Firma » Biznes

Niższa sprzedaż, dobry poziom zysku

Niższa sprzedaż, dobry poziom zysku
Zobacz więcej zdjęć »
Wyniki finansowe Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej i Grupy Kapitałowej RAFAMET za IV kwartał 2009 roku, wraz z komentarzem prezesa RAFAMET S.A. E. Longina Wonsa.

Mimo spadku przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2009 roku do poziomu około 23,9 mln zł. (z blisko 38,8 miliona zł w analogicznym okresie 2008 roku), Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 3 milionów zł (w porównaniu do ponad 1,7 miliona zł w analogicznym okresie 2008 roku).

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

W analizie rok do roku, GK RAFAMET udało się ostatecznie  w  2009 roku osiągnąć wyniki finansowe podobne do tych, jakie wypracowała w roku 2008.

Jak wyjaśnia E. Longin Wons, prezes Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej (Spółki dominującej w GK RAFAMET), na wysoki zysk netto wpływ miała zagraniczna sprzedaż RAFAMET S.A., która stanowiła 85 proc. ogółu sprzedaży oraz saldo zdarzeń finansowych zrealizowanych na przestrzeni roku 2009 oraz ostatnim kwartale poprzedniego roku.

To efekt korzystnej dla eksporterów relacji kursu euro do waluty krajowej, który przez cały rok 2009 powodował  utrzymywanie się wartości złotego na poziomie zdecydowanie powyżej 4 zł – stwierdza E. Longin Wons. - Pozwoliło to zrealizować wyjątkowo wysoki wynik na działalności operacyjnej i w konsekwencji  wynik finansowy netto  na poziomie podobnym do 2008 r. W roku 2009 RAFAMET S.A. uporał się nie tylko  z walutowymi  transakcjami zabezpieczającymi z roku 2008, ale doprowadził do ogromnego zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych.  Na ostateczny wynik finansowy netto GK wpływ miał  również wynik finansowy Zespołu Odlewni Rafamet Spółka z o.o.  (podmiot objęty konsolidacją) na poziomie niższym od zaplanowanego – co jednak jest wynikiem głębiej odczuwalnego w 2009 roku kryzysu gospodarczego przez tę spółkę  – komentuje prezes RAFAMET S.A.

Obecnie Spółka dąży do tego, by w roku 2010 osiągnąć wartość portfela zleceń na poziomie gwarantującym optymalne skorelowanie parametrów ekonomiczno-finansowych prowadzonej działalności gospodarczej. - Na dziś nie planujemy osiągnięcia lepszych niż w 2009 r. wyników sprzedaży ogółem, bo rozmiary i głębokość kryzysu gospodarczego, w tym w odniesieniu do wytwórców dóbr inwestycyjnych, nie napawają optymizmem. Naszym celem w roku bieżącym będzie  poprawa efektywności działania, na poziomie co prawda nie realizacji zysku na działalności operacyjnej, bo ten osiągnięty w roku 2009 jest rekordowy, ale  na poziomie zysku brutto i netto. Czyli ustabilizowanie, a nawet  poprawa wyników zysku netto za rok 2010 to zadanie dla podmiotów Grupy Kapitałowej RAFAMET – podsumowuje E. Longin Wons i jednocześnie zapewnia, że Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2009 rok według podobnych parametrów jak w 2008 roku.

WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

RAFAMET S.A.

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2009 roku Spółki dominującej, czyli Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., wyniosły 19.856 tys. zł w porównaniu do 33.617 tys. zł w analogicznym okresie 2008 roku. Natomiast za cały 2009 rok przychody ze sprzedaży wyniosły 98.580 tys. zł i były wyższe od tych w roku 2008 o 0,6 proc. (przychody ze sprzedaży w 2008 roku wyniosły 98.012 tys. zł).

Większą część swoich przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagranicznych. W 2009 roku sprzedaż na te rynki wyniosła 83.816,7 tys. zł, co stanowi 85 proc. ogółu sprzedaży RAFAMET S.A. Największymi rynkami zbytu były: rynek japoński (gdzie sprzedaż wyrobów i usług wyniosła 43.417 tys. zł, co stanowi 51,8 proc. ogółu sprzedaży zagranicznej), rynek koreański (odpowiednio na kwotę 12.612 tys. zł, co stanowi 15 proc. ogółu sprzedaży zagranicznej), Federacja Rosyjska (odpowiednio na kwotę 8.426 tys. zł, co stanowi 10 proc. ogółu sprzedaży zagranicznej) oraz rynek malezyjski (odpowiednio na kwotę 5.568 tys. zł, co stanowi 6,6 proc. ogółu sprzedaży zagranicznej). Spółka skierowała swoją sprzedaż również na takie rynki, jak: Francja, Ukraina, Iran, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tunezja, Czechy, gdzie wartość sprzedaży wyniosła razem 12.600 tys. zł, czyli ponad 15 proc. ogółu sprzedaży zagranicznej.

Sprzedaż krajowa RAFAMET S.A. w 2009 roku wynosiła 14.763 tys. zł, czyli 15 proc. wartości sprzedaży ogółem. Największym krajowym odbiorcą, na rzecz którego sprzedaż Spółki wyniosła 22 proc. ogółu sprzedaży krajowej, jest NEWAG  S.A z Nowego Sącza oraz FAMET S.A. z Kędzierzyna Koźla.

Zysk netto za IV kwartał 2009 roku wyniósł 2.351 tys. zł w porównaniu do 977 tys. zł w analogicznym okresie roku 2008. Za cały 2009 rok zysk netto wynosi 3.351 tys. zł wobec 2.203 tys. zł w 2008 roku.

W IV kwartale Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 422.761,10 zł,  zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A z dnia 25.06.2009 r. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 431.870,10 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadała kwota 0,10 zł.   Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje Spółki, tj. 4.318.701 szt. akcji według stanu na dzień 31.07.2009 r. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Grupa Kapitałowa RAFAMET

W IV kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła  przychody ze sprzedaży w wysokości 23.869 tys. zł w porównaniu do 38.746 tys. zł w analogicznym okresie 2008 roku.
Zysk netto Grupy Kapitałowej RAFAMET za IV kwartał 2009 roku wyniósł z kolei 3.007 tys. zł w porównaniu do 1.724 tys. zł w analogicznym okresie 2008 roku.

W 2009 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła 43.031 tys. zł zysku brutto na sprzedaży, czyli o 43,7 proc. więcej niż w roku 2008, kiedy to zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 29.935 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej GK w 2009 roku wyniósł 17.500 tys. zł (7.179 tys. zł w roku 2008). Grupa wypracowała w sumie w 2009 roku 4.158 tys. zł zysku netto (wobec 4.133 tys. zł w 2008 roku).  Ogółem przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły w GK w 2009 roku 110.501 tys. zł wobec 117.742 tys. zł w 2008 roku.


RAFAMET S.A.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Adventure Media

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »