Firma » Finanse

Itella wyniki finansowe za rok 2010

Itella wyniki finansowe za rok 2010
Zobacz więcej zdjęć »
Grupa Itella, fiński koncern pocztowo-logistyczny, lider europejskiego rynku e-fakturowania opublikował raport finansowy za rok 2010. Rada nadzorcza podsumowała, że było to trudny rok skoncentrowany na kontynuacji reform.
Podsumowanie roku 2010

Sprzedaż netto Grupy Itella wyniosła łącznie 1 841,6 mln EUR (1 819,7 EUR w roku 2009 ), wykazując wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. W walutach lokalnych spadek sprzedaży netto wyniósł 0,4%. Udział działalności międzynarodowej w sprzedaży netto wyniósł 32%.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

  • Zysk operacyjny z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 38,1 mln EUR (46,7 mln EUR w roku 2009), czyli 2,1% (2,6%) sprzedaży netto. Zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wyniósł 55,3 mln EUR (86,3 mln EUR w roku 2009), czyli 3,0% (4,7%) sprzedaży netto. Zdolność płatnicza została dodatkowo poprawiona.
  • Na wyniki finansowe wpłynęly koszty nadzwyczajne w wysokości 17,3 mln EUR związane z restrukturyzacją zatrudnienia (restrukturyzacja personelu 29.0 mln EUR i odpis wartości firmy 10,6 mln EUR).
  • Itella Mail Communication zanotowałą spadek ilości listów, niemniej nie był on gwałtowny. Rentowność i sprzedaż netto obniżyły się.
  • Itella Information zwiększyła sprzedaż netto. Rentowność pozostała na tym samym poziomie.
  • W Itella Logistics ilość przewozów zaczęły wzrastać pod koniec roku. Sprzedaż netto wzrosła, straty operacyjne zmalały.
  • Rada nadzorcza zaproponowała dywidendę w wysokości 4,4 mln EUR.
  • Struktura prawna fińskich operacji zmieniła się w dniu 1 stycznia 2011 r., kiedy to fińskie operacje pocztowe zostały przeniesione do nowej spółki zależnej, Itella Posti Oy, należącej do grupy biznesowej Itella Mail Communication. W tym samym dniu rozpoczęła działanie spółka Itella Real Estate Oy, która przejmie całą własność nieruchomości w Finlandii w pierwszej połowie roku 2011.

Podsumowanie roku 2010 w Polsce

"Firma Itella Information miała niezwykle udany rok w Polsce. Stworzyliśmy nowe działy, które wzmocnią naszą działalność i zapewnią dynamiczny wzrost w przyszłości.  Milowym krokiem był zakup poznańskiej spółki Outsourcing Solutions specjalizującej się w outsourcingu procesów finansowych. W 2010 roku uruchomiliśmy także nowe usługi e-fakturowania oraz zbudowaliśmy centrum obsługi dla wszystkich klientów Itella Information z różnych krajów Europy. Bazując na naszych mocnych podstawach liczymy, że  w roku 2011 Itella Information nadal będzie szybko rozwijać się w dziedzinie procesów zarządzania finansami jak również przetwarzania faktur zakupu i sprzedaży" powiedział Miikka Savolainen Dyrektor Generalny Itella Information Polska.

Jukka Alho, prezes i dyrektor generalny Grupy Itella:

„Korzystny zwrot w światowej gospodarce wpłynął na działalność Grupy Itella z opóźnieniem i tylko w niektórych dziedzinach. Nie osiągnęliśmy zakładanego poziomu wyników finansowych, ale nasza zdolność płatnicza, i tak wysoka, wzrosła jeszcze bardziej.

Zyskowność Itella Mail Communication spadła ze względu na mniejszy przerób listów i rosnące koszty produkcji, a także bardzo umiarkowany wzrost cen. Redukcje zatrudnienia i inne środki zwiększania wydajności nie wystarczyły do skompensowania tych czynników. Biorąc pod uwagę spadek sprzedaży w operacjach pocztowych i powolny, długoterminowy rozwój pod względem ilościowym, mniejsza niż jednoprocentowa podwyżka cen opłat za listy okazała się niewystarczająca. W związku z tym, nowy rok zaczynamy od silnych nacisków cenowych.

Itella Information, nasza grupa biznesowa specjalizująca się w usługach fakturowania i zarządzania finansowego, rozwijała się zgodnie z naszą strategią. Odnotowano postęp w dziedzinie rozwiązań i ważne kontrakty zostały zawarte.

Itella Logistics miała dobre wyniki w drugiej połowie roku prowadzące do ogólnego wzrostu sprzedaży netto. Zwiększyło to zyskowność grypy biznesowej, chociaż wynik był nadal ujemny. Wyniki finansowe w dziedzinie logistyki będą w dalszym ciągu silnie zależeć nie tylko od rozwoju operacji w Finlandii i Skandynawii, lecz również w Rosji. Popyt na usługi ItellaNLC wzrastał, w szczególności w Moskwie wskaźnik wykorzystania usług magazynowych osiągnął obiecujący poziom w perspektywie roku 2011.

Nowa ustawa o usługach pocztowych, zgodna z dyrektywą pocztową Unii Europejskiej ma wejść w życie w Finlandii wiosną 2011 r. Jej celem jest promowanie konkurencji. Z punktu widzenia firmy Itella niezwykle ważne jest jasne, jednoznaczne określenie koncepcji usługi powszechnej (UP). Niemniej jednak, w Finlandii nadal nierozwiązane pozostają kwestie finansowania usług pocztowych w obszarach rzadko zaludnionych, objęte zobowiązaniem powszechności usług, ale nie dopuszczające działania na zasadach rynkowych.   

Itella i fińskie organy nadzorcze mają bardzo różne poglądy na zasady księgowania kosztów usług pocztowych, a co za tym idzie, na ceny. Rozbieżności między stanowiskiem fińskich władz a interpretacją przeważającą w innych krajach UE będzie mieć szkodliwe reperkusje. Niezbędna jest klarowność w kilku podstawowych kwestiach, takich jak metody pokrywania kosztów sieci placówek pocztowych. W przeciwnym razie konieczne może okazać się ograniczanie kosztów prowadzenia sieci placówek pocztowych, w sposób niezgodny z oczekiwaniami obywateli Finlandii. Inne potencjalne zagrożenie to ewentualna konieczność alokacji kosztów prasy i innych użytkowników sieci doręczycielskiej w sposób, który może doprowadzić do problemów z finansowaniem usługi powszechnej".Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Ewa Nowak

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »