Firma » Biznes

Grupa Generali rośnie także na trudnym rynku w Polsce

Grupa Generali rośnie także na trudnym rynku w Polsce
Zobacz więcej zdjęć »
Spółki Grupy Generali w Polsce mają za sobą udany kwartał otwarcia roku 2009. Mimo trudnych warunków działania składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. do 358,6 mln zł, tj. łącznie o 8% w porównaniu z tym samym okresem ub.r.

Na szczególną uwagę zasługuje tempo rozwoju spółki Generali T.U., działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych, której przypis składki był o 27% wyższy niż na koniec marca 2008 r. oraz 23% wzrost w obszarze ubezpieczeń na życie ze składką regularną.

Lepsze - rok do roku - są również wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto spółek Grupy Generali w Polsce wzrósł o 16 % do 9,2 mln zł wobec 7,9 mln zł przed rokiem. OFE Generali kontynuował szybsze od konkurentów tempo przyrostu aktywnych rachunków emerytalnych, których prowadził na koniec marca br. 628,6 tys. Świetne wyniki inwestycyjne OFE Generali pozwoliły mu po raz kolejny z rzędu zwyciężyć w kwietniowym rankingu najlepszych funduszy emerytalnych, przygotowywanym przez redakcję „Rzeczpospolitej".

- „Pierwszy kwartał tego roku był dla spółek Grupy Generali szczególny z co najmniej 2 powodów. Po pierwsze wkroczyliśmy w rok jubileuszu 10-lecia naszej działalności w Polsce, co powoduje, że tym bardziej chcemy dołożyć wszelkich starań aby 2009 rok był dla nas jeszcze bardziej udany niż dotychczas. Po drugie udowodniliśmy, że Generali nawet na trudnym rynku, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w dobie światowego kryzysu gospodarczego, jest w stanie kontynuować tempo szybkiego rozwoju, istotnie poprawiając podstawowe parametry finansowe. Niemal 30-procentowy wzrost na rynku ubezpieczeń majątkowych, 23 % wzrost na rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną, o 16% wyższa zyskowność Grupy, kolejne zwycięstwo w rankingach na najlepszy fundusz emerytalny, to osiągnięcia,  które szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego zasługują na aprobatę" - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Generali T.U.: 27-procentowy wzrost przypisu składki wobec trudnych warunków rynkowych

I kwartał br. był udany dla spółki Generali T.U., działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych. Składka przypisana brutto wzrosła na koniec marca br. o 26,7% do 180,5 mln zł. Wynik ten jest zasługą rosnącej efektywności sprzedaży w kluczowych kanałach dystrybucji (sieci własne, multiagencyjne, brokerskie oraz w kanale dealerskim) i jest szczególnie wart podkreślenia w kontekście negatywnych trendów ekonomicznych w Polsce oraz - z roku na rok - coraz wyższą bazę odniesienia dla wyników spółki, które pod względem dynamiki rozwoju są konsekwentnie od kilku lat najlepsze wśród 10 największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce.

Skonsolidowany zysk spółki Generali T.U, wzrósł na koniec I kwartału br. do 5,9 mln zł wobec 0,9 mln zł przed rokiem. Jednostkowy wynik finansowy netto spółki wyniósł -3,2 mln zł i był zgodny z założeniami spółki. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że zysków netto spółki majątkowej Generali za lata 2008 i 2009 nie można porównywać ze sobą bezpośrednio ze względu na zmianę zasad ujmowania wyników finansowych spółek zależnych od Generali T.U. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o rachunkowości wyniki finansowe spółek zależnych od Generali T.U. nie są od 2009 r. ujmowane w rachunku zysków i strat Generali T.U., lecz w pozycjach bilansowych spółki („kapitał z aktualizacji wyceny"). Oznacza to, że - doprowadzając dane do porównywalności - skonsolidowany zysk spółki Generali T.U, wzrósł na koniec I kwartału br. do 5,9 mln zł wobec 0,9 mln zł przed rokiem.

Ubezpieczenia na życie: nacisk na składkę regularną procentuje w warunkach turbulencji giełdowych

Na koniec marca br. składka przypisana przez spółkę Generali Życie T.U. S.A. osiągnęła poziom 178,1 mln zł, wobec 190,3 mln zł przed rokiem (-6,4%). Zgodnie z przewidywaniami na rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce kluczowy wpływ wywierać będzie w tym roku załamanie w segmencie produktów ze składką jednorazową. W tym kontekście Generali spodziewa się utrzymania swej przewagi konkurencyjnej, związanej z odmienną - w stosunku do wielu konkurentów rynkowych - strategią, polegającą na długoterminowym budowaniu portfela produktów ze składką regularną. I tak w tym obszarze Generali Życie wypracowało w I kwartale br. 23% wzrost (do 80,3 mln zł wobec 65,5 mln zł przed rokiem), co zasługuje na podkreślenie w kontekście danych na KNF na koniec 2008 r., które wykazały 1% spadek na tym rynku w Polsce.

Wynik finansowy netto Generali Życie T.U. wyniósł na koniec marca 2009 r. 3,3 mln zł wobec 7,0 mln zł rok wcześniej. Było to efektem wysokich nakładów na rozwój sieci sprzedaży oraz niższych przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie, co wynika z zawirowań na GPW.

Generali OFE: awans na 2. miejsce wg 3-letniej stopy zwrotu

Na koniec marca 2009 r. OFE Generali prowadziło 628,6 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 11,1 % więcej niż rok wcześniej. Oznacza to ok. 2,5-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 4,8%. Dzięki temu już kolejny rok z rzędu Generali może pochwalić się szybszym od średnich rynkowych tempem rozwoju funduszu emerytalnego.

Na koniec I kwartału br. Generali OFE zarządzało aktywami w wysokości 5,6 mld zł, tj. o 6,5% więcej niż w tym samym okresie ub. r., co jest jednym z 3 najlepszych wyników na rynku. Również długoterminowe wyniki inwestycyjne Generali OFE potwierdzają, że fundusz ten niezmiennie plasuje się wśród najefektywniejszych w Polsce. W ostatnim opublikowanym przez KNF zestawieniu 3-letnich stóp zwrotu Generali OFE awansował na 2. miejsce, zaś w zestawieniu 10-letnim (od ‘IX 1999r.) plasuje się na 3. miejscu (ze stopą zwrotu w wysokości 134,2%).

Na koniec marca br. Generali PTE wypracowało zysk netto na poziomie 6,1 mln zł, o 3% więcej niż rok wcześniej.

Podsumowanie

I kwartał 2009 r. jest potwierdzeniem faktu, że ubezpieczyciele staną w tym roku przed zadaniem wyjścia naprzeciw trudnym warunkom ekonomicznym i prawnym. Mimo świadomości funkcjonowania w warunkach spowolnienia gospodarczego Generali planuje wciąż rozwijać ofertę produktową, tak by stale być blisko Klientów i kontynuować szybkie tempo rozwoju organicznego. Z myślą o tym tylko w ostatnich tygodniach Grupa Generali m.in. zawarła znaczące kontrakty w zakresie bancasurance, w tym z PKO BP, BOŚ Bankiem, DnB Nord, a także wprowadza dalsze modyfikacje i nowości produktowe, jak np. nowy Program NNW czy w zakresie produktów zdrowotnych.

„Wyniki I kwartału są dla nas potwierdzeniem, że Generali potrafi się rozwijać nie tylko w okresie prosperity, ale również w warunkach stagnacji gospodarczej. Chcemy wykorzystać drzemiący w naszej organizacji potencjał, tak aby - paradoksalnie - czas kryzysu i spowolnienia wykorzystać dla wzmocnienia naszej pozycji rynkowej. Chcemy w 2009 r. zapewnić Generali kilkudziesięcioprocentową dynamikę rozwoju sprzedaży w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych opartych na składce regularnej przy ciągłym utrzymywaniu dyscypliny kosztowej. Chcemy w oczach naszych partnerów biznesowych stale utrzymywać miano partnera przewidywalnego, stabilnego i wiarygodnego. Partnera, który nie wykonuje nerwowych ruchów, związanych z nagłym wycofywaniem się z pewnych linii produktowych, czy prowadzeniem niestabilnej polityki cenowej. Przed nami w tym roku dziesiątki różnego rodzaju działań, związanych z rozwojem sieci sprzedaży, inwestycjami w likwidację szkód oraz nieustanna praca nad udoskonalaniem produktów ubezpieczeniowych" - podsumowuje Prezes Andrzej Jarczyk.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »