Kobieta, zdrowie, uroda » Medycyna

HEADWAY 2020 – NOWY EUROPEJSKI PLAN NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Eksperci, naukowcy i pacjenci dyskutują w Parlamencie Europejskim o innowacyjnych rozwiązaniach związanych z obszarem zdrowia psychicznego
  • Podczas Forum w Brukseli, prestiżowego panelu dyskusyjnego zorganizowanego wParlamencie Europejskim w ramach międzynarodowego projektu Headway 2020, zaprezentowano aktualną sytuację w obszarze zdrowia psychicznego w Europie iwyzwania dotyczące tej sfery. Przedstawiono także jej wpływ na społeczeństwo wPolsce, Hiszpanii i we Włoszech.
  • Choroby psychiczne dotyczą 14,9% mieszkańców Polski, ale na zdrowie psychiczne przeznaczane jest zaledwie 5,1% publicznych wydatków na ochronę zdrowia.
    Ta dysproporcja w pełni unaocznia konieczność stworzenia nowej narodowej strategii na rzecz zdrowia psychicznego.
  • Projekt Headway 2020 powstał w 2017 roku jako interdyscyplinarna platforma służąca wymianie i łączeniu rozmaitych europejskich doświadczeń oraz wspieraniu międzynarodowego dialogu w celu ułatwienia rozwiązania problemu zaburzeń psychicznych w Europie.

 

Bruksela, 9 października 2019 r.

Podczas Forum Brukselskiego zaprezentowano aktualną sytuację obszaru zdrowia psychicznego w Europie oraz omówiono wyzwania z nim związane i wpływ tej problematyki na społeczeństwo. Inicjatywa została rozpoczęta i rozwinięta w trzech wybranych państwach
- w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech.

W trakcie konferencji przedstawiono działania podjęte w ramach inicjatywy Headway 2020 i ich rezultaty. Była to również okazja do dyskusji na temat poszczególnych przypadków i najlepszych praktyk zmierzających do poprawy opieki nad pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne w przededniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10 października). W ramach projektu Headway 2020 wydano także praktyczne rekomendacje i zalecenia oraz listę priorytetowych interwencji w celu wytyczenia „nowego planu na rzecz zdrowia psychicznego" w Europie. Brukselskie forum stało się platformą służącą zwiększaniu świadomości tego problemu zarówno na poziomie całej Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich. Dzięki temu kwestia zdrowia psychicznego trafiła na sam szczyt listy europejskich inicjatyw politycznych.

- Choroby psychiczne stanowią jedno z największych wyzwań w opiece zdrowotnej w związku z ich rozpowszechnieniem oraz wynikającymi z nich obciążeniami oraz niepełnosprawnością. Każdego roku dotykają one ponad jedną trzecią ludności Europy - stwierdza Aldo Patriciello, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. - Z tego właśnie względu jestem szczególnie dumny, że mogę być jednym z organizatorów tego ważnego wydarzenia zmierzającego do poruszenia problemu zdrowia psychicznego w ramach polityki europejskiej, jak również do omówienia związanych z nim praktycznych rozwiązań i doświadczeń w różnych państwach.

POLSKA PERSPEKTYWA HEADWAY 2020

Według szacunków w 2016 roku na zaburzenia psychiczne cierpiało w Europie 84 miliony ludzi, a choroby psychiczne i samobójstwa były przyczyną 84 000 zgonów. W związku z tym, zaburzenia psychiczne znalazły się na piątej pozycji wśród najpowszechniejszych chorób niezakaźnych, odpowiadając za 22,4% niepełnosprawności na naszym kontynencie. To, jak pilną kwestią jest poprawa sytuacji w zakresie zdrowia psychicznego, pokazały niedawne badania OECD, według których całkowity koszt chorób psychicznych w całej Europie przekroczył 600 mld euro, czyli 4 procent europejskiego PKB. Chociaż 14,9% mieszkańców Polski cierpiało lub cierpi na tego typu choroby, czego efektem są znaczące pośrednie i bezpośrednie obciążenia finansowe dla państwa, w ostatnich latach na zdrowie psychiczne przeznaczano zaledwie 5,1% publicznych wydatków na opiekę zdrowotną.

Mając na celu wypracowanie nowego spojrzenia na zdrowie psychiczne, prace nad projektem Headway 2020 kontynuowano w 2019 roku, a ich kulminacją była brukselska konferencja. Działania w ramach przedsięwzięcia były nakierowane na przekazanie Europejczykom najlepszych praktyk w obszarze zdrowia psychicznego oraz wezwanie instytucji i społeczności państw członkowskich do podjęcia działań wspierających inicjatywy związane ze schorzeniami psychicznymi.

Również Polska Grupa Robocza stworzyła konkretne rekomendacje i zalecenia, uwzględniające konieczność wdrożenia zarówno środowiskowego modelu opieki skoncentrowanego na pacjentach i ich rodzinach, jak i Narodowego Projektu Pilotażowego.

Innymi istotnymi celami, które warto realizować w obszarze polskiej opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby psychiczne, są: skupienie na wczesnej diagnostyce i rozpoczęciu terapii, wprowadzenie psychiatrów w zagadnienia leczenia młodych pacjentów od dzieciństwa do dorosłości, a także inicjowanie programów edukacyjnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy rodzinnych. Kwestią fundamentalną jest też umożliwienie organizacjom pacjenckim udziału w pracach organów decyzyjnych dążcych do zapewnienia wsparcia chorym
w zakresie powrotu do zdrowia oraz do pracy i życia społecznego. Inne niezwykle ważne zagadnienie dotyczy wprowadzenia rejestru współistniejących zaburzeń psychicznych
i somatycznych
. Ma to na celu uzyskanie dokładniejszych informacji na temat ich rozpowszechnienia oraz występowania.

- W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odnotowano gwałtowny wzrost współwystępowania chorób psychicznych i somatycznych, co miało znaczący wpływ na jakość życia pacjentów cierpiących zarówno na choroby psychiczne, jak i fizyczne - potwierdza Agata Szulc, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. - Niestety, ciągle zdarza się, że specjaliści niebędący psychiatrami nie zwracają uwagi na choroby psychiczne, a psychiatrzy - na choroby somatyczne, czego efektem jest znaczące obciążenie dla pacjenta, jego rodziny i lekarzy. Dlatego też ważne jest promowanie edukacji medycznej skierowanej do wszystkich specjalistów w Europie w celu odpowiedniego leczenia schorzeń współwystępujących.

PROJEKT HEADWAY 2020

Inicjatywa Headway 2020 została zapoczątkowana w 2017 roku przez centrum badawcze
The European House - Ambrosetti we współpracy z wiodącą włoską firmą farmaceutyczną Angelini w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy służącej do wymiany i łączenia rozmaitych europejskich doświadczeń oraz wspierania międzynarodowego dialogu dążącego do znalezienia rozwiązania problemu zaburzeń psychicznych w Europie. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy dotyczącej zapobiegania, diagnozowania, opieki nad pacjentami oraz szukania metod, które ograniczą występowanie chorób psychicznych. Inicjatywa ta jest zbieżna z programami, działaniami i strategiami rządów oraz organizacji międzynarodowych, takich jak WHO czy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- Zdrowie psychiczne to nadal zaniedbany obszar terapeutyczny i przed nami jeszcze wiele pracy. Firma Angelini, która głęboko angażuje się w tę sferę, pragnie przyczynić się do rozwiązania tego złożonego problemu poprzez intensywne wsparcie ważnych projektów, takich jak Headway 2020 - wyjaśnia Pierluigi Antonelli, dyrektor generalny Angelini Pharma. - Jesteśmy dumni z zainteresowania i entuzjazmu, jaki projekt budzi wśród jego uczestników. Mocno wierzymy, że pracując razem, możemy osiągnąć nasz cel poprzez zapewnienie niezbędnej pomocy pacjentom cierpiącym na powodujące niepełnosprawność zaburzenia tego typu.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

HK
http://hkstrategies.com/

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »