Firma » Biznes

Jakie zasady segregowania odpadów muszą być przestrzegane przez Twoją firmę?

Jakie zasady segregowania odpadów muszą być przestrzegane przez Twoją firmę?
Zobacz więcej zdjęć »
Segregacja odpadów w firmie nie może być prowadzona w sposób dowolny – w obowiązujących przepisach zostało zapisanych szereg norm, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy.

Oczywiście w biurze wygląda to nieco inaczej niż w ogromnym zakładzie produkcyjnym, jednak pewne zasady segregowania odpadów pozostają dla wszystkich wspólne. Oto kilka porad, dzięki którym segregowanie odpadów w firmie będzie wygodniejsze, tańsze i spełni wymogi obowiązującego prawa.Segregacja odpadów w firmie – przepisy i normy

Zasady segregowania odpadów zostały skodyfikowane w kilku aktach prawnych, a te najważniejsze to: ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Sformułowane w nich zasady zobowiązują firmy do selektywnej zbiórki odpadów. Innymi słowy, każda firma jest zobligowana do selekcji śmieci i zbierania ich w odrębnych pojemnikach w podziale na 5 głównych frakcji. Pojemniki na odpady komunalne powstające w firmie (np. odpady biurowe, resztki jedzenia) powinny być oznaczone odpowiednim kolorem. Żółte kosze do segregacji odpadów są przeznaczone do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali, zielone na szkło, niebieskie na papier, do brązowych pojemników powinny trafiać bioodpady, a do pojemnika czarnego – odpady zmieszane. W firmie powinien również znaleźć się osobny pojemnik na odpady elektroniczne lub niebezpieczne (tonery). Przedsiębiorstwa są również zobligowane do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a segregacja odpadów w biurze czy firmie powinna mieć na celu ułatwiony recykling odpadów. Oznacza to, że odpady należy chronić przed zniszczeniem, ponieważ są cennym surowcem, który można wykorzystać do produkcji nowych przedmiotów użytkowych. Firmy generujące odpady przemysłowe lub niebezpieczne muszą również zadbać o ich właściwą segregację i utylizację.Zasady segregowania odpadów w praktyce

Prawidłowa segregacja odpadów pozwala firmie nie tylko uniknąć kar przewidzianych w przepisach, ale też sprzyja oszczędnościom i dowodzi odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec środowiska i przyszłych pokoleń. Segregowanie odpadów w biurze w praktyce wymaga jednak przemyślanych działań, odpowiedniej infrastruktury i wiedzy. Segregacja odpadów w firmie (https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/zarzadzanie-odpadami/podrecznik-sortowania-odpadow/) nie powiedzie się też bez zaangażowania pracowników. Pierwsze kroki warto więc w tej dziedzinie stawiać przy współpracy z fachowcami, którzy przeprowadzą audyt w firmie, ustalą, jakie pojemniki na odpady oraz w jakiej ilości powinny znaleźć się w zakładzie, gdzie je ulokować i jak oznaczyć. Systemowe rozwiązania z obszaru segregowania odpadów w przedsiębiorstwach od lat tworzy i z sukcesami wdraża Stena Recycling, nowoczesna firma zarządzająca odpadami w Polsce. Stena Recycling pomaga dobrać i dostarcza odpowiednie dla danej firmy certyfikowane pojemniki na odpady oraz oznaczenia do nich, organizuje odbiór odpadów (również odpadów niebezpiecznych), ich transport i recykling, a także prowadzi szkolenia dla pracowników z segregacji odpadów. Jej pracownicy mogą również przygotować specjalny podręcznik sortowania odpadów, który jest bazą wiedzy o odpadach powstających w konkretnym przedsiębiorstwie i ułatwia ich segregowanie.Jak segregować odpady w firmie? – porady

Aby zasady segregowania odpadów były w firmie przestrzegane, zacząć trzeba od przeszkolenia personelu, który nie może mieć wątpliwości, do którego kosza ma trafić dany odpad. Pracowników warto też zachęcać do poszanowania poznanych reguł, a samą segregację ułatwiać. Pamiętajmy więc, by pojemniki do segregacji odpadów były dobrze oznaczone i zawierały czytelne informacje o swoim przeznaczeniu, znajdowały się w miejscach, gdzie dany odpad powstaje i były zawsze łatwo dostępne. Kontenery na odpady powinny być atestowane, trwałe, funkcjonalne (łatwe do opróżnienia, transportu itd.) oraz dostosowane do właściwości odpadów, które do nich trafią. W przeciwnym razie szybko będą wymagały wymiany, a to niepotrzebne koszty. Dobrym pomysłem jest też wyposażenie firmy w pojemniki na odpady zmniejszające ich objętość (np. prasokontenery), zwłaszcza gdy zakład generuje duże ilości odpadów przemysłowych.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

slawek

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »