – co może mieć wpływ na powyższe dane. W końcu naturalną konsekwencją rozwoju firmy jest wzrost zatrudnienia. Trudności w rekrutacji to bolączka wielu dużych firm produkcyjnych. Z naszych doświadczeń wynika, że w zasadzie nieustająco są poszukiwani pracownicy produkcyjni (operatorzy maszyn, magazynierzy itp.), a firmy zabiegają o nich prawie tak samo jak o specjalistów czy wyższą kadrę menedżerską. Z jednej strony to dobre zjawisko – świadczy o wzroście zamówień dla naszych firm. Z drugiej jednak strony jest ryzyko, że będziemy postrzegani (pomimo wysokich kosztów pracy) jako rynek  pracowników fizycznych, a nie specjalistów.

Karol Stróżyk, HR Manager, Neapco Europe Sp. z o.o.

Nowoczesna Gospodarka kontynuuje swój dynamiczny rozwój, a prym w tym segmencie wiodą zwłaszcza duże przedsiębiorstwa produkcyjne, które kolejny kwartał z rzędu notują bardzo dobre wyniki. Szybki wzrost zatrudnienia w tych firmach i ich ogólny rozwój wynika z kilku czynników. Zdecydowana większość dużych firm produkcyjnych to przedsiębiorstwa z udziałem kapitałów zagranicznych. Firmy te eksportują dużą część swojej produkcji, co wobec dość dobrej koniunktury na rynkach zagranicznych sprzyja wzrostowi zatrudnienia. Z kolei mniejsze firmy produkcyjne, działają głównie na rynku krajowym, gdzie obecnie popyt nie rośnie, czego dowodem jest m.in. deflacja. Ponadto, mniejsze firmy tracą również rynek na rzecz dużych producentów. Połączenie tych wszystkich elementów przekłada się na coraz większe różnice w dynamice zatrudnienia w firmach produkcyjnych różnej wielkości. Analizując sytuację firm produkcyjnych oraz ich otoczenie biznesowe, możemy przypuszczać, iż ten segment Nowoczesnej Gospodarki nadal będzie rozwijał zatrudnienie. Mogą temu sprzyjać zmiany w środowisku międzynarodowym, zarówno te obecne, jak i planowane – większy wzrost  gospodarczy w Strefie Euro, większe otwarcie rynku amerykańskiego i kanadyjskiego po podpisaniu umów o wolnym handlu czy też ewentualne zmiany w Rosji i otwarcie na towary z UE (choć ten element może być bardzo trudny do realizacji). Dobra sytuacja w całym sektorze produkcyjnym znajduje potwierdzenie również w naszej firmie. Co prawda w ostatnich miesiącach zatrudnienie ustabilizowało się, jednak w pierwszej połowie br. liczba naszych pracowników wzrosła aż o ok. 5 proc.

Katarzyna Macek, Dyrektor Personalny, Sapiens

Na przestrzeni ostatniego kwartału możemy zaobserwować stały wzrost w obszarze firm reprezentujących Nowoczesną Gospodarkę. Wśród tego sektora jest wiele branż, które odnotowują znaczny wzrost i napędzają Nowoczesną Gospodarkę – z całą pewnością jest to segment firm IT, które wpływają na rozwój rynku w kilku biznesowych regionach Polski. Dzięki czemu obserwujemy taką sytuację? Wpływ na nią ma fakt, że inwestorzy i start up’owcy zorientowali się w bardzo wysokich umiejętnościach, chęci rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach wśród absolwentów polskich uczelni technicznych. Ich elastyczność i ambicja sprawiły, że są oni atrakcyjni na polskim rynku bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Taka sytuacja doprowadziła do popytu na kandydata, który już teraz stanowi wyzwanie dla podaży. Aby te dwa czynniki spotkały się w jednym punkcie siłą rzeczy stworzyło się pole do rozwoju współpracy pomiędzy organami edukacyjnymi a biznesem. Nie ma już tak dużego wahania jak kiedyś w tworzeniu nowych firm, a młodzi inwestorzy, którzy są niezwykle kreatywni, mają duże pole do osiągnięcia sukcesu. Oczywiście może być również odczuwalna pogoń firm za najbardziej utalentowanymi pracownikami, ale jest to element, nad którym powoli zaczynamy wszyscy w środowisku biznesowym panować, skupiając się m.in. na szeroko zakreślonej współpracy z np. uczelniami i stowarzyszeniami studenckimi oraz formacjami zawodowymi już doświadczonych ekspertów i specjalistów. Jeżeli taki trend i energia wzrostu się utrzymają to możemy prognozować dobrą koniunkturę dla Nowoczesnej Gospodarki w najbliższym czasie. To co również napędza Nowoczesną Gospodarkę to fakt, że spora grupa specjalistów nie dąży już do pracy wyłącznie w dużych korporacjach – modne z powrotem zaczyna mniejsze środowisko pracy. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwój jest fakt, że przedsiębiorstwa w grupie Nowoczesnej Gospodarki dzięki swojej elastyczności przedstawiają ofertę dla potencjalnych pracowników, która może wielokrotnie konkurować z ogromnymi firmami i korporacjami. Jako, że jesteśmy firmą IT poszukujemy obecnie głównie informatyków, jednak przy rozwoju zatrudnienia skupiamy się również na rolach wspierających. Obecnie rynek daje wiele możliwości, źródeł i sposobów poszukiwania pracowników. Ze względu na większy popyt wśród kandydatów IT, zmieniają się sposoby rekrutacji talentów – czasem te procesy nie są łatwe i szybkie, jednak zawsze są nastawione na sukces.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

BrandLab_01

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »