Firma » Biznes

Huawei: partnerstwo branżowe dla zapewnienia bezpieczeństwa 5G

W Hadze odbyła się konferencja GSMA Mobile 360 Series pod hasłem "Bezpieczeństwo 5G", która zgromadziła przedstawicieli światowych operatorów, dostawców sprzętu, rządów i urzędów regulacyjnych.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:Wydarzenie miało na celu ustalenie wspólnego stanowiska – w Europie i na całym świecie – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, testowania i schematów certyfikacji 5G.

Podczas konferencji Sean Yang, Dyrektor Biura Globalnego Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Ochrony Prywatności Huawei (Huawei's Global Cyber Security & Privacy Office) omówił szybko zmieniający się globalny krajobraz 5G i podzielił się informacjami na temat dotychczasowych działań branży w dziedzinie standardów bezpieczeństwa 5G i testów bezpieczeństwa,  podejmowanych w odpowiedzi na wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Yang zauważył, że Huawei aktywnie wdraża i wspiera Program zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu sieciowego (NESAS – Network Equipment Security Assurance Scheme) – inicjatywę GSMA mającą na celu rozwój jednolitych standardów testowania i certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie i na świecie. Ujednolicone standardy bezpieczeństwa pomogą zapewnić, że wszystkie elementy i usługi sieciowe mogą osiągnąć ten sam poziom bezpieczeństwa.

„To zrozumiałe, że bezpieczeństwu 5G poświęca się tak dużo uwagi”, powiedział Yang, „Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest w istocie kwestią techniczną, a wszelkie kwestie techniczne powinny być rozwiązywane za pomocą środków technicznych. Zaufanie do bezpieczeństwa cybernetycznego powinno opierać się na faktach; fakty muszą być weryfikowalne; a weryfikacja musi opierać się na normach.”

Yang podkreślił również gotowość Huawei do współpracy z partnerami branżowymi w celu opracowania bardziej przejrzystych standardów i zasad oraz budowania zaufania w branży. „Zawsze wspieramy i aktywnie przyczyniamy się do opracowywania międzynarodowych standardów oraz przestrzegamy przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego” - oświadczył. „Współpracujemy z partnerami branżowymi w celu stworzenia otwartego, przejrzystego i dynamicznego globalnego ekosystemu, który rozwija się dzięki współpracy i wspólnym sukcesom”.

Sean Yang wyraził przekonanie, że na początkowym etapie wszystkie technologie napotykają na problemy z bezpieczeństwem. Dodał, że należy podjąć wysiłki w celu rozwiązania tych problemów, ponieważ technologia nadal się rozwija i zauważył, że wszyscy interesariusze muszą przyjąć postawę proaktywną. Wezwał wszystkich graczy z branży do współpracy w celu zbudowania zaufania i stworzenia bezpiecznego cyfrowego świata dla przyszłych pokoleń.

„Bezpieczeństwo zaczyna się od naszych wartości i przekonań, w tym uczciwości, umiejętności, odpowiedzialności, wiarygodności, otwartości i przejrzystości” - powiedział. „Huawei aktywnie współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie technologii bezpieczeństwa, standaryzacji, certyfikacji, weryfikacji i udostępniania informacji o słabościach i zagrożeniach”.

Yang wskazał również, że Huawei zbudował sześć centrów weryfikacji bezpieczeństwa na całym świecie, w tym niedawno otwarte Centrum Przejrzystości Bezpieczeństwa Cybernetycznego (Cyber Security Transparency Centre) w Brukseli, które stanowi platformę współpracy i komunikacji między agencjami rządowymi, ekspertami ds. technologii, stowarzyszeniami branżowymi i organizacjami normalizacyjnymi.

„Dzięki tej platformie możemy znaleźć drogę do lepszej równowagi między rozwojem a bezpieczeństwem w erze cyfrowej” - powiedział.

Podczas wydarzenia firma Huawei opublikowała dokument zatytułowany Partnerstwo branżowe dla zapewnienia bezpieczeństwa 5G. Omawia on, w jaki sposób 5G wykorzystuje protokoły bezpieczeństwa technologii komunikacyjnych poprzednich generacji (od 2G i 3G do 4G) i daje większe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Oznacza to, że sieć 5G jest znacznie bezpieczniejsza niż poprzednie generacje.

Aby poprawić dotychczasowe osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa 5G, Huawei wezwał całą branżę do zachowania otwartości, przejrzystości i współpracy oraz ciągłej optymalizacji przepisów, regulacji oraz mechanizmów weryfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa 5G. Huawei ma nadzieję, że te inicjatywy sprawią, że sieci będą bardziej odporne na awarie i zapewnią lepsze standardy bezpieczeństwa oraz technologie, co pozwoli skuteczniej przeciwstawiać się zagrożeniom i wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem 5G.


Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

iwonamichalowska

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »