Firma » Biznes

Bosch osiągnął planowany obrót i zysk

Bosch osiągnął planowany obrót i zysk
Zobacz więcej zdjęć »
Kontynuacja pozytywnego rozwoju działalności na świecie. Dobry początek roku 2008 – „szerokie spektrum wzrostu“

Stuttgart - Grupa Bosch kontynuuje kurs wzrostu. W roku 2007 obroty wzrosły o 6 proc. do 46,3 miliarda euro - z pominięciem różnic kursowych wzrost wyniósł 8 proc. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3,8 miliarda euro w porównaniu do 3,1 miliarda euro z roku poprzedniego.

Zysk przed opodatkowaniem stanowił 8,2 proc. obrotów, wobec 7,1 proc. w 2006. - Rok 2007 był dla Grupy Bosch rokiem udanym. W pełni osiągnęliśmy planowany obrót i zysk. Grupa Bosch obrała właściwy kierunek. Na całym świecie dysponujemy szerokim spektrum wzrostu - powiedział Franz Fehrenbach, Prezes Zarządu firmy Bosch podczas odbywającej się w Stuttgarcie konferencji prasowej. W 2007 roku Bosch przeznaczył ok. 6,2 miliarda euro na przyszłościowe inwestycje. W kwocie tej 3,6 miliarda euro przypadło na badania i rozwój, a 2,6 miliarda euro na inwestycje w majątek trwały. Liczba pracowników Boscha wzrosła na całym świecie o ok. 10 000 do ok. 271 300 w chwili obecnej. W samym tylko 2007 roku przedsiębiorstwo wydało ponad 225 milionów euro na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników.

Jeśli chodzi o rok 2008, prezes Boscha wyraził umiarkowany optymizm: - Myślę, że mamy powody do optymizmu, i to na przekór wszelkim obawom dotyczącym sytuacji rynkowej. Wprawdzie warunki ogólne uległy pewnemu pogorszeniu, ale globalnego załamania koniunktury nie przewidujemy. Grupę Bosch czeka wciąż jeszcze pozytywny rozwój. Według Fehrenbacha obroty Grupy Bosch wzrosną mimo silnego euro o ok. 5 proc. Zysk przed opodatkowaniem ma stanowić od 7 do 8 proc. obrotów. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2008 roku wewnętrzne obroty Grupy Bosch zwiększyły się nominalnie o ok. 4 proc., a z pominięciem różnic kursowych o ok. 7 proc.

Zadowalający rozwój we wszystkich trzech działach przedsiębiorstwa
- Dzięki dobremu wynikowi finansowemu w roku 2007 mogliśmy w dalszym ciągu umacniać naszą stabilność finansową i osiągnąć pozycję, umożliwiającą finansowanie przyszłego wzrostu - podsumował wyniki Boscha Gerhard Kümmel odpowiedzialny za finanse. Udział kapitału własnego wzrósł o dalsze trzy punkty procentowe do 51 proc. Wszystkie działy przedsiębiorstwa przyczyniły się do dobrego wyniku finansowego spółki. Dział Techniki Motoryzacyjnej zwiększył obroty nominalnie o 4,5 proc. do 28,4 miliarda euro. Z pominięciem różnic kursowych wzrost wyniósł 6,7 proc. Zysk operacyjny uległ poprawie mimo znaczących wydatków na badania i rozwój, które zwiększyły się z 4 do 5,8 proc. Motorem wzrostu w dziale Techniki Motoryzacyjnej był przede wszystkim popyt na nowoczesne systemy wtryskowe do silników benzynowych oraz Diesla, jak również zwiększający się udział samochodów wyposażanych w system ESP®. Do wzrostu obrotów przyczyniło się także lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych, stosowanie różnorodnych środków mających na celu poprawę procedur, obniżenie kosztów oraz zwiększenie produktywności we wszystkich zakładach na świecie.

Obroty działu Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków wzrosły o 6,5 proc. do 11,7 miliarda euro. Pomijając różnice kursowe wzrost wyniósł 8 proc. Zysk operacyjny osiągnął wartość 7,5 proc. obrotu, po 8,2 proc. w roku poprzednim. Podczas gdy obroty oraz zysk działów branżowych, takich jak Elektronarzędzia, Sprzęt Gospodarstwa Domowego i Technika Zabezpieczeń kształtowały się pozytywnie zarówno jeżeli chodzi o obrót, jak i zysk, to działowi Techniki Grzewczej udało się wprawdzie obronić swoją pozycję rynkową, ale odnotował on znaczny spadek sprzedaży ze względu na niepewność konsumentów niemieckich odnośnie przyszłych przepisów dotyczących emisji oraz kwestii związanych z dotacjami publicznymi. Jednak w pierwszych miesiącach 2008 roku dział Techniki Grzewczej odrobił straty.

Dział Techniki Przemysłowej odnotował w 2007 roku wzrost obrotów o 9,4 proc. do 6 miliardów euro. Pomijając różnice kursowe wzrost wyniósł 12 proc. Zysk operacyjny zwiększył się z 7,8 do 8,4 proc. W branży Techniki Automatyzacji Bosch skorzystał na korzystnej światowej koniunkturze na dobra przemysłowe oraz na szerokim programie oferowanych przez siebie produktów. Także Technika Opakowaniowa, po wprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych, rozwijała się lepiej niż w latach poprzednich.

Azja motorem wzrostu - rozbudowa działalności także w Niemczech
W 2007 roku wszystkim trzem działom przedsiębiorstwa udało się wzmocnić swoją pozycję dzięki szeregowi nowych akwizycji. - W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na zakup nowych firm i zwiększenie dotychczasowych udziałów ok. 800 milionów euro - powiedział Fehrenbach. Na dalsze zakupy strategiczne znajdzie się zarówno w 2008 roku, jak i w kolejnych latach, wystarczająco dużo środków, aby przeznaczyć na ten cel jeszcze większe kwoty. - Będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać wszystkie szanse rozwoju w branży motoryzacyjnej oraz znacząco zwiększać obroty w działach Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków oraz Techniki Przemysłowej. W tym celu będziemy  dalszym ciągu stawiać na akwizycje - o ile będą one mieścić się w ramach naszych podstawowych kompetencji oraz pasować do kultury naszego przedsiębiorstwa - dodał Fehrenbach. Obecnie Bosch złożył ofertę objęcia wszystkich udziałów w japońskiej spółce Bosch Corporation. Oferta jest ważna do 19 czerwca 2008.

Patrząc na poszczególne regiony, Bosch ponownie, dwucyfrowo zwiększył swoje obroty w regionie Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej obroty wzrosły o 6,5 proc. (z pominięciem różnic kursowych), pomimo niekorzystnej sytuacji w branży motoryzacyjnej. Licząc w euro, obroty w Ameryce Północnej spadły o 1,6 proc. W Europie Bosch zwiększył obroty o 6 proc. - Do roku 2015 ponad połowę naszych obrotów będziemy generować poza granicami Europy. Jednak Europa nadal pozostanie decydującym rynkiem dla naszych innowacji. Ponadto, mimo wszystkich doraźnych problemów, liczymy na długoterminowy potencjał gospodarki amerykańskiej. Regionem najsilniejszego wzrostu pozostaje dla nas jednak Azja - zaakcentował Fehrenbach. Do roku 2015 Bosch zamierza zwiększyć trzykrotnie obroty w tym regionie, a do roku 2010 przeznaczyć blisko 1,9 miliarda euro na inwestycje. To ponownie o ponad pół miliarda euro więcej niż w ciągu ostatnich trzech lat. Dalszemu rozwojowi ulegnie także nasza obecność w Niemczech: - Do roku 2010 rozbudujemy nasze centrum badawczo-rozwojowe w Abstatt niedaleko Heilbronnu. Inwestycje na ten cel wyniosą ponad 60 milionów euro, stworzonych zostanie do 900 nowych miejsc pracy, przede wszystkim w działach rozwoju i aplikacji - zapowiedział Fehrenbach na konferencji prasowej.

Fehrenbach: cele dotyczące ochrony klimatu możliwe do realizacji tylko dzięki odpowiedniej liczbie specjalistów
Bosch zamierza we wszystkich działach rozbudowywać działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii chroniących środowisko i zasoby naturalne. Przykład z branży motoryzacyjnej: oprócz biura projektowego dla technologii hybrydowych, Bosch stworzył kolejne biuro projektowe, które zajmie się rozwojem wydajnych baterii litowo-jonowych pomocnych w elektryfikacji napędu. Ale działalność ta już daleko wykracza poza branżę motoryzacyjną: - Obecnie już ponad 40 proc. naszego budżetu na badania i rozwój przeznaczona jest na produkty chroniące środowisko i zasoby naturalne. W samym roku 2007 było to ponad 1,5 miliarda euro - powiedział Fehrenbach. Oprócz efektywności energetycznej działania te będą w coraz silniejszym stopniu ukierunkowane na udostępnianie i wykorzystywanie energii odnawialnych. Sprzedaż takich systemów wzrośnie w 2008 roku dwucyfrowo do ponad 750 milionów euro, a w roku 2010 ma przekroczyć 1,2 miliarda euro.

- Ambitne cele obniżenia emisji dwutlenku węgla w XXI wieku będziemy mogli zrealizować jedynie wtedy, gdy będziemy dysponować odpowiednią liczbą specjalistów. Zbyt mało się o tym myśli, a jeszcze mniej robi - ostrzegł Fehrenbach. - Rzadko edukacja była tak ważna, jak właśnie teraz, w czasach globalizacji. Walka o najlepszych specjalistów zaostrza się z dnia na dzień. - Dlatego Bosch angażuje się na wszelkie możliwe sposoby na polu edukacji. W 2007 roku zatrudniliśmy na całym świecie 5 500 absolwentów szkół wyższych. - Fehrenbach nie ma cienia wątpliwości: - Edukacja jest najlepszą, długoterminową inwestycją w przyszłość.

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie producentem techniki motoryzacyjnej i przemysłowej, dóbr użytkowych oraz technicznego wyposażenia budynków.Obroty przedsiębiorstwa, zatrudniającego 271 tys. pracowników, wyniosły w 2007 roku 46,3 mld euro. Na grupę Bosch składa się spółka Robert Bosch GmbH oraz około 300 spółek zależnych i regionalnych w ponad 50 krajach świata. Ta światowa sieć rozwojowa, produkcyjna i dystrybucyjna jest podstawą do dalszego rozwoju. Każdego roku Bosch przeznacza ponad 3 miliardy euro na działalność badawczo-rozwojową i zgłasza do patentu ponad 3 tys. innowacji. Przedsiębiorstwo zostało założone w Stuttgarcie w 1886 roku jako "Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki" przez Roberta Boscha (1861-1942).

Społeczno-prawna struktura grupy Bosch zapewnia jej finansową niezależność i rynkową samodzielność. Umożliwia to przedsiębiorstwu inwestowanie w znaczące projekty, które zagwarantują mu przyszłość, a jednocześnie pozwala spełniać misję społeczną zgodną z przekonaniami założyciela firmy. 92% udziałów w spółce Robert Bosch GmbH należy do Fundacji im. Roberta Boscha. Funkcje rynkowe udziałowca wypełnia instytucja powiernicza Bosch Industrietreuhand KG. Pozostałe udziały należą do rodziny Bosch i firmy Robert Bosch GmbH.

Działalność grupy Bosch w Polsce obejmuje sprzedaż części samochodowych i urządzeń diagnostycznych, sprzętu car multimedia Blaupunkt, elektronarzędzi Bosch, Skil i Dremel, urządzeń grzewczych oferowanych pod markami Junkers i Buderus, systemów zabezpieczeń i sprzętu z zakresu napędów i sterowań (Bosch-Rexroth). Ponadto w Polsce odbywa się produkcja systemów hamulcowych Bosch (w Mirkowie koło Wrocławia), a także sprzedaż i produkcja (w Łodzi) sprzętu AGD w ramach spółki Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego (udział Boscha 50%).

Więcej informacji: www.bosch.com, www.bosch.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Robert Bosch Sp. z o. o.
http://www.bosch.com

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »