Firma » Finanse

Ranking funduszy inwestycyjnych - podsumowanie

Ranking funduszy inwestycyjnych - podsumowanie
Zobacz więcej zdjęć »
Po dokonaniu przeglądu najważniejszych rynków funduszy inwestycyjnych, czas go podsumować. Tym razem analiza wyników obejmowała pełne trzy lata 2006-2008. Wykorzystano w tym celu oficjalne dane zgromadzone przez Lipper Reuters a w przypadku Polski - Analizy Online.

W każdej prezentacji zostały uwzględnione trzy fundusze, które uzyskały najwyższe trzyletnie stopy zwrotu.

Miniony rok był niezwykle trudny dla branży funduszy i tylko nielicznym  udało się przekroczyć 3-letnią stopę zwrotu 100%. Silna dekoniunktura  pozbawiła większość funduszy znaczącej części zysków osiągniętych w poprzednich latach.

W czołówce rankingu znalazło się najwięcej funduszy inwestujących w akcje spółek z rynków wschodzących, głównie z Chin oraz Brazylii. Te kraje należą do bloku BRIC, który cieszył się dużym zainteresowaniem inwestorów na całym świecie. Dynamicznie rozwijające się gospodarki, zasoby najważniejszych surowców, duże zasoby siły roboczej - to główne atuty tych krajów, które były brane pod uwagę przez inwestujące tam fundusze.

Bessa ubiegłego roku zabrała większość zysków funduszom, które jak pokazałem w poprzednim rankingu, na koniec października 2008 r. przekraczały znacznie poziom 100 proc.

Należy również zwrócić również uwagę na fundusze zarabiające na  obligacjach, których ceny zostały wywindowane w spirali spekulacji w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Godnym uwagi jest pojawienie się w czołówce rankingu funduszy inwestujących w złoto, funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych. Ich wyniki wynikają z silnych wzrostów cen złota, co ma zazwyczaj miejsce podczas kryzysów finansowych i gospodarczych. 

W Polsce wśród najlepszych funduszy, inwestujących w instrumenty giełdowe, pierwsze miejsce zajął Investor FIZ zarządzany przez Investors TFI. Uzyskał on trzyletnią stopę zwrotu na poziomie 114% oraz 136% po przeliczeniu wartości jego certyfikatów na dolary.

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmieniany w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Instrumenty pochodne służą celom inwestycyjnym oraz zabezpieczeniu przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych i walut.

Taki styl zarządzania pozwolił Funduszowi Investor FIZ na wykorzystanie najlepszych okazji do zarabiania a także zabezpieczyć aktywa przed deprecjacją w okresie silnej przeceny na giełdach.

Warto jeszcze zwrócić na fundusze Superfund lokujące aktywa w udziały luksemburskich funduszy hedgingowych typu managed futures. Te zyskiwały dzięki inwestycjom w kontrakty terminowe.

Wyniki na koniec stycznia 2009 r., jakie przedstawił ostatnio Lipper Reuters potwierdzają dalszą deprecjację zysków oraz wzrost strat funduszy inwestycyjnych na całym świecie.

Jan Mazurek

Główny AnalitykRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Za 4 dni:
Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej”
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »