Firma » Biznes

Dobry rok 2009, ale kryzys nie odpuszcza

Dobry rok 2009, ale kryzys nie odpuszcza
Zobacz więcej zdjęć »
Mimo światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku, Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła w 2009 roku wyniki finansowe podobne do tych z roku ubiegłego, a spółka dominująca zanotowała znaczący wzrost zysku netto.

Komentarz do wyników finansowych Grupy Kapitałowej RAFAMET za 2009 rok.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

- Wielkość sprzedaży spółki dominującej w Grupie Kapitałowej jest niemal na identycznym poziomie, jak w roku 2008. Gorsze wyniki odnotowała jedynie spółka zależna Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. Kryzys gospodarczy w branży odlewniczej był bowiem jeszcze większy niż w obrabiarkowej. Mimo to, udało się osiągnąć satysfakcjonujące nas wyniki na poziomie zysku netto. Było to następstwem realizacji wyjątkowo dobrych wyników na sprzedaży wyrobów i usług, pomimo konieczności poniesienia bardzo wysokich kosztów finansowych na przestrzeni całego roku 2009 - mówi E. Longin Wons, prezes Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej.

Jak informuje prezes Wons, aktualnie RAFAMET S.A. posiada 50-procentowy portfel zamówień na rok 2010, który w trakcie roku będzie uzupełniany o umowy i zlecenia aktualnie przygotowywane do etapu ich finalizacji kontraktowej. - Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest dobra, a nad stanem kontraktacji pracujemy z ogromną determinacją - zapewnia E. Longin Wons.

Największą inwestycją w Grupie Kapitałowej RAFAMET oddaną do użytku w roku 2009 było uruchomienie pieca indukcyjno-topiącego w Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. (podmiot zależny). Inwestycja wartości ponad 6 mln zł umożliwia produkcję dużych detali nie tylko z żeliwa szarego, ale również sferoidalnego.

Z kolei w 2010 roku Spółka zrealizuje bardzo ważną inwestycję dotyczącą parku maszynowego Wydziału Obróbki. Jest to wykonanie i przekazanie do eksploatacji ciężkiej tokarki karuzelowej KCI 600/800N. Maszyna ta umożliwi obróbkę elementów o średnicy do 8000 mm, wysokości do 3500 mm i ciężarze do 120 ton. Zastąpi obecnie posiadaną i wyeksploatowaną tokarkę konwencjonalną typu KCH 500/830R z 1979 r. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na 5 mln zł.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2009 ROK

RAFAMET S.A.
W 2009 roku spółka dominująca (Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.) wypracowała zysk netto w wysokości 3.351 tys. zł, wobec 2.203 tys. zł zysku netto w roku 2008.

Przychody RAFAMET S.A. ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2009 roku wyniosły 98.580 tys. zł i były wyższe o 568 tys. zł od przychodów uzyskanych w 2008 roku (w 2008 wyniosły 98.012 tys. zł). O wartości sprzedaży w 2009 roku decydował wysoki kurs wymiany euro w stosunku do polskiej złotówki, kształtujący się na przestrzeni całego roku.

Większą część swoich przychodów Spółka zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzedaż eksportowa w 2009 roku wzrosła o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem 2008 (sprzedaż na rynek zagraniczny w 2009 roku wyniosła 83.816,7 tys. zł, co stanowi ponad 85 proc. ogółu sprzedaży produktów i usług RAFAMET S.A., a w 2008 r. sprzedaż eksportowa Spółki wyniosła 72.318,4 tys. zł, co stanowiło 74,2 proc. jej ogólnej sprzedaży).

Największym rynkiem zbytu dla Spółki była w 2009 roku Japonia, gdzie sprzedaż wyrobów i usług wyniosła 43.417 tys. zł (co stanowi 44,04 proc. ogółu sprzedaży). Innymi istotnymi rynkami sprzedaży eksportowej były: Korea Płd., Rosja, Malezja oraz Francja. RAFAMET S.A. w omawianym okresie sprzedawał również swoje wyroby i usługi do takich państw, jak: Ukraina, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Tunezja (ogólna wartość sprzedaży na te rynki wyniosła 7.146 zł, czyli 7,25 proc. ogółu sprzedaży).

Sprzedaż krajowa wyniosła z kolei w 2009 roku 14.764 tys. zł, czyli 14,98 proc. wolumenu sprzedaży ogółem, co oznacza spadek o prawie 41,1 proc. w porównaniu do roku 2008. Największym krajowym odbiorcą był NEWAG S.A. z Nowego Sącza (w 2009 r. RAFAMET S.A. zrealizował zamówienia na rzecz tej firmy na łączną kwotę 3.017 tys. zł).

Na dzień 31.12.2009 r., po dokonaniu przedterminowej spłaty pożyczki, Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych

Grupa Kapitałowa RAFAMET
Grupa Kapitałowa RAFAMET za 2009 rok wypracowała zysk netto w wysokości 3.939 tys. zł, wobec 4.133 tys. zł w roku 2008 (zysk netto za 2009 rok był więc mniejszy o 194 tys. zł, tj. o 4,7 proc.).

Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej RAFAMET za 2009 rok wyniosły 110.501 tys. zł, w porównaniu do 117.742 tys. zł w roku 2008.

Podstawowym produktem sprzedawanym w 2009 roku, ze sprzedaży którego Grupa Kapitałowa osiągnęła swoje przychody w największej części (stanowiącej ponad 80 proc. całości obrotów) była grupa „obrabiarki i urządzenia". Grupa Kapitałowa RAFAMET w 2009 roku sprzedała ponad 7 proc. więcej nowych obrabiarek i urządzeń niż w roku 2008.

Wzrost sprzedaży w tej grupie asortymentowej pozwolił na pełne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, ale jednocześnie ograniczył zdolność świadczenia i sprzedaży usług na rzecz podmiotów trzecich oraz sprzedaży w pozostałych grupach asortymentowych (tj. „odlewy" oraz „części i zespoły obrabiarek"), w których nastąpił spadek sprzedaży średnio o około 50 proc. w stosunku do roku 2008.

Stan zadłużenia Grupy Kapitałowej RAFAMET z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 6.511 tys. zł.

ZDJĘCIE:

RAFAMET - Dobry rok 2009, ale kryzys nie odpuszcza
PODPIS: Uruchomienie pieca indukcyjno-topiącego w Zespole Odlewni RAFAMET jest inwestycją w przyszłość. Pomimo obecnego światowego kryzysu, RAFAMET chce być w czołówce beneficjentów ożywienia gospodarczego.

RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Adventure Media

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »