Technologie » Telekomunikacja

e-point SA wchodzi z sektor publiczny. Wygrywa przetarg dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

e-point SA rozbuduje dla UKE system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Projekt jest wynikiem przetargu, ogłoszonego w kwietniu bieżącego roku.

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) został stworzony na potrzeby  operatorów sieci aby zapewnić im dostęp do informacji o:

·   procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej;

·       istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej;

·       obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach dostępu do PIT operatorzy sieci mogą sprawdzić przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, co ułatwia im podejmowanie decyzji biznesowych np. dotyczących dzierżawy elementów istniejących sieci lub kanałów technologicznych.

 

Dodatkowo PIT umożliwia przekazywanie przez operatorów sieci, w tym jednostki samorządu terytorialnego, informacji o posiadanych przez nich sieciach lub kanałach technologicznych. Informacje te udostępniane są innym operatorom sieci, zainteresowanym inwestycjami na danym terenie.

 

Istotą wprowadzanych modyfikacji jest rozbudowa Systemu o nowe funkcjonalności, w tym umożliwiające gromadzenie i prezentowanie nie tylko dotychczas zebranych danych, ale także danych przekazywanych w ramach inwentaryzacji prowadzonej corocznie przez Prezesa UKE (obecnie za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej).

 

Podstawą do rozpoczęcia prac nad nowym projektem jest procedowana nowelizacja art. 29 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci. Zmieniony zostanie w niej zakres inwentaryzacji, wprowadzone zostanie też raportowanie fizycznych przebiegów sieci telekomunikacyjnych oraz przekazywanie danych dwa razy w roku, dlatego też system PIT zostanie rozbudowany o nowe funkcje.

 

Wśród korzyści dla użytkowników można wyróżnić:

 •           bezpośredni dostęp do danych wprowadzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,

•            szybki i łatwy dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do danych niezbędnych do budowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych,

•            jeden system służący realizacji większości obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa UKE, podniesienie jakości e-usług oferowanych przez administrację publiczną poprzez budowę nowych funkcji umożliwiających przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przekazywanie danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej w terminach i zakresie zgodnym z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Zakres umowy

Umowa między podmiotami została podpisana na początku sierpnia. Jej zakończenie zaplanowane jest na wrzesień 2024 roku i obejmuje pełny proces tworzenia oprogramowania. Od analizy i projektowania, poprzez wytworzenie i przetestowanie systemu, szkolenia dla użytkowników i administratorów aż po wdrożenie i konfigurację systemu oraz przygotowanie dokumentacji użytkowej. Ostatni etap przewiduje świadczenie usług gwarancji i rozwoju. Efektem prac ma być działający, rozbudowany o nowe funkcjonalności, system Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji. System PIT zostanie rozbudowany m.in. w zakresie:

·       e-usługi umożliwiającej zgłaszanie popytu na usługi;

·       e-usługi umożliwiającej identyfikację usług dostępnych pod wybranym adresem;

·       dedykowanej wtyczki QGIS;

·   modułu integracji z publicznymi rejestrami państwowymi prowadzonymi przez GUS, GUNB i GUGiK oraz innymi wskazanymi w ofercie;

·       modułu do analizowania procesu raportowego Użytkowników zewnętrznych;

·       modułu raportowego;

·       modułu kontroli - Baza podmiotów zobligowanych do przekazania danych;

·   ogólnodostępnego portalu informacyjnego, zgodnego z RWD o informację dotyczącą inwentaryzacji, planów inwestycyjnych, jakości usług, oferty hurtowej i informacji dotyczącej obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w zasięgu Sieci POPC; zawierającego instrukcję użytkowania Rozbudowanego Systemu w części pomocy.

Grupa e-point SA wchodzi w sektor publiczny

W czerwcu ubiegłego roku, grupa e-point SA rozpoczęła działalność w sektorze publicznym powołując spółkę e-point Polska, którą tworzą eksperci związani z administracją publiczną od wielu lat. Jej celem jest dostarczanie rozwiązań z obszaru informacji geoprzestrzennej dla administracji publicznej.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w jednostkach administracji publicznej ma ogromny wpływ na sposób, w jaki wykonują one swoje zadania oraz komunikują się z odbiorcami.  Możliwość tworzenia narzędzi, które służą społeczeństwu napędza nas do działania - dodaje Marek Szulc, CEO e-point Polska.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

okusmierz@e-point.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Za 1 dzień:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRÓBNE W ATMOSFERZE MULTISPORT W WARSZAWIE
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »