Firma » Biznes

Spółki przedłużają terminy płatności, aby móc finansować rozwój działalności

Spółki przedłużają terminy płatności, aby móc finansować rozwój działalności
Zobacz więcej zdjęć »
Euler Hermes, światowy lider ubezpieczeń kredytu handlowego, informuje o rosnącej presji w globalnym łańcuchu płatności z powodu wydłużenia okresu realizacji płatności za towary i usługi a także z powodu spowolnienia gospodarczego na rynkach rozwijających się oraz ekspansji gospodarek rozwiniętych.

Firma przeprowadziła analizę okresu pomiędzy dostawą towarów a zapłatą za nie, stanowiącego okres regulowania należności w dniach (Days Sales Outstanding – DSO). DSO to powszechnie uznawany i popularny wskaźnik kondycji firm oraz potencjalnych opóźnień finansowych wobec firm w dalszej części łańcucha dostaw. 

Autorzy opracowanej przez Euler Hermes analizy zatytułowanej “Payment Behavior – Who’s Paying The Piper” przewidują, że – przez czwarty rok z rzędu – w 2015 roku zmianie nie ulegnie światowe średnie DSO wynoszące 66 dni, choć występują znaczne różnice między rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi się, jak również między poszczególnymi sektorami i firmami.

„Dane sugerują, że firmy wciąż bazują na przedłużonym kredycie, a w skali globalnej nie widać skrócenia okresów płatności” mówi Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „Firmy na rynkach rozwijających się otrzymują zapłatę o pięć dni później niż firmy działające w gospodarkach rozwiniętych, podczas gdy w 2007 roku otrzymywały zapłatę o 10 dni wcześniej od nich. Firmy muszą szczególnie uważnie wypatrywać oznak trudności finansowych wśród swoich klientów w rozwijającej się części świata.”

W ujęciu ogólnym, wskaźnik DSO na rynkach rozwijających się ulegnie w 2015 roku wydłużeniu do 69 dni. Rosja, Chiny i Brazylia są liderami w zakresie wzrostu zaległości. W Chinach nastąpiło znaczące wydłużenie typowego cyklu regulowania należności (+22 dni w okresie od 2007 do 2015). Zmianę zachowań płatniczych chińskich firm tłumaczą trzy główne czynniki:
chińskie firmy zabiegają o międzynarodowych klientów, którym jako dostawcy oferują kredyt, aby pozyskać nowy biznes;
chińskie firmy odczuwają spowolnienie gospodarcze występujące w swoim kraju i przenoszą trudności płatnicze na własnych dostawców i klientów;
kredyt między firmami stał się jednym z głównych alternatywnych źródeł finansowania, wraz ze spadkiem dostępności kredytów bankowych oraz bankowości cienia w ostatnim roku.

Dla porównania, na 2015 rok przewidywane jest niewielkie zmniejszenie średniego wskaźnika DSO w gospodarkach zaawansowanych do poziomu 64 dni z odnotowanych w 2014 roku 65 dni, ponieważ wraz z poprawą sytuacji gospodarczej firmy na tych rynkach ponownie gromadzą więcej gotówki i są w stanie szybciej regulować swoje zobowiązania.

Z wyjątkiem sektora ropy naftowej i gazu, wszystkie pozostałe branże cierpią z powodu szybkiego zwiększenia wskaźnika DSO (wydłużenia okresu obiegu należności) na rynkach rozwijających się. Ewolucja jest najbardziej uderzająca w zakresie sektorów technologicznego (maszynowego), towarów przemysłowych oraz motoryzacyjnych, będących kluczowymi sektorami dla tych rynków. Pierwsze dwa sektory wykazują również najdłuższy cykl regulowania należności w dniach, który wynosi w ich przypadku odpowiednio 91 oraz 75 dni.

„Wyjątek dotyczący sektorów ropy naftowej i gazu można tłumaczyć nadmierną akumulacją środków pieniężnych w dużych firmach. Ta nadmierna płynność pozwala firmom w zaawansowanych gospodarkach na większą elastyczność w zakresie terminu, w jakim mogą dokonywać płatności ich klienci. Taka sytuacja nie utrzyma się w długiej perspektywie czasu, ponieważ spadek cen ropy i potrzeba nowych inwestycji zwiększy ograniczenia w zakresie płynności.” dodaje Marc Livinec, ekonomista specjalizujący się w tym sektorze w Euler Hermes oraz jeden z autorów raportu.

Przeprowadzona przez Euler Hermes analiza wykazała również, że spółki włoskie nadal otrzymują płatności bardzo wolno – średnie DSO wynosi w ich przypadku 99 dni, o 33 dni powyżej globalnej średniej. DSO spółek włoskich ulega dalszemu przedłużeniu do 148 dni w sektorze chemikaliów oraz do 149 dni w sektorze technologii. Dla porównania, firmy chińskie i indyjskie otrzymują płatności średnio w ciągu odpowiednio 74 i 77 dni, a najszybciej (przy średnim DSO wynoszącym 47 dni) zapłata trafia do firm holenderskich.

Działalność w obszarze B2B (towarów i usług na rzecz innych firm, inwestycyjnych) nadal charakteryzuje się dłuższym średnim DSO niż w przypadku firm B2C (skierowanych na rynek konsumencki), ponieważ firmy mające bezpośredni kontakt z klientem końcowym otrzymują płatności o wiele szybciej niż firmy, których dotyczy kredyt między firmami.

Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes, odpowiedzialny w za ocenę ryzyka dodaje: „Polscy eksporterzy powinni wziąć pod uwagę wskaźnik obiegu należności w poszczególnych krajach. Wolniejszy spływ należności w krajach rozwijających się czy np. we Włoszech oznacza, iż także oni sprzedając na te rynki otrzymają swoje pieniądze w podobnych terminach. Postulowane zwiększenie polskiego eksportu na rynki rozwijające się wiązać się musi zatem z gotowością do dłuższego kredytowania odbiorców. Warto więc czasami poszukać odbiorców na tradycyjnych rynkach, np. w Holandii – gdzie panuje większa konkurencja, ale sprzedaż wiąże się z mniejszymi kosztami kredytowania odbiorców.”

***
Firma Euler Hermes to globalny lider w zakresie ubezpieczeń kredytu handlowego i uznany specjalista w obszarze obligacji, gwarancji i windykacji. Posiadając ponad 100 lat doświadczenia, firma oferuje klientom korporacyjnym usługi finansowe wspierające zarządzanie finansami i należnościami handlowymi. Jej własna sieć badawcza monitoruje i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich i ponadnarodowych firm działających na rynkach wytwarzających 92% światowego PKB. Posiadając centralę w Paryżu, firma jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Firma Euler Hermes jest spółką zależną firmy Allianz, notowana na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) i posiada rating AA- od Standard & Poor’s and Dagong Europe. Firma osiągnęła skonsolidowane obroty w  wysokości 2,5 mld euro w roku 2014 i ubezpieczyła transakcje handlowe na kwotę 860 mld euro na koniec roku 2014. Dalsze informacje: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. 


***

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych,  oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

an@thpr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Za 14 dni:
XXVIII edycja festiwalu Sounds of the Dolomites w górach Trentino we Włoszech
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »