Firma » Finanse

FUNDUSZE OBLIGACJI ŚWIATOWYCH W CZOŁÓWCE RANKINGU ANALIZ ONLINE

FUNDUSZE OBLIGACJI ŚWIATOWYCH W CZOŁÓWCE RANKINGU ANALIZ ONLINE
Zobacz więcej zdjęć »
Franklin Templeton Investments, jedna z największych organizacji zarządzających inwestycjami na świecie, z radością informuje o sukcesie swych zarejestrowanych w Luksemburgu funduszy obligacji światowych, które zajęły pierwsze trzy miejsca w rankingu opublikowanym niedawno przez Analizy Online.

 

 

Fundusze Templeton Global Total Return Fund (USD), Franklin Strategic Income Fund (USD) oraz Templeton Global Bond Fund (USD)2 otrzymały najwyższe noty spośród ok. 20 funduszy inwestycyjnych dłużnych globalnych za okres 3 lat kończący się w październiku 2012 r. Ranking Analiz Online opublikowany 28 listopada 2012 r. opracowano na podstawie stóp zwrotu funduszy oraz wskaźnika IR odzwierciedlającego stosunek spodziewanych zwrotów do ryzyka, dzięki czemu klienci mogą wybrać produkt inwestycyjny odpowiadający ich indywidualnym wymaganiom.

 

Michał Staszkiewicz, dyrektor sprzedaży na Polskę we Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. powiedział: „Nasze fundusze obligacji światowych należą do najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych wśród polskich klientów, przede wszystkim dzięki szerokiemu spektrum możliwości i dotychczasowej historii solidnych wyników długoterminowych. Warto wspomnieć, że fundusze Templeton Global Bond Fund i Templeton Global Total Return Fund dostępne są dla polskich inwestorów także w postaci tytułów uczestnictwa denominowanych w PLN. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia, które potwierdza skuteczność solidnego procesu inwestycyjnego i sprawdzonej strategii zarządzania naszymi funduszami”. 

 

Templeton Global Total Return Fund inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata, jak również w określone instrumenty finansowe wykorzystywane do celów inwestycyjnych. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, fundusz o aktywach wartych 28 mld USD wypracował zwrot rzędu 36,78%4 w porównaniu z wynikiem indeksu Barclays Multiverse Index na poziomie 13,19%. Fundusz zarządzany jest przez dr. Michaela Hasenstaba, starszego wiceprezesa i dyrektora w Franklin Templeton Fixed Income Group, oraz Sonal Desai pełniącą funkcję dyrektora ds. analiz w Franklin Templeton Fixed Income Group.

 

Celem inwestycyjnym funduszu Franklin Strategic Income Fund jest osiąganie wysokich dochodów bieżących i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, fundusz o aktywach wartych 776 mln USD wypracował zwrot rzędu 25,36% w porównaniu z wynikiem indeksu Barclays U.S. Aggregate Index na poziomie 18,04%5. Portfelem funduszu zarządzają: Eric Takaha, CFA, Christopher Molumphy, CFA i Kent Burns, CFA.

 

Celem funduszu Templeton Global Bond Fund jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy lub podmioty powiązane z rządami z całego świata. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, fundusz o aktywach wartych 44 mld USD wypracował zwrot rzędu 24,90%6 w porównaniu z wynikiem indeksu JP Morgan Global Government Bond Index na poziomie 10,96%. Tym funduszem także zarządzają dr Michael Hasenstab i Sonal Desai.Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.franklintempleton.pl

 

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje globalne i krajowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez zespoły: Franklin, Templeton, Mutual Series, Darby i Bissett. Spółka z siedzibą główną w San Mateo w Kalifornii ma ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie inwestycji, a łączna wartość jej aktywów w zarządzaniu sięga 781,8 mld USD (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.).

 

Jako wiodąca globalna organizacja zarządzająca inwestycjami, firma osiągnęła także solidną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej (oddziały w Moskwie, Warszawie, Budapeszcie i Stambule). Pod przewodnictwem Vivka Kudvy, dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za Indie i region CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka), Franklin Templeton oferuje luksemburskie fundusze SICAV i inne indywidualnie dostosowane rozwiązania inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z różnych krajów tego regionu, m.in. z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii, a od niedawna także z Rumunii.

 

2. Templeton Global Total Return Fund (USD), Franklin Strategic Income Fund (USD) i Templeton Global Bond Fund (USD) to subfundusze Franklin Templeton Investment Funds – SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Więcej informacji można znaleźć w najnowszym prospekcie informacyjnym oraz „Podstawowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Niniejszy dokument nie stanowi ani nie jest częścią oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym oraz aktualnym pełnym lub skróconym prospekcie (dokumenty te dostępne są pod adresem wskazanym poniżej). Wycena tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.  Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy SICAV Franklin Templeton Investment Funds wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w „Podstawowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu SICAV nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

 

3. Analizy Online to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Analizy Online to również największy dostawca danych i informacji o funduszach inwestycyjnych w Polsce. Spółka oferuje szeroki wachlarz produktów przeznaczonych dla osób zawodowo związanych z rynkami finansowymi i jest notowana na rynku akcji NewConnect.

 

4. Źródło: Franklin Templeton Investments. Dane na dzień 30 listopada 2012 r.

 

5. Źródło: Franklin Templeton Investments. Dane na dzień 30 listopada 2012 r.

 

6. Źródło: Franklin Templeton Investments. Dane na dzień 30 listopada 2012 r.

 

Niniejszy komunikat prasowy został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego rodzaju profesjonalnej porady. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały zebrane i opracowane przez Franklin Templeton Investments oraz zespoły zarządzających FTI z zachowaniem zasad profesjonalizmu i należytej staranności. Franklin Templeton Investments nie gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są precyzyjne. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego komunikatu prasowego ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments.

Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.; Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa; Tel.: +48 22 337 13 50; Faks: +48 22 337 13 70.

 

Więcej informacji o naszych Funduszach oraz pełną listę dystrybutorów można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.franklintempleton.pl.

 

© 2012. Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

an@thpr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »