Gospodarka » Żywność

Zawieszenie Certyfikatu MSC dla połowów makreli na północno-wschodnim Atlantyku

Certyfikat MSC dla wszystkich rybołówstw makreli z rejonu północno-wschodniego Atlantyku zostanie zawieszony w sobotę 2 marca 2019 r.

Decyzja została ogłoszona w czwartek 31 stycznia b.r. poprzez wydanie raportu z przyspieszonego audytu wszystkich rybołówstw makreli na północno-wschodnim Atlantyku znajdujących się w Programie MSC. Makrela złowiona 2 marca 2019 r. lub później nie może być sprzedawana jako „certyfikowana zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC" i nie może być oznaczona niebieskim certyfikatem MSC. Zawieszenie certyfikatu dotyczy wszystkich 4 certyfikowanych rybołówstw z 8 krajów (patrz dodatkowe informacje).

Zawieszenie certyfikacji następuje w wyniku spadku liczebności stada makreli z północno-wschodniego Atlantyku poniżej tak zwanego progu ostrożnościowego, podczas gdy połowy są prowadzone na znacznie wyższym, niż zalecany przez naukowców, poziomie. Spadek zasobów spowodował przyspieszony audyt przeprowadzony przez niezależne jednostki certyfikujące w listopadzie 2018 r., a raport z audytu został opublikowany 31 stycznia 2019. 

Spadek zasobu stad

Bazując na najlepszych dostępnych badaniach naukowych Międzynarodowa Rada Badań Morza (the International Council for the Exploration of the Sea, ICES) ocenia, że zasoby stad makreli zaczęły zmniejszać się po osiągnięciu najwyższego poziomu w 2011 r., wynoszącego wtedy 4,79 milionów ton. W ostatnich latach wysoka presja połowowa w połączeniu z kilkoma latami niskiej rekrutacji ryb (patrz dodatkowe informacje), spowodowała znaczący spadek zasobów stada. W rezultacie, we wrześniu 2018 r., ICES ostrzegła, że zasoby makreli znalazły się na poziomie 2,35 milionów ton, a więc takim, który wymaga wdrożenia działań umożliwiających odnowienie się stad (MSY Btrigger - patrz dodatkowe informacje).

ICES zaleca znaczne ograniczenie połowów do 318 403 ton, aby stada mogły się odnowić do zrównoważonego poziomu. To stanowi obniżenie wielkości obecnie prowadzonych połowów o 68,2%. Prognozy krótkoterminowe sugerują, że połowy prowadzone zgodne z zaleceniami ICES pozwoliłyby stadu się odnowić, osiągając poziom powyżej poziomu zrównoważonego do 2020-2021 roku. Utrzymanie obecnego poziomu połowów spowoduje, że zasoby stad spadną do punktu, w którym rekrutacja będzie ujemna w 2020 r.

Camiel Derichs, Dyrektor Regionalny MSC na Europę, wyjaśnia: Ta wiadomość będzie rozczarowaniem zarówno dla rybaków, jak i konsumentów uwielbiających makrele. Jednak wiele czynników, a wśród nich spadek zasobów stad, kwoty połowowe ustalone powyżej nowych zaleceń naukowych i niska rekrutacja ryb, złożyło się na to, że rybołówstwa nie spełniają już wymogów Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Mimo tego jestem przekonany, że rybacy i wszystkie inne zaangażowane strony opracują plan poprawy sytuacji. Trwają już prace nad przeglądem sposobu oceny zasobów makreli. Rybołówstwa potwierdziły również, że będą współpracować z organami zarządzającymi, aby przyjąć odpowiednie środki umożliwiające odbudowę stad. Jeżeli plan się powiedzie, być może ponowna certyfikacja stad przez jednostki certyfikujące stanie się możliwa.

Potencjalne zmiany w przyszłym doradztwie naukowym

Podczas gdy jednostki certyfikujące przeprowadzały przyspieszone audyty certyfikowanych rybołówstw makreli, ICES zainicjowała ocenę porównawczą dla stada makreli. Ma ona dostarczyć więcej informacji o stanie zasobów stada makreli, a jej wyniki spodziewane są wiosną 2019 r. Zainicjowana przez ICES analiza ma na celu dokonanie przeglądu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, również rozwiązanie trudności związanych z wątpliwościami dotyczącymi oceny stad makreli. Jednym z możliwych wyników badania może być oszacowanie wielkości zasobów stada pozwalających na przesunięcie poziomu stad powyżej wartości MSY Btrigger. Jeśli tak się stanie, audytorzy prawdopodobnie przeprowadzą drugi przyspieszony audyt wiosną 2019 r. Pozwoli on na ocenę wpływu nowych ustaleń na wyniki rybołówstw w stosunku do Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC i być może będzie podstawą do przywrócenia certyfikatów rybołówstwom makreli. Te działania nie rozwiążą jednak bieżących wyzwań związanych z określeniem udziałów w połowach poszczególnych państw oraz prowadzeniem połowów na poziomie wyższym niż zalecany przez doradztwo naukowe. Certyfikowane rybołówstwa makreli otrzymały warunki, których spełnienie miało na celu ulepszenia w zarządzaniu stadem makreli, które nie zostały spełnione. W związku z tym istnieje ciągła potrzeba, by państwa nadbrzeżne ustaliły kwoty połowowe i środki zarządzania zgodne z opinią naukową.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Zespołem MSC w Polsce: polska@msc.org

Zapraszamy także do zapoznania się z odpowiedziami na najważniejsze pytania dotyczące zawieszenia:

https://www.msc.org/docs/default-source/po-files/20190131-q-a---zawieszenie-certyfikatu-msc-dla-polowow-makreli.pdf?sfvrsn=ecaa1a30_2

Rybołówstwa, których certyfikat zostanie zawieszony:

  • ISF Iceland mackerel
  • Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG) Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring
  • MINSA North East Atlantic mackerel

-      Dania DPPO (Danish Pelagic Producers Organization)

-      Irlandia IPSA (Irish Pelagic Sustainability Association)

-      Irlandia IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group)

-      Holandia PFA (Pelagic Freezer-trawler Association - Netherlands)

-      Norwegia NFA (Norges Fiskarlag/Norwegian Fishermen's Association)

-      Szwecja SPFPO (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation)

-      Wielka Brytania SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group)

  • Faroese Pelagic Organisation North East Atlantic mackerel

Rekrutacja ryb

Wielkość stad ryb (lub inaczej wielkość biomasy stada tarłowego) ocenia się na podstawie masy dorosłych osobników w populacji ryb. Nie jest do niej wliczana masa młodocianych osobników. Rekrutacja jest procesem, w którym młodociane osobniki dorastają i jako dorosłe łączą się z dorosłą populacją, w której mogą się rozmnażać. Słabe lata rekrutacji ryb mogą być spowodowane przez wiele czynników takich jak mniej składanej ikry lub mniejszy odsetek młodocianych osobników osiągających dojrzałość - np. przez niedobór pożywienia, choroby lub drapieżnictwo.

MSY Btrigger

ICES definiuje MSY Btrigger jako „Wartość biomasy stada tarłowego (spawning stock biomass, SSB), która uruchamia określone działania zarządzania rybołówstwem". Wyjaśnienie: maksymalny zrównoważony odłów (Maximum Sustainable Yield, MSY) lub zrównoważony poziom stada traktowany jest jako zakres, a nie pojedynczy punkt połowowy, a MSY Btrigger jest dolną granicą stosowaną dla całego zakresu. ICES stosuje MSY Btrigger jako punkt, w którym spadająca liczebność stada powinna spowodować reakcję zarządzających rybołówstwami. Przeważnie będzie to ograniczenie połowów lub całkowite ich zawieszenie.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

MSC w Polsce
http://msc.org/pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »