Gospodarka » Przemysł

RAFAKO: wyższy zysk przy niższych przychodach

RAFAKO: wyższy zysk przy niższych przychodach
Zobacz więcej zdjęć »
W pierwszym półroczu 2009 r. Grupa Kapitałowa RAFAKO zanotowała wzrost wyniku brutto w wysokości 20,6 mln zł wobec 12,3 mln zł w w analogicznym okresie roku 2008 oraz netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 12,6 mln zł (6,3 mln zł w 2008 r.).

- Osiągnięcie niższych przychodów związane jest ze zwolnieniem tempa inwestycji na kilku dużych projektach. To było niezależne od RAFAKO. Wynikało z utrudnionego dostępu do źródeł finansowania dla naszych klientów, spowodowanego problemami światowej gospodarki. Drugi kwartał był już lepszy choć wciąż nie osiągnęliśmy zakładanego poziomu. Nie stanowi to istotnego ryzyka dla RAFAKO, gdyż zarówno skala jak i struktura portfela zleceń każe spokojnie myśleć o przyszłości – mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A. z Raciborza.

RAFAKO S.A.

W pierwszym półroczu 2009 roku spółka RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 449,2 mln zł. Były one niższe od przychodów za pierwsze półrocze roku ubiegłego o 13,6 proc. (rok wcześniej 520,0 mln zł). 

Wynik na działalności operacyjnej był wyższy od wyniku za rok ubiegły o 59 proc. i wyniósł 29,2 mln zł (rok wcześniej 18,4 mln zł). Decydujący wpływ na to miały: zysk ze sprzedaży (wraz ze zmianą rezerw na kontraktach długoterminowych) w kwocie 33,6 mln zł, zmiana stanu rezerw na naprawy gwarancyjne wraz z kosztami napraw w kwocie 2,0 mln zł (in minus na wynik), dotworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy (1,7 mln zł), poniesione koszty dotyczące postępu technicznego (1,1 mln zł) oraz pozostałe pozycje w kwocie 0,4 miliona zł (in plus na wynik).

Na działalności finansowej RAFAKO poniosło stratę w wysokości 13,1 mln zł (rok wcześniej 8,9 mln straty), na co składają się: dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 4,1 miliona zł, otrzymane odsetki m.in. z lokat bankowych (5,8 mln zł), rozwiązania odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostce zależnej (1,6 mln zł), ujemna wycena instrumentów finansowych o wartości 12,8 mln zł, utworzenie rezerwy na koszty finansowe (8,7 mln zł), zapłacone odsetki i prowizje bankowe i ubezpieczeniowe (3,5 mln zł), zysk na pozostałych pozycjach (0,4 mln zł).

Powyższe pozwoliło uzyskać spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odpowiednio o 69,5 proc. (wzrost wyniku brutto z 9,5 do 16,0 mln zł) i 34,7 proc. (wzrost wyniku netto z 7,5 do 10,1 mln zł).
  
Grupa Kapitałowa RAFAKO

W pierwszym półroczu 2009 roku z działalności kontynuowanej GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 481,3 miliona zł. Były one niższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 12,0 proc. (rok wcześniej 546,8 mln zł). 

Wynik na kontynuowanej działalności operacyjnej był wyższy od wyniku za analogiczny okres roku ubiegłego o 62,5 proc. i wyniósł 35,2 mln zł (rok wcześniej 21,7 mln zł). Na wynik ten decydujący wpływ miały: zysk ze sprzedaży (wraz ze zmianą rezerw na kontraktach długoterminowych) w kwocie 40,2 mln zł, zmiana stanu rezerw na naprawy gwarancyjne wraz z kosztami napraw w wysokości 2,0 mln zł (in minus na wynik), dotworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy (1,9 mln zł), poniesione koszty dotyczące postępu technicznego (1,1 mln zł).

Na kontynuowanej działalności finansowej GK RAFAKO poniosła stratę w wysokości 14,6 mln zł (rok wcześniej 9,3 mln zł straty), na co składają się: dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 4,3 mln zł, otrzymane odsetki m.in. z lokat bankowych (6,0 mln zł), ujemna wycena instrumentów finansowych (12,8 mln zł), utworzenie rezerwy na koszty finansowe (8,7 mln zł), zapłacone odsetki od kredytów oraz prowizje bankowe i ubezpieczeniowe (3,8 mln zł), oraz zysk na pozostałych pozycjach (0,4 mln zł).

Pozwoliło to uzyskać GK RAFAKO wyższe wyniki brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odpowiednio o 67,4 proc. (wzrost wyniku brutto z 12,3 do 20,6 mln zł) i 39,2 proc. (wzrost wyniku netto z 9,8 do 13,7 mln zł).

Uwzględniając w wynikach za pierwsze półrocze roku ubiegłego straty z działalności zaniechanej, związanej z utratą kontroli nad jednostka zależną (pomniejszenie wyniku brutto o 2,3 mln zł a wyniku netto o 3,0 mln zł), wzrost wyniku brutto pierwszego półrocza 2009 roku w porównaniu do 2008 roku wyniósł 103,5 proc. (z 10,1 do 20,6 mln zł) a wyniku netto 99,5 proc. (z 6,9 do 13,7 mln zł).  
* * *
Fabryka Kotłów RAFAKO S. A. jest największym krajowym producentem bloków energetycznych, kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.
* * *
W razie pytań dodatkowych informacji na temat wyników finansowych udzieli Pani Bożena Kawałko, dyrektor finansowy RAFAKO S.A. - nr tel: 0 32 410 19 44.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Adventure Media

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »