Dom » Nieruchomość

Czy renta dożywotnia zabezpiecza interesy seniorów?

Świadczenia emerytalne w Polsce są stosunkowo niskie, wielu seniorów jest zmuszonych do szukania dodatkowych źródeł dochodu. Banki mocno ograniczają udzielanie kredytów osobom w wieku poprodukcyjnym, m.in. zobowiązując kredytobiorcę do spłaty kredytu przed ukończeniem 70 roku życia.

Odsetki od kredytu są bardzo wysokie. Nie ma też dla seniorów ofert pracy. Nowym  produktem na rynku finansowym jest odwrócona hipoteka jako renta dożywotnia. Jednak wokół świadczenia renty dożywotniej narosło wiele mitów, pytanie czy prawdziwych.


Model sprzedażowy odwróconej hipoteki występuje w formie dożywocia oraz renty dożywotniej. Wymogiem jest ukończony 65 rok życia oraz prawo własności do mieszkania bądź też prawo wieczystego użytkowania.

 

Krótko o rencie dożywotniej

Umowa świadczenia renty dożywotniej z prawem dożywotniego zamieszkania w nieruchomości w zamian za przeniesienie prawa własności na fundusz jest oparta na artykule 903 z Kodeksu Cywilnego, który mówi że przez umowę renty dożywotniej jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Ta regulacja prawna pozwala uzyskiwać dodatkowe dochody z tytułu przeniesienia  prawa własności do nieruchomości na inny podmiot, w tym wypadku fundusz hipoteczny.

Renta dożywotnia jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a tym samym znalazły się w grupie poprodukcyjnej. Tylko 14% emerytów ma możliwość po przejściu na emeryturę na podjęcie dodatkowej pracy, a w tym tylko 8% - może pochwalić się regularnymi dodatkowymi przychodami. Grupa seniorów, którzy żyją wyłącznie ze świadczenia emerytalnego jest bardzo duża. Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętna emerytura w naszym kraju wynosi około 1300 złotych, wynika, że duża część naszego społeczeństwa żyje poniżej przeciętnej.

Problem niskich emerytur występuje także w krajach zachodnioeuropejskich, choć w znacznie mniejszym stopniu. W UE poradzono sobie z nim wprowadzając na rynek usługę odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz kredytowym jako odwrócony kredyt hipoteczny. W Polsce także powoli dojrzewamy do tego. Na tę chwilę brakuje jeszcze w naszym kraju należytej wiedzy na temat tego produktu finansowego, co powoduje, że narastają wokół niego nieprawdziwe mity.

 

Mit 1 - Zostanę pozbawiony mieszkania

Wielu seniorów obawia się, że po podpisaniu umowy z funduszem hipotecznym, zostanie zmuszonych do opuszczenia swojego mieszkania. Strach ten powiększają jeszcze niektóre tytuły ukazujące się w prasie, jak „Stracą mieszkania...", „Chcą odebrać mieszkania tysiącom polskich seniorów..." itd. Tymczasem zgodnie z  zapisami  zawartymi w akcie notarialnym taka sytuacja jest niemożliwa. „Dbamy o to, aby nasi klienci byli zabezpieczeni prawnie i dobrze poinformowani o ofercie. Akt notarialny oraz odpowiednie zapisy w księdze wieczystej gwarantują im prawo dożywotniego użytkowania nieruchomości. Dodatkowo ustanowiona hipoteka umowna, do

wysokości wartości nieruchomości klienta, jest gwarantem dochodzenia  roszczeń wynikających z   świadczeń pieniężnych z tytułu renty " - mówi dr Maria Schicht z Funduszu Hipotecznego Familia.

 

Mit 2 - Co się dzieje, kiedy Fundusz nie wypłaca renty dożywotniej

Jak wynika z samej nazwy, renta dożywotnia jest wypłacana seniorowi do końca jego życia. Nawet jeśli wysokość wypłacanej renty przekroczy wartość nieruchomości wskazanej w umowie, fundusz jest zobowiązany do dalszego wypłacania świadczenia. W przypadku gdyby jednak doszło do zaprzestania wypłacania świadczenia, senior może dochodzić swojej należności korzystając z oświadczenia funduszu o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 k.p.c.

Mit 3 - Stracę mieszkanie, gdy fundusz zbankrutuje

Klienci często pytają - co się stanie, gdy fundusz nagle zbankrutuje? Jest to oczywiste pytanie w ich sytuacji, obawiają się przecież o swoją przyszłość. Jednak w rzeczywistości nie ma żadnych powodów do obaw. Fundusz Hipoteczny w akcie notarialnym gwarantuje klientowi prawo dożywotniego korzystania z nieruchomości. Nawet jeśli firma zbankrutuje, klient nie utraci prawa do użytkowania i zamieszkania w mieszkaniu. Na podstawie wpisu w dziale IV księgi  wieczystej hipoteki umownej do wysokości wartości nieruchomości może nawet stać się ponownie właścicielem mieszkania.

Wiele obaw powstaje na skutek niedoinformowania, bądź są efektem mętliku informacyjnego przekazywanego przez niektóre media. Potwierdza to starą zasadę, każdą informację należy sprawdzić. Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Fundusz Hipoteczny FAMILIA SA
http://www.familiasa.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 13 dni:
XXVIII edycja festiwalu Sounds of the Dolomites w górach Trentino we Włoszech
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »