Technologie » Komputery

Raport Oracle ujawnia potrzebę dokonania radykalnych zmian w energetyce

Badania przeprowadzone przez firmę doradczą The Future Laboratory pozwoliły zidentyfikować problemy związane z energią elektryczną, umożliwiły też określenie tendencji, których realizacja pozwoli urzeczywistnić wizję inteligentnej sieci energetycznej oraz inteligentnego gospodarowania energią.

Firma Oracle, we współpracy z firmą doradczą The Future Laboratory zajmującą się analizą trendów, opublikowała raport pt. „Future of Energy" (Przyszłość energetyki). W raporcie tym poddano analizie rolę, jaką inteligentne sieci energetyczne odegrają w osiąganiu celów w zakresie efektywności energetycznej zdefiniowanych przez Unię Europejską (UE) w ramach strategii wdrożenia do 2050 r. gospodarki niskoemisyjnej. Strategia ta zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80-95% w stosunku do roku 1990. W raporcie przedstawiono problemy z energią elektryczną, które należy rozwiązać w ciągu następnych 40 lat, oraz tendencje, których realizacja pozwoli doprowadzić do dekarbonizacji przemysłu i społeczeństwa.

Firma The Future Laboratory powołała zespół ekspertów z Europy oraz z Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), którzy mieli zastanowić się, jak można osiągnąć cele dotyczące redukcji emisji do 2050 r. poprzez inwestycje komercyjne, zaangażowanie konsumentów oraz przywództwo polityczne. W skład tego zespołu weszli: Hans Martens (European Policy Commission - komisja ds. polityki europejskiej CDU), Will Pearson (firma doradcza Eurasia Group) oraz Monika Stajnarova (Europejska Organizacja Konsumentów - BEUC). Eksperci przedstawili też swoje poglądy na temat roli, jaką technologia odegra w tworzeniu inteligentnych sieci energetycznych.

 • Z raportu wynika, że z myślą o osiągnięciu wyznaczonych celów stosowne urzędy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wdrożyły szereg zasad „stymulujących" oraz architektur, aby zachęcić konsumentów do oszczędniejszego zużywania energii. Podjęto m.in. następujące działania:
  • uzyskanie poparcia konsumentów poprzez wprowadzenie szeregu zachęt, które pomagają ograniczyć zapotrzebowanie użytkowników domowych na energię pobieraną zsieci;
  • wprowadzenie przepisów promujących zmiany.
 • W raporcie stwierdzono, że kluczową rolę w dekarbonizacji odegrają inteligentne sieci energetyczne zdolne do integracji czystych technologii - takich jak technologie pozyskiwania energii wiatrowej i słonecznej - które są również w stanie skutecznie dostosować zaopatrzenie w energię do popytu na nią. Ponadto, w sieci energetycznej przyszłości dane będą równie ważne jak sama energia, a skuteczna interpretacja tych danych będzie mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W celu przekształcenia energetyki konieczne będzie także wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ujednolicania danych.
 • Firma The Future Laboratory określiła szereg kluczowych obszarów technologii, które odegrają decydującą rolę w zaspokajaniu rosnącego popytu na energię elektryczną. Należą do nich następujące obszary:
  • zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w energię elektryczną, zwłaszcza żegospodarki coraz bardziej uzależniają się od technologii cyfrowych;
  • stosowanie zaawansowanych narzędzi do zarządzania po stronie popytu, aby zachęcać do przenoszenia obciążeń z okresów szczytowego zapotrzebowania na energię na godziny poza szczytem;
  • wdrożenie inteligentnych systemów informacyjnych reagujących w czasie niemal rzeczywistym, aby umożliwić dynamiczne kształtowanie cen i udostępnianie klientom zróżnicowanych cen energii elektrycznej w czasie rzeczywistym;
  • zapewnianie szybkiego dostępu do danych konsumentów oraz do dynamicznych stawek opłat za energię elektryczną, aby zachęcić do opracowywania nowych modeli biznesowych stymulujących wzrost konkurencji i zmieniających obecne środowisko firm konkurencyjnych.
 • Badania potwierdziły też jednak występowanie szeregu słabości utrudniających wdrażanie inteligentnej sieci energetycznej, takich jak brak inwestycji w edukację konsumentów ipodnoszenie poziomu ich świadomości, potrzeba zapewnienia kompleksowej ochrony danych osobowych i pełnego bezpieczeństwa oraz brak wspólnych standardów.
 • Eksperci uczestniczący w badaniach uważają, że rozpowszechnienie się pojazdów elektrycznych wywarłoby silny wpływ na inteligentną sieć energetyczną, dopingując do inwestycji winfrastrukturę, zachęcając do wprowadzania nowych usług oraz propagując zwiększanie świadomości społecznej i aktywnej zmiany zwyczajów dotyczących korzystania z energii elektrycznej.
 • We wnioskach do raportu stwierdzono, żeosiągnięcie powszechnie akceptowanych celów w postaci bezpieczeństwa energetycznego, obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz dalszego wzrostu gospodarczego jest uzależnione od utworzenia inteligentnej sieci energetycznej. Sieć taka powinna zapewniać większą efektywność energetyczną i zaspokajać zapotrzebowanie na energię, a także umożliwiać integrację różnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych.
 • Raport można pobrać TUTAJ.

 

Informacje dodatkowe

 • Oracle Utilities
 • Future of Energy - pełen raport do pobrania

 

Informacje o dziale Oracle Utilities

Dział Oracle Utilities oferuje sprawdzone aplikacje, które pomagają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej uzyskać przewagę nad konkurencją, osiągnąć znakomitą wydajność biznesową oraz zmniejszyć całkowity koszt posiadania technologii. Dział ten oferuje aplikacje branżowe do obsługi klienta i fakturowania, zarządzania sieciami, zarządzania pracą i środkami trwałymi, zarządzania pracownikami mobilnymi oraz zarządzania danymi pomiarowymi. Aplikacje te są zintegrowane z funkcjami najlepszych w branży aplikacji biznesowych Oracle, narzędzi do analizy danych biznesowych, oprogramowania warstwy pośredniej i technologii baz danych. Oprogramowanie to umożliwia klientom sprawniejsze dostosowywanie się do prywatyzacji rynku, zaspokajanie coraz większych oczekiwań klientów oraz realizowanie zobowiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ponadto dział Oracle Utilities pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej przygotowywać się do realizacji inicjatyw w zakresie inteligentnych pomiarów i inteligentnych sieci energetycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.oracle.com/goto/utilitiesRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Oracle

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »